Benefity dojčenia po 2 roku pri nedostatku mlieka

Veronika    18.08.2019, 23:23

Dobrý deň, dojčím svojho syna 23m, na požiadanie, asi 3-4krát za deň (ráno 2krát, pred zaspatím a večer). V noci sa na dojčenie budí málokedy. Už od 5m mám problém s nedostakom mlieka, ale až do takej miery, že sa syn za celý deň niekedy vôbec nenapije. Pomáhali mi dve laktačné poradkyne a veľmi dlho som dobre reagovala na Sénovku a Benedikt lekársky, rôzne čaje atd. UM, fľašu, cumlík sme nikdy nedávali, syn spí s nami. Teraz už ale od 18m nereagujem na nič (žiadne byliny), mlieka mám veľmi málo (syn urobí asi 10-15hltov) a satie naprázdno mi je nepríjemné. Navyše, syn na prsníku už večer ani nezaspí a niekedy sa hnevá, že mlieko nie je. Chcela by som sa spýtať, do akej miery je ešte dojčenie prospešné a či existuje este nejaká cesta, ktorá by mi s nedostakom mlieka mohla pomôcť. Ešte sa necítim na to, aby som syna odstavila, ale v poslednej dobe čítam, že dlhodobé dojčenie má aj nevýhody, ako je vyšší výskyt zubního kazu, vyšší výskyt kardiovaskul. ochorení vo vyššom veku dieťaťa, či výskyt škodlivých látok v materskom mlieku zo stravy matky.. Neviem, ako sa k dojčeniu momentálne postaviť, nepoznám žiadnu mamičku, ktorá by dojčíla tak dlho a neviem teda posúdiť, či 15 hltov je dostačujúce a primerané na daný vek a či v dojčení ešte prevyšujú výhody. Ďakujem

Milá Veronika,

je smutné, že o dojčení sa ženy dozvedajú rôzne mýty a nesprávne informácie.

Ak si chcete prečítať o dôležitosti dojčenia vo veku vášho dieťatka, pozrite si tento náš detailný článok:

https://www.mamila.sk/pre-matky/dojcenie-a/dlhodobe-dojcenie/

Dojčenie sprevádza ľudský druh počas celej jeho evolučnej histórie. Ak by napríklad dojčenie spôsobovalo zubné kazy, bola by to evolučná samovražda. Dojčenie nemá žiadne „nevýhody“, či riziká. Dojčenie je fyziologický spôsob starostlivosti o deti a je to biologická norma. To, čo sa pri dojčení deje, je normálne bežné fungovanie organizmu ženy a normálne bežné fungovanie kŕmenia dieťaťa a starostlivosti oň. Dá sa to prirovnať k iným biologickým normám v tele človeka – normálna teplota, normálny tlak, normálny tep, normálny rast a podobne. Dojčenie je normou rovnako ako všetky tieto iné parametre tela. Ak tlak nie je normálny, hovoríme o tom, že je napríklad zvýšený, a to predstavuje pre zdravie riziko. Nehovoríme o „výhodách“ normálneho tlaku. Podobne je to aj s dojčením – dojčenie zabezpečuje štandardnú, normálnu výživu a starostlivosť, na ktorú sú dieťa i žena nastavené. Dojčenie zabezpečuje normálny rozvoj mozgu, normálne fungovanie tráviacej sústavy, normálny vývoj a podobne. Neexistuje jediný vedecký dôkaz o tom, že by dojčenie spôsobovalo zubné kazy, preštudujte si aj tento článok:

https://www.mamila.sk/clanky-o-dojceni/dojcenie-a-zubky/

Teoretické úvahy o „škodlivinách v materskom mlieku“ nie sú vedecky podložené a sú často len poistkou pre tých, ktorí matkám neoprávnene radia opatrnosť. Aj na Slovensku sa robil výskum o PCB v materskom mlieku a nezistili sa žiadne problematické hladiny týchto škodlivín. Existuje malé povedomie o tom, že nie všetky látky sa musia dostávať do materského mlieka a že aj väčšina tých, ktoré sa do materského mlieka dostávajú, sa dostávajú v takom zanedbateľnom či nemerateľnom množstve, že o nich nemá z praktického hľadiska zmysel uvažovať. Nehovoriac o tom, že ak materské mlieko obsahuje škodlivé látky z prostredia, obsahujú ich aj všetky ostatné potraviny, ktoré bude dieťa dostávať (a v omnoho väčšom množstve).

