Pokročilý kurz 6 v Brne 2018

Dátum:
8. - 9. 12. 2018
Miesto:
Brno, MAMI - Centrum porodních asistentek, Bakalovo nábřeží 1, ČR
Cena:
35,- €, pre členky 29,- €
Cena Kč:
940,- Kč, pre členky 780,- Kč

Srdečne pozývame všetky poradkyne na kurz pokročilého poradenstva pre certifikované poradkyne pri dojčení. 

Pokročilý kurz trvá dva dni a bude špecificky zameraný na získavanie informácií potrebných pre poradenstvo od klientiek v priebehu poradenského rozhovoru, na analýzu výrokov klientiek, vhodné spôsoby komunikácie, na praktické ukážky riešenia problémov s dojčením a na zlepšenie komunikačných a praktických znalostí o poradenstve pri dojčení. Veľká časť kurzu bude spočívať na filmových nahrávkach reálnych poradenstiev v celej ich dĺžke a na ich detailnej analýze.

Pre jeho absolvovanie sú podmienkou vedomosti zo základného kurzu.

Kto sa môže zúčastniť? Certifikované poradkyne pri dojčení, ktoré absolvovali základný kurz a chcú absolvovať pokročilý kurz. Na to, aby bolo možné certifikát predĺžiť je potrebné absolvovať raz ročne jeden celý pokročilý kurz kompletne v plnom rozsahu. 

PROGRAM

SOBOTA

8:15 – 8:45 Registrácia
9:00 – 9:15 Úvodné slovo a privítanie
9:15 – 9:45 Zoznamovanie
9:45 – 10:00 PRESTÁVKA
10:00 - 11:00 Tipy pre úspešné poradenstvo, čo sme sa za posledný rok naučili, utriedenie poznatkov o liečbe bolestivých bradaviek (prezentácia a spoločná diskusia)
11:00 – 11:15 PRESTÁVKA
11:15 - 12:15 Pomoc pri dojčení v prvých 5 dňoch po pôrode, vyhodnocovanie príjmu mlieka, rozdiely medzi pomocou novorodencom a starším bábätkám
12:15 – 13:00 OBED
13:00 – 14:30 Analýza nafilmovaného poradenstva - získavanie informácií potrebných pre poradenstvo, kladenie otázok, vyhodnocovanie odpovedí (sledovanie filmu a spoločná diskusia)
14:30 – 15:00 PRESTÁVKA
15:00 – 16:00 Analýza nafilmovaného poradenstva - praktické rady, odporúčania a komunikácia v priebehu poradenstva (sledovanie filmu a spoločná diskusia)

NEDEĽA

8:15 - 8:45 Registrácia
9:00 - 9:45 Princípy tvorby materského mlieka a ich implikácie pre poradenskú prax
9:45 – 10:00 Prestávka
10:00 – 10:45  Analýza nafilmovaného poradenstva - vyhodnocovanie pitia a uzdičiek a vytváranie poradenského plánu (sledovanie filmu a spoločná diskusia)
10:45 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12:00 Analýza nafilmovaného poradenstva - priority v poradenstve (sledovanie filmu a spoločná diskusia)
12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 13:50 Analýza nafilmovaného poradenstva - sumarizovanie odporúčaní a ako navrhnúť ďalšiu návštevu (sledovanie filmu a spoločná diskusia)
13:50 - 14:15 Prestávka
14:15 – 16:00 Analýza nafilmovaného poradenstva - rozuzlenie celého prípadu, poskytovanie informácií v priebehu poradenstva, postrehy o komunikácii a závery pre prax (sledovanie filmu a spoločná diskusia)

CENA KURZU

Poplatok za kurz uhraďte v príslušnej výške bankovým prevodom. Podľa možnosti neuhrádzajte poplatok poštou. Zasielajte ho na účet o. z. MAMILA: 2800344839/8330 (FIO banka), IBAN: SK4683300000002800344839, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Pri bankovom prevode treba uviesť údaje, ktoré dostanete aj v potvrdzovacom emaile. Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku.

Pro zájemce z ČR:
Poplatek uhraďtě v príslušné výšce v českých korunách ihned po odeslání přihlášky bankovním převodem. Zasílejte ho na účet o. z. MAMILA v ČR v Kč, číslo účtu: 2200344827/2010 (FIO banka), IBAN: CZ9520100000002200344827, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP. U bankovního převodu je potřeba uvést údaje, které dostanete aj v potvrzovacím emailu po odoslání přihlášky. Přihláška bude považovaná za závaznou až po zaplacení poplatku.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

K dispozícii bude malé občerstvenie (káva, čaj), miestnosť pre deti ako aj kuchynka s potrebnými riadmi, mikrovlnkou a varnou kanvicou. Ubytovanie, stravu ako aj prípadného sprievodcu k svojmu dieťaťu si každý účastník zabezpečuje sám.

Ak máte malé deti či bábätká, môžete kurz absolvovať spoločne s nimi, svoje deti môžete počas programu dojčiť, môžu byť s vami, prípadne vám so starostlivosťou o ne môže pomôcť nejaká ďalšia osoba, ktorá má ako váš sprievodca na kurz vstup zdarma. Ak vaše dieťatko práve nepotrebuje žiadnu intenzívnu starostlivosť (pretože napríklad spí), môže sa sprievodca zúčastniť programu. Pre deti je k dispozícii miestnosť s hračkami.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

Máte záujem? Zaregistrujte sa na tento kurz.

Členovia o. z. MAMILA, prihláste sa tu (formulár sa vám vyplní automaticky a budete mať nárok na členskú zľavu z kurzu, ak máte uhradený členský príspevok za tento rok).
Nečlenovia, prosíme, vyplňte nasledujúci formulár.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Štát *:      
Platba v *:      
 
Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch > Pokročilý kurz 6 v Brne