Kurz o dojčení 2 v Trnave 2018

Dátum:
11. - 12. december 2018 (1. časť), 15. - 16. január 2019 (2. časť), 5. - 6. február 2019 (3. časť), 19. - 20. marec 2019 (4. časť)
Miesto:
Mamaklub, Limbová 4, Trnava
Cena:
199,- €, pre členky 189,- €
Cena Kč:
5 400,- Kč, pre členky 5 100,- Kč

Srdečne vás pozývame na kurz o dojčení o. z. MAMILA s názvom Kľúčové momenty v podpore dojčenia. 

Kapacita kurzu sa naplnila, nie je možné sa prihlásiť. Ak sa chcete stať poradkyňou pri dojčení, zaregistrujte sa do databázy záujemcov o kurz a budeme vás informovať o ďalších kurzoch pre budúce poradkyne.

Ide o kurz zameraný na praktické znalosti a zručnosti týkajúce sa dojčenia v priebehu celého obdobia dojčenia a na znalosti pri riešení problémov, ktoré sa pri dojčení môžu vyskytnúť.

Kurz sa sústreďuje na prevenciu a poskytnutie informácií pre správny začiatok dojčenia, ktorý je pre úspešné dojčenie rozhodujúci, ako aj na nové konkrétne postupy pri riešení situácií spojených s dojčením. Po skončení kurzu budú účastníci schopní identifikovať body, ktoré z hľadiska pôrodu ovplyvňujú dojčenie, dokážu podporiť dojčenie od prvých okamihov po narodení, budú schopní pomôcť pri správnom prisávaní a polohe a podporiť matky, aby chceli dojčiť. Kurz je založený na najnovších vedeckých poznatkoch o dojčení, ktoré budú poskytované interaktívne, pomocou videoukážok, fotografií, prezentácí a budú rozvíjané a utvrdzované prostredníctvom práce účastníčok v skupinách.

Kto sa môže prihlásiť? Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú tejto problematike venovať, zvlášť pôrodným asistentkám, zdravotníkom, lekárom, laktačným poradkyniam a záujemcov z radov verejnosti. Zdravotnícki pracovníci majú po dohode možnosť na kurz získať zľavu.

Pre získanie certifikátu poradkyne pri dojčení je potrebné sa zúčastniť všetkých štyroch častí kurzu v plnom rozsahu.

Laktačné poradkyne vzdelávame už viac ako desaťročie a za toto obdobie sme získali skúsenosti s tým, ktorí kandidáti či ktoré kandidátky sa pre prácu laktačnej poradkyne hodia. Laktačné poradenstvo predstavuje nielen súbor znalostí, zručností, skúseností a postupov, ale si vyžaduje aj realizáciu aspektu poradenstva, podpory, povzbudenia, láskavosti, nadšenia, osobného vkladu a energie. Laktačné poradenstvo znamená schopnosť byť sprievodcom ženy, bábätka a jej rodiny počas náročného obdobia tak, aby sa dojčenie stalo súčasťou ich života. A preto na náš kurz pozývame ľudí, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

 • skutočný záujem o podporu žien a detí
 • nadšenie pre dojčenie
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť povzbudiť a podržať
 • schopnosť venovať sa podpore dojčenia či už formou laktačného poradenstva alebo organizovania podporných skupín dojčiacich matiek alebo iných aktivít na podporu dojčenia
 • láskavý, citlivý a starostlivý individuálny prístup, srdečnosť, pochopenie a takt
 • odolnosť voči stresu
 • dôslednosť a schopnosť prekonávať prekážky

V priebehu kurzu budeme počas práce s účastníkmi kurzu sledovať ich správanie a konanie a toto bude predstavovať podklad pre pozvanie na vykonanie skúšky na záver kurzu. Účastníci, ktorí nebudú spĺňať osobnostné kritériá na vykonanie skúšky, nebudú na skúšku pozvaní, aj keby ich vedomosti boli dostatočné. Kurz im tak môže slúžiť ako spôsob, akým si prehĺbiť znalosti o dojčení a jeho podpore. Certifikát laktačnej poradkyne získa len vybraná časť účastníkov.