A rovnako, čo sa týka kardiovaskulárnych ochorení, nič by nemohlo byť ďalej od pravdy. V súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa väčšinou vždy zvažujú opatrenia zamerané na dospelých ľudí, ich zmenu životného štýlu a podobne. A hoci sa veľa o prevencii hovorí, neexistujú takmer žiadne projekty, ktoré by sa zameriavali na tú najefektívnejšiu, najzákladnejšiu prevenciu, aká môže existovať a ktorá má potenciál najviac reálne ovplyvniť celý život človeka, nielen zmierňovať dôsledky už existujúceho zdravotného stavu. A aj v rámci prevencie sa vôbec nezvažuje to, kde celá prevencia začína, a to napriek tomu, že v súčasnosti existujú mnohé štúdie, aj z územia Česka a Slovenska, ktoré dokazujú, že ak skutočne chceme urobiť niečo zásadné v oblasti kardiovaskulárnych ochorení, nie je možné ignorovať oblasť, v ktorej možno urobiť najviac – dojčenie. A to dojčenie dlhodobé.

Dojčenie v ničom neohrozuje zdravie dieťaťa. Práve naopak. Neexistuje žiadna horná odporúčaná hranica dĺžky dojčenia, po ktorej je už každý ďalší deň dojčenia len akýmsi bonusom. WHO odporúča dojčiť aj po 2 roku života. Aj dojčenie po 2 roku je naďalej pre dieťa dôležité. Naďalej poskytuje dieťaťu výživovo kvalitné materské mlieko obsahujúce nutrične hodnotné látky, ale okrem toho aj probiotiká napomáhajúce jeho črevnej mikroflóre v správnom fungovaní, látky pomáhajúce vyzrievaniu čreva a ďalších orgánov, rôzne látky napomáhajúce správnemu rozvoju imunitného systému dieťaťa a zlepšujúce jeho schopnosť brániť sa rôznym ochoreniam a mnohé ďalšie mimoriadne cenné látky ako kvalitné vitamíny, minerály, bielkoviny a tuky. Aj v prípade, že by naozaj vaše dieťatko získavalo menej mlieka, nejaké mlieko dostáva.  Stále ide o omnoho kvalitnejšie mlieko než kravské či umelé mlieko. Materské mlieko je stále nenahraditeľná, jedinečná tekutina, ktorá je dôležitá pre správny rast a vývin orgánov a celého tela dieťaťa. Vedeli ste napríklad, že aj v malom množstve mlieka, sa v každej jednej dávke nachádzajú kmeňové bunky? Materské mlieko počas celého obdobia dojčenia dodáva bábätku i staršiemu dieťaťu tisícky až milióny živých buniek v každom mililitri mlieka nezávisle od veku dieťaťa. Nejde len o leukocyty, ktoré hrajú rolu v ochrane pred ochoreniami, či epiteliálne bunky, ale dokonca aj kmeňové bunky, a to má implikácie z hľadiska potenciálu pre regeneráciu tela. Kmeňové bunky dokážu vytvárať svoje vlastné kópie a dokážu sa premeniť na rozličné vyspelé funkčné bunky. Kmeňové bunky, ktoré dieťa získava v materskom mlieku, prenikajú do krvného obehu a dostávajú sa do rozličných orgánov, kde poskytujú aktívnu imunitu. Tento proces sa nazýva mikrochimérizmus a dokazuje význam dojčenia nielen z hľadiska výživového a imunitného, ale pomoci, ktorú matkin organizmus poskytuje dieťaťu z hľadiska využívania živín a vytvárania tolerancie.

