Pokročilý kurz cez internet 2017

Dátum:
Dvojmesačný prístup k videám s prezentáciami, od 1.11.2017 do 31.1.2018
Miesto:
Z pohodlia vášho domova
Cena:
35,- €, pre členky 29,- €
Cena Kč:
940,- Kč, pre členky 780,- Kč

Srdečne pozývame všetky poradkyne na kurz pokročilého poradenstva pre certifikované poradkyne pri dojčení. 

Pokročilý kurz trvá 12 hodín a zameriava sa na každodenné situácie, s ktorými sa poradkyne stretávajú, a zvýšenie pochopenia kľúčových vedomostí. Pôjdeme do hĺbky, a preto bude jednej téme venovaného veľa času. Budeme sa detailne zaoberať tým, čo matkám pomáha pri dojčení a prečo. Pôjde nám o to pochopiť to, čo už vieme, novým spôsobom tak, aby sme to vedeli s nadšením uplatňovať v praxi.

Tento kurz zameriava sa na zhodnotenie skúseností s poradenstvom, zlepšenie zručností počas poskytovania poradenstva a na prehĺbenie znalostí o dojčení. Jeho cieľom je sústrediť sa na rozličné špecifické, často sa vyskytujúce témy ako aj poskytnúť priestor na prekonzultovanie poradenských skúseností. Pre jeho absolvovanie sú podmienkou vedomosti zo základného kurzu.

Kto sa môže zúčastniť? Certifikované poradkyne pri dojčení, ktoré absolvovali základný kurz a chcú absolvovať pokročilý kurz. Na to, aby bolo možné certifikát predĺžiť je potrebné absolvovať raz ročne jeden celý pokročilý kurz kompletne v plnom rozsahu. Kurzu sa môžete zúčastniť aj v prípade, že už ste sa zúčastnili pokročilého kurzu a obnovili si tak platnosť certifikátu do konca roka 2018, aby ste získali ďalšie vzdelanie.

PROGRAM - upresníme čoskoro

CENA VIDEA

Poplatok za prístup k videu uhraďte bezprostredne po odoslaní prihlášky v príslušnej výške bankovým prevodom. Podľa možnosti neuhrádzajte poplatok poštou. Zasielajte ho na účet o. z. MAMILA: 2800344839/8330 (FIO banka), IBAN: SK4683300000002800344839, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Pri bankovom prevode treba uviesť údaje, ktoré dostanete aj v potvrdzovacom emaile po odoslaní prihlášky.

Pro zájemce z ČR:
Poplatek za přístup k videu uhraďtě bezprostředně po odeslání přihlášky, a to v českých korunách bankovním převodem. Zasílejte ho na účet o. z. MAMILA v ČR v Kč, číslo účtu: 2200344827/2010 (FIO banka), IBAN: CZ9520100000002200344827, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP. U bankovního převodu je potřeba uvést údaje, které dostanete v emailu potvrzujícím vaši přihlášku.

AKO ZÍSKATE PRÍSTUP K VIDEÁM?

Registrácia na kurz bude spustená neskôr. Presný termín vám dáme vedieť.

Po zaplatení poplatku dostanete pokyny, ako sa môžete prihlásiť a získať tak prístup k videám. Prístup k videám je neprenosný, platí len prihláseného účastníka a je platný na obdobie od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018, a potom vyprší.

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch > Pokročilý kurz cez internet 2017