Rôzne témy týkajúce sa začiatkov dojčenia

Musí dojčiaca matka piť veľa tekutín?

Na dojčenie a tvorbu mlieka postačuje „bežné“ pitie. Pite podľa svojich potrieb. Nemusíte sa do pitia nútiť. Žiadne pitie „do zásoby“ nie je potrebné. Materské mlieko sa tvorí z krvi a jeho tvorba je relatívne nezávislá od pitia aj od kvality či množstva jedla, hoci všetky národy majú jedlá či nápoje, o ktorých sú presvedčené, že zvyšujú tvorbu mlieka. Ale za bežných okolností jedzte a pite podľa svojich potrieb. To sa týka aj noci. Ak nie ste v noci smädná, tak nepite. Neexistuje norma na to, koľko by ste mali vypiť. Žiadne číslo ani počet decilitrov. Pite, koľko máte chuť, neobmedzujte sa v pití a nenúťte sa do pitia.

Je potrebné dať bábätko po dojčení odgrgnúť?

Netrápte sa odgrgnutím. To, či si bábätko odgrgne alebo neodgrgne nemá súvis s „kolikou“. Ak si bábätko neodgrgne, je to úplne v poriadku a nemusíte ho do toho nútiť. Dojčenie má bábätko uspať na prsníku a je zbytočné, aby ste ho budili a snažili sa ho dať odgrgnúť.

Je potrebné odsávať si po dojčení „zvyšné“ mlieko?

Odsávanie nie je ani prevenciou vzniku zápalu prsníka a nie je potrebné ani na udržanie tvorby mlieka, ak sa bábätko dobre dojčí a dobre na prsníku pije Pre obe situácie je potrebné podniknúť iné kroky, s ktorými vám môže pomôcť poradkyňa pri dojčení. Odsávať či odstriekavať mlieko má zmysel len vtedy, keď je na to nejaký dôvod (napríklad, keď sa bábätko neprisáva alebo keď má žena príliš bolestivo naliate prsia). Ak bábätko dobre pije, je spokojné a priberá, tak je odsávanie či odstriekavanie zbytočné. Vo všeobecnosti, obzvlášť na začiatku dojčenia, je dobré zabezpečiť, aby bábätko na prsníku pilo s pauzami, pomôcť mu „vyprázdniť“ prsník stláčaním prsníka, ak má ďalej záujem piť, tak mu ponúknuť druhý prsník, prípadne sa po jeho stláčaní je možné vrátiť na prvý prsník a ak bábätko chce, prsníky vystriedať. Z hľadiska „vyprázdňovania“ prsníka je podstatné, aby bábätko na prsníku skutočne pilo, nielen salo bez pitia. Ale to neznamená, že v prsníku nie je potom žiadne mlieko, čo je v poriadku.

Ako dlho dojčiť pri jednom dojčení?

Časový údaj o dojčení, nemá žiadnu výpovednú hodnotu o tom, či je dojčenie postačujúce. Je to podobné, ako keby ste povedali, že ste obed zjedli za 8 minút - z toho nikto nevie, či ste skutočne zjedli dostatok jedla. Podstatné je, či bábätko skutočne pije a v rámci tohto pitia prijíma dostatok mlieka bez ohľadu na to, ako dlho pitie trvá. Je možné, že niektoré bábätká sú na prsníku 10 minút, 20 minút, 45 minút atď., ale to ešte nezaručuje, že pijú dosť - niektoré možno sú prisaté, ale bez toho, aby skutočne pili.

Ako často dojčiť?

Žiadna norma či časový interval alebo číslo nie je pre dojčenie stanovená ani určujúca. Dojčenie je vzťah, nielen potrava, vzťah sa nedá časovať či nastaviť na intervaly.

Pre dojčenie nie sú dobré pravidlá o tom, ako často bábätko dojčiť. Pravidlo dojčiť každé 3 či 4 hodiny dojčeniu neprospieva. Všetky bábätká potrebujú byť dojčené vtedy, keď o dojčenie prejavia záujem, niektoré sa chcú dojčiť veľmi často, niektoré menej často, a pretože dojčenie spĺňa okrem príjmu materského mlieka aj mnohé ďalšie funkcie, tak sa bábätká často dojčia aj bez ohľadu na to, či pre chvíľkou pili, a aj ak sa dobre napijú, môžu chcieť byť na prsníku aj dlho. Toto všetko je normálne. Dojčenie je totiž omnoho viac než len pitie mlieka. Dojčenie poskytuje deťom úľavu od bolesti, možnosť jednoducho zaspať, upokojuje ich, reguluje im mnohé telesné funkcie ako dýchanie, srdcovú činnosť a pod. Dojčenie tak pomáha pri riešení situácií, v ktorých by ste inak komplikovane hľadali riešenie. Bábätko mnohé situácie navyše ani nedokáže inak riešiť, takú schopnosť si vyvinie neskôr. Zatiaľ potrebuje istotu, že dojčenie mu pomôže vždy, keď sa niečo deje. Kým bolo bábätko v maternici, tá mu poskytovala všetky tieto funkcie, teraz tieto funkcie prebral matkin prsník a jej náruč. Nahrádza mu tak prostredie maternice a umožňuje mu ten správny vývin.

Dojčenie nemusí mať stále rovnaký rytmus a načasovanie. Ak bábätko dobre priberá, dobre pije a je spokojné, nie je dôvod, aby ste sa znepokojovali len z dôvodov „nejakých pravidiel“ o tom, ako často, prípadne, ako dlho sa bábätko dojčí. Najdôležitejšie je sledovať bábätko, uistiť sa, že bábätko získava dostatok mlieka a napĺňať jeho potrebu dojčiť sa tak často, ako je to potrebné. Nie je vašou úlohou, aby ste sa snažili docieliť určité intervaly, prípadne režim, či aby ste miesto dojčenia bábätko zabávali. Naopak ponúkajte dojčenie kedykoľvek ako prvú reakciu na signál bábätka, budete tak napĺňať mnohé jeho potreby ideálnym spôsobom. Nenechávajte bábätko plakať, plač je komunikácia, prosba bábätka o pomoc a dojčenie je vo väčšine prípadov vhodná odpoveď alebo minimálne poskytne čas a energiu na nejakú ďalšiu odpoveď. 

Mamila.sk > Články o dojčení > Rôzne témy týkajúce sa začiatkov dojčenia