Dojčenie je však omnoho viac než len materské mlieko a toto je dôvod, pre ktorý si myslíme, že stojí za to vo vašej situácii pokračovať v dojčení, aj keby vaše dieťatko nezískavalo vôbec žiadne mlieko. Samotné satie na prsníku napomáha správnemu rozvoju tváre dieťaťa, najmä správnemu formovaniu zubných oblúkov, podnebia, a tým vplýva na postavenie zubov a následne na zdravotný stav ústnej dutiny po celý zvyšok života človeka. Správne formovanie ústnej dutiny ovplyvňuje postavenie aj iných dôležitých súčastí hlavy dieťaťa – napr. veľkosti nosových štrbín, postavenie Eustachovej trubice, hltana atď. Dojčenie je mimoriadne dôležité v rozvoji mozgu dieťaťa.

Dojčenie naďalej pomáha regulovať činnosť srdiečka dieťaťa, jeho dýchanie, znižuje hladiny stresových hormónov a znižuje prežívanie bolesti. Z týchto dôvodov je to naďalej jednoduchý a rýchly spôsob ako utíšiť dieťa, ktoré sa fyzicky zranilo, či ho niečo rozľútostilo a najviac tieto funkcie mamička ocení v nepríjemnom čase nejakej choroby či rastu zubov dieťaťa, keď je mrzuté, ubolené a často krát je dojčenie jediné, čo dieťa upokojí či uspí.

Pri dlhodobom dojčení dieťaťa je pre matku úžasné sledovať, ako sa postupne dieťa osamostatňuje a ako v čase prirodzeného odstavenia vidí, že dieťa samo z vlastnej iniciatívy skúša niektoré situácie, ktoré dovtedy vždy potrebovalo riešiť dojčením, vyriešiť samo a ako sa mu to čoraz lepšie darí. Istota toho, že ak sa mu to nepodarí, mamička mu pomôže nastoliť znova rovnováhu, je zdrojom sebavedomia a stúpajúcej nezávislosti dojčeného dieťaťa. Takto sa môže dieťa pre ukončenie dojčenia rozhodnúť samo, postupne a v čase, keď je na to pripravené a kedy je zrelé riešiť rôzne životné situácie samo. Predstava, že sa toto nikdy neudeje a je potrebné dieťa v určitom veku odstaviť, pretože samo to nikdy neurobí, vychádza z nedostatku skúseností a praktických príkladov z okolia.

Odporúčame vám skontaktovať sa s poradkyňami pri dojčení, ktoré váš prípad poznajú a kontaktovali ste ich v minulosti. Pokúste sa s nimi prejsť oblasti, ktoré vám pri dojčení prekážajú. Napríklad, ak vám prekáža satie bez pitia, niekedy je toto možné zmierniť tým, že bábätko pritiahnete viac k svojmu telu, aby sa prisávalo viac do prsníka bradou a požiadate ho pred prisatím, aby doširoka otvorilo ústa. Prejdite spoločne s poradkyňami pri dojčení denný režim a nájdite tie body, ktoré sú pre vás problémové, aby ste vyhľadali iné stratégie pre riešenie týchto situácií a vládali pokračovať v dojčení. Poradkyne pri dojčení by vás tiež mali pozvať do svojej podpornej skupiny dojčenia:

https://www.mamila.sk/pre-matky/podporne/

aby ste mali možnosť stretnúť sa s inými ženami dojčiacimi staršie deti, aby ste mohli získať ich tipy a skúsenosti a najmä povzbudenie a podporu. Pretože na dojčení záleží.Vaše otázky berieme veľmi vážne a pri každej z nich sa snažíme vrámci vami zadaných údajov poskytnúť čo najlepšiu odpoveď, ktorú v prípade potreby konzultujeme aj so svetovými odborníkmi. Vašej otázke venujeme minimálne pol hodinu, v prípade potreby i viac. Pre budúcu činnosť tejto poradne je kľúčové aj jej financovanie - preto bude pre nás veľká pomoc, ak by ste dokázali naše úsilie oceniť i finančne.

Finančný príspevok nie je podmienkou pre poskytnutie odpovede - odpovieme vám bez ohľadu na jeho zaslanie. Ak si finančný príspevok nemôžete dovoliť, na vašu otázku radi odpovieme zdarma, pretože naším cieľom je pomáhať všetkým mamičkám a bábätkám pri dojčení.


« späť na zoznam otázok

Mamila.sk > Poradňa dojčenia > Benefity dojčenia po 2 roku pri nedostatku mlieka