Dr. Adriano Cattaneo v rozhovore o odporúčanej dĺžke výlučného dojčenia

07.01.2022

Zdieľať na Facebook

Adriano Cattaneo je svetovo uznávaný odborník v oblasti dojčenia a verejného zdravia, venuje sa otázkam dojčenia z epidemiologického pohľadu a je autorom rastových tabuliek WHO pre dojčené deti. V našom rozhovore sa vyjadril o tom, ako dlho by mali byť deti výlučne dojčené (čo znamená dojčenie bez podávania iných tekutín alebo výživy – vrátane vody a čaju).

 

Prečo je také náročné vysvetľovať, že bábätká majú byť dojčené výlučne približne do 6 mesiacov (to znamená bez iných potravín alebo tekutín, vrátane vody alebo čaju)?

Adriano Cattaneo:
"Je náročné ľudí presvedčiť, ak ich paradigma zahŕňa predstavu o takzvaných „výhodách dojčenia“. Jednoznačné štúdie sú zriedkavé alebo dokonca vôbec neexistujú. Ja ako epidemiológ dokážem nájsť problémy v takmer všetkých štúdiách, a toto je zvlášť pravda ohľadom dojčenia v dôsledku etických problémov pri uskutočňovaní randomizovaných štúdií.
Je náročné presvedčiť ľudí, ktorí potrebujú počuť konkrétny vek (alebo interval veku), dokedy má byť dieťa dojčené výlučne.
Dialóg by bol omnoho jednoduchší, ak by sme dokázali zabudnúť na „výhody dojčenia“ a jednoducho považovať dojčenie za biologickú normu.
Dialóg by bol omnoho jednoduchší, ak by sme dokázali jednoducho prijať, že o dojčení a dĺžke výlučného dojčenia by nemali rozhodovať lekári a pediatri, ale konkrétne dieťa a matka podľa svojich potrieb. Najlepšie zhrnutie významu dojčenia pre zdravie bolo publikované v tabuľke v článku v medicínskom časopise LANCET."

Adriano Cattaneo má na mysli, že slovo "výhody" dojčenia nie je správne používať, pretože chybne prezentuje realitu dojčenia a vzťah dojčenia a umelej výživy. Ak sa hovorí o "výhodách" dojčenia, tak dojčenie nie je tým pádom uvádzané ako fyziologická a biologická norma. Teda ako niečo, čo by malo byť normálne a bežné, a nie niečo "nadstavbové", či len akýsi bonus, ale nevyhnutná podmienka normálneho zdravia. Slovo "výhody" znamená, že dojčenie sa považuje len sa určité "plus" k tomu, že sa predpokladá, že dieťa bude kŕmené umelou výživou. Ešte stále v mysliach ľudí panuje názor, že umelá výživa je to, čím sú deti kŕmené, a tým pádom sa za normu namiesto dojčenia považuje umelá výživa. Nie je to tak. Umelá výživa by mala byť náhradnou núdzovou výživou v indikovaných prípadoch a dojčenie by malo byť normou tak, ako sú normou všetky ostatné biologické funkcie ľudského tela. Je to tak preto, že organizmus dieťaťa je nastavený tak, aby sa do jeho tela dostávalo materské mlieko, ktoré mu jeho matka šije priamo na mieru podľa jeho potrieb a jeho konkrétnej situácie. Umelé mlieko je núdzová náhrada v situácii, keď je umelá výživa potrebná z medicínskych alebo sociálnych dôvodov.

Ďalšie články

Zobraziť všetky články »

Mamila.sk > Úvod > Dr. Adriano Cattaneo v rozhovore o odporúčanej dĺžke výlučného dojčenia