Pokročilý kurz 11 v Košiciach 2017

Dátum:
16. - 17. decembra 2017
Miesto:
Košice, Mortimer English club, Hlavná 119
Cena:
35,- €, pre členky 29,- €
Cena Kč:
940,- Kč, pre členky 780,- Kč

Srdečne pozývame všetky poradkyne na kurz pokročilého poradenstva pre certifikované poradkyne pri dojčení. 

Pokročilý kurz trvá dva dni a zameriava sa na každodenné situácie, s ktorými sa poradkyne stretávajú, a zvýšenie pochopenia kľúčových vedomostí. Pôjdeme do hĺbky, a preto bude jednej téme venovaného veľa času. Budeme sa detailne zaoberať tým, čo matkám pomáha pri dojčení a prečo. Pôjde nám o to pochopiť to, čo už vieme, novým spôsobom tak, aby sme to vedeli s nadšením uplatňovať v praxi.

Tento kurz zameriava sa na zhodnotenie skúseností s poradenstvom, zlepšenie zručností počas poskytovania poradenstva a na prehĺbenie znalostí o dojčení. Jeho cieľom je sústrediť sa na rozličné špecifické, často sa vyskytujúce témy ako aj poskytnúť priestor na prekonzultovanie poradenských skúseností. Pre jeho absolvovanie sú podmienkou vedomosti zo základného kurzu.

Kto sa môže zúčastniť? Certifikované poradkyne pri dojčení, ktoré absolvovali základný kurz a chcú absolvovať pokročilý kurz. Na to, aby bolo možné certifikát predĺžiť je potrebné absolvovať raz ročne jeden celý pokročilý kurz kompletne v plnom rozsahu. 

PROGRAM

16. decembra 2017 (SOBOTA)

Začíname registráciou o 8:00, kurz začne o 9:00 a končí o 16:00.

8:00 - 8:45 Registrácia
9:00 - 9:15 Privítanie
9:15 - 10:00 Zoznamovanie

10:00 - 10:30 Prestávka
10:30 - 12:00 Súvislosti medzi spánkom a dojčením
12:00 - 13:00 OBED
13:00 - 14:15 Štrajk a keď dieťa dojčenie odmieta
14:15 - 14:45 Prestávka
14:45 - 16:00 Štrajk a keď dieťa dojčenie odmieta - otázky komunikácie

17. decembra 2017 NEDEĽA

8:00 - 8:45 Registrácia

9:00 - 9:15 Privítanie
9:15 - 10:00 Čo robíme a prečo to robíme (krátky exkurz do histórie i aktuálnej situácie v oblasti podpory dojčenia)

10:00 - 10:30 Prestávka
10:30 - 12:00 Tandemové dojčenie
12:00 - 13:00 OBED
13:00 - 13:45 Príprava na dojčenie pre tehotné
13:45 - 14:10 Prestávka
14:10 - 15:00 Téma podľa vášho výberu

CENA KURZU

Poplatok za kurz uhraďte v príslušnej výške bankovým prevodom. Podľa možnosti neuhrádzajte poplatok poštou. Zasielajte ho na účet o. z. MAMILA: 2800344839/8330 (FIO banka), IBAN: SK4683300000002800344839, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Pri bankovom prevode treba uviesť údaje, ktoré dostanete aj v potvrdzovacom emaile. Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku.

Pro zájemce z ČR:
Poplatek uhraďtě v príslušné výšce v českých korunách ihned po odeslání přihlášky bankovním převodem. Zasílejte ho na účet o. z. MAMILA v ČR v Kč, číslo účtu: 2200344827/2010 (FIO banka), IBAN: CZ9520100000002200344827, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP. U bankovního převodu je potřeba uvést údaje, které dostanete aj v potvrzovacím emailu po odoslání přihlášky. Přihláška bude považovaná za závaznou až po zaplacení poplatku.

MIESTO KONANIA

Mortimer English club, Hlavná 119, Košice - v centre mesta, blízko Námestia maratónu mieru, na strane Tesca. Je to vo dvore, kde je predajňa s vínom, dvere vľavo od predajne na konci dvora, 1. poschodie, dvere oproti schodisku. Na zvončeku pri bráne zvoniť na meno Mortimer English Club.

V priestoroch sa vyzúva, bude vám pohodlne, ak si prinesiete papuče alebo hrubšie ponožky. K dispozícii je kuchynský kútik, s rýchlovarnou kanvicou a základným vybavením, hrací kútik pre deti aj dve oddelené miestnosti.

K dispozícii bude malé občerstvenie (káva, čaj), ako aj kuchynka s potrebnými riadmi, mikrovlnkou a varnou kanvicou. Ubytovanie, stravu ako aj prípadného sprievodcu k svojmu dieťaťu si každý účastník zabezpečuje sám.

Do prihlášky do poznámky, prosím, uveďte, či máte možnosť priniesť nejaké občerstvenie, ktoré by sme mohli spoločne na obed ochutnať, ako napríklad: chlieb/pečivo; slaný koláč; sladký koláč; ovocie; zelenia; nátierka; šalát; mäta/medovka do vody a čaju. Kurzu sa môžete zúčastniť aj v prípade, že nemáte možnosť niečo priniesť.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch > Pokročilý kurz 11 v Košiciach 2017