10. Zavádzanie laktačnej pomôcky (Inserting Lactation Aid)

Toto bábätko potrebuje dokrmovanie. Najlepší spôsob dokrmovania bábätka je laktačnou pomôckou na prsníku, pretože:
1. Bábätká sa učia dojčiť dojčením.
2. Maky sa učia dojčiť dojčením.
3. Bábätko sa i naďalej dojčí a dostáva mlieko z prsníka a tým zvyšuje tvorbu mlieka matky.
4. Je pravdepodobné, že bábätko sa neodmietne prisávať.
5. Dojčenie je oveľa viac než len materské mlieko, a to bez ohľadu na dôležitosť materského mlieka.
Jeden z spôsobov, ako zaviesť cievku je zasunúť ju, pokým je bábätko na prsníku tak, ako na tomto videu. Druhý spôsob je položiť cievku na prsník tak, aby bola zarovno bradavky, a prisať bábätko na prsník a laktačnú pomôcku zároveň.
Všimnite si polohu bábätka:
1. Brada bábätka sa prsníka dotýka, ale nos sa ho nedotýka.
2. Bábätko pokrýva väčšiu časť dvorca dolnou perou ako hornou perou.
3. Bábätko je mierne naklonené smerom k matke.
Bábätko už pilo z oboch prsníkov a nemá dostatočný tok mlieka (väčšinou na prsníku len dudluje – pozrite si videá bábätiek, ktoré pijú a nepijú). Nastal čas na dokrmovanie, ktoré je v tomto prípade nevyhnutné.
Všimnite si toto:
1. Prsník jemne odtlačíme tak, aby sme videli kútik úst bábätka.
2. To, že je bábätko mierne naklonené dohora, zjednodušuje vyhľadanie kútika úst bábätka a zavádzanie cievky.
3. Cievka sa zavádza do kútika úst bábätka.
4. Cievka zasúvame takmer rovno smerom k zadnej časti úst bábätka, ale tiež mierne dohora smerom k podnebiu úst bábätka.
5. Mlieko sa v cievke posúva k ústam bábätka, ale bábätko nepije (pozrite si aj videá bábätiek, ktoré pijú a nepijú). Niečo nefunguje správne.
6. Matka skúša stláčanie prsníka, ale stláčanie by sa malo robiť, keď bábätko saje, ale nepije, nie keď nepije vôbec. Navyše, stláčanie počas dokrmovania na prsníku laktačnou pomôckou nie je potrebné.
7. V 21. sekunde videa zlepším umiestnenie cievky a potom to začne fungovať. Bábätko pije.
8. Všimnite si, ako bábätko otvorí oči, keď znovu začne získavať mlieko. Bábätká nie sú „lenivé“, reagujú na tok mlieka. Novorodenci ako toto bábätko väčšinou zaspávajú, keď sa spomalí tok mlieka, nie nevyhnutne preto, že vypili dosť.
9. V 35. sekunde znovu úprava cievky. Ak je bábätko dobre prisaté a cievka je umiestnená správne, dokrmovanie laktačnou pomôckou netrvá dlhšie než kŕmenie z fľaše či kŕmenie po prste. Ak použijeme kŕmenie po prste v situácii, keď sa bábätko na prsník prisáva, nie je to najlepší postup.
10. V 1. minúte videa, potiahnem bradu bábätka trošku smerom nadol. Pamätajte na to, že tento systém funguje najlepšie pri dobrom prisatí a dobrom umiestnení cievky. Potiahnutie brady umožní bábätku, aby malo v ústach väčšiu časť prsníka.
11. V 1. minúte a 18. sekunde posunieme bábätko tak, aby bolo prisaté ešte asymetrickejšie, tým, že požiadame matku, aby predlaktím zatlačila na zadoček bábätka.
12. V 1. minúte a 55. sekunde vyteká z úst bábätka mlieka, čo znamená, že niečo nie je v poriadku. Bábätko sa zošuchlo z prsníka alebo sