Pokročilý kurz 9 v Brne 2017

Dátum:
2. - 3. 12. 2017 (sobota - nedeľa)
Miesto:
Brno, MAMI - Centrum porodních asistentek, Bakalovo nábřeží 1, ČR
Cena:
35,- €, pre členky 29,- €
Cena Kč:
940,- Kč, pre členky 780,- Kč

Srdečne pozývame všetky poradkyne na kurz pokročilého poradenstva pre certifikované poradkyne pri dojčení. 

Kapacita kurzu bola naplnená. Nie je možné sa prihlásiť.

Pokročilý kurz trvá dva dni a zameriava sa na každodenné situácie, s ktorými sa poradkyne stretávajú, a zvýšenie pochopenia kľúčových vedomostí. Pôjdeme do hĺbky, a preto bude jednej téme venovaného veľa času. Budeme sa detailne zaoberať tým, čo matkám pomáha pri dojčení a prečo. Pôjde nám o to pochopiť to, čo už vieme, novým spôsobom tak, aby sme to vedeli s nadšením uplatňovať v praxi.

Tento kurz zameriava sa na zhodnotenie skúseností s poradenstvom, zlepšenie zručností počas poskytovania poradenstva a na prehĺbenie znalostí o dojčení. Jeho cieľom je sústrediť sa na rozličné špecifické, často sa vyskytujúce témy ako aj poskytnúť priestor na prekonzultovanie poradenských skúseností. Pre jeho absolvovanie sú podmienkou vedomosti zo základného kurzu.

Podmienkou pre účasť na kurze je to, že si prinesiete spísanú prípadovú štúdiu reálnej situácie, ktorú ste v poslednom období riešili. Pri prihlasovaní na kurz do poznámky napíšte, či k štúdii máte fotky alebo video, a ak áno, prineste ho na USB kľúči na kurz so sebou.

Kto sa môže zúčastniť? Certifikované poradkyne pri dojčení, ktoré absolvovali základný kurz a chcú absolvovať pokročilý kurz. Na to, aby bolo možné certifikát predĺžiť je potrebné absolvovať raz ročne jeden celý pokročilý kurz kompletne v plnom rozsahu. 

PROGRAM

2. decembra 2017 SOBOTA

8:15 – 8:45 Registrácia
9:00 – 9:15 Úvodné slovo a privítanie
9:15 – 9:45 Zoznamovanie
9:45 – 10:00 PRESTÁVKA
10:00 - 11:00 
11:00 – 11:15 PRESTÁVKA
11:15 - 12:15 
12:15 – 13:00 OBED
13:00 – 14:30 
14:30 – 15:00 PRESTÁVKA
15:00 – 16:00 Novinky v poradenstve

3. decembra 2017 NEDEĽA

8:15 - 8:45 Registrácia
9:00 - 9:15 Privítanie
9:15 - 9:30 Priestor pre vaše otázky
9:30 – 9:45 Prestávka
9:45 – 10:45  Čo robíme a prečo to robíme (krátky exkurz do histórie i aktuálnej situácie v oblasti podpory dojčenia)
10:45 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12:00 
12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 13:50 Vaše prípadové štúdie
13:50 - 14:15 Prestávka
14:15 – 16:00 Vaše prípadové štúdie

CENA KURZU

Poplatok za kurz uhraďte v príslušnej výške bankovým prevodom. Podľa možnosti neuhrádzajte poplatok poštou. Zasielajte ho na účet o. z. MAMILA: 2800344839/8330 (FIO banka), IBAN: SK4683300000002800344839, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Pri bankovom prevode treba uviesť údaje, ktoré dostanete aj v potvrdzovacom emaile. Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku.

Pro zájemce z ČR:
Poplatek uhraďtě v príslušné výšce v českých korunách ihned po odeslání přihlášky bankovním převodem. Zasílejte ho na účet o. z. MAMILA v ČR v Kč, číslo účtu: 2200344827/2010 (FIO banka), IBAN: CZ9520100000002200344827, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP. U bankovního převodu je potřeba uvést údaje, které dostanete aj v potvrzovacím emailu po odoslání přihlášky. Přihláška bude považovaná za závaznou až po zaplacení poplatku.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

K dispozícii bude malé občerstvenie (káva, čaj), miestnosť pre deti ako aj kuchynka s potrebnými riadmi, mikrovlnkou a varnou kanvicou. Ubytovanie, stravu ako aj prípadného sprievodcu k svojmu dieťaťu si každý účastník zabezpečuje sám.

Ak máte malé deti či bábätká, môžete kurz absolvovať spoločne s nimi, svoje deti môžete počas programu dojčiť, môžu byť s vami, prípadne vám so starostlivosťou o ne môže pomôcť nejaká ďalšia osoba, ktorá má ako váš sprievodca na kurz vstup zdarma. Ak vaše dieťatko práve nepotrebuje žiadnu intenzívnu starostlivosť (pretože napríklad spí), môže sa sprievodca zúčastniť programu. Pre deti je k dispozícii miestnosť s hračkami.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch > Pokročilý kurz 9 v Brne 2017