Kurz má štyri na seba nadväzujúce časti, pričom každá časť má 2 dni. Spolu kurz trvá 8 plných dní.

TERMÍNY KURZU A MIESTO KONANIA

Kurz sa skladá zo štyroch častí vždy z dvoch za sebou nasledujúcich dní - spolu kurz trvá 8 dní. Termíny kurzu:

 • 11. - 12. december 2018 (1. časť),
 • 15. - 16. január 2019 (2. časť),
 • 5. - 6. február 2019 (3. časť),
 • 19. - 20. marec 2019 (4. časť)

Miesto konania je v priestoroch Materského centra Mamaklub na Limbovej 4 v Trnave.

K dispozícii bude aj kuchynka s potrebnými riadmi, dvojplatničkou a varnou kanvicou.

Ubytovanie, stravu ako aj prípadného sprievodcu k svojmu dieťaťu si každý účastník zabezpečuje sám.

Ak máte malé deti či bábätká, môžete kurz absolvovať spoločne s nimi, svoje deti môžete počas programu dojčiť, môžu byť s vami, prípadne vám so starostlivosťou o ne môže pomôcť nejaká ďalšia osoba, ktorá má ako váš sprievodca na kurz vstup zdarma. Ak vaše dieťatko práve nepotrebuje žiadnu intenzívnu starostlivosť (pretože napríklad spí), môže sa sprievodca zúčastniť programu. Pre deti je k dispozícii miestnosť s hračkami a v prípade dobrého počasia aj dvor s trávnikom a detským ihriskom.

PROGRAM

Presný program dostanete ako link emailom po prihlásení na kurzy, program bude prebiehať každý deň vždy od 9:00 - 16:00. Registrácia účastníkov pred začiatkom kurzu sa uskutoční od 8:00.

Cena

Cena kurzu je pre nečlenov o. z. MAMILA 199,- Eur (5400,- Kč), pre členov o. z. MAMILA 189,- Eur (5100,- Kč). Cena pre členov platí pre tých členov o. z. MAMILA, ktorí zaplatili členské ešte pred vypísaním tohto kurzu, do októbra 2018.

Členom o. z. MAMILA, ktorí už kurz absolvovali a chcú sa ho znova zúčastniť, ponúkame možnosť absolvovať kurz bezplatne - je však potrebné sa registrovať.

Poplatok za kurz uhraďte v príslušnej výške bankovým prevodom. Podľa možnosti neuhrádzajte poplatok poštou. Zasielajte ho na účet o. z. MAMILA: 2800344839/8330 (FIO banka), IBAN: SK4683300000002800344839, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Pri bankovom prevode treba uviesť údaje, ktoré dostanete aj v potvrdzovacom emaile. Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku.

Pro zájemce z ČR:
Poplatek uhraďtě v príslušné výšce v českých korunách ihned po odeslání přihlášky bankovním převodem. Zasílejte ho na účet o. z. MAMILA v ČR v Kč, číslo účtu: 2200344827/2010 (FIO banka), IBAN: CZ9520100000002200344827, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP. U bankovního převodu je potřeba uvést údaje, které dostanete aj v potvrzovacím emailu po odeslání přihlášky. Přihláška bude považovaná za závaznou až po zaplacení poplatku.

Po vyplnení prihlášky vám na email, ktorý ste zadali, obratom príde potvrdzovací email aj s údajmi k platbe. Ak sa tak nestane, skontrolujte si aj iné priečinky emailu a v prípade, že email nedostanete do 10 minút, napíšte nám na dojcenie@mamila.sk.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame podľa týchto zásad.

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch > Kurz o dojčení 2 v Trnave 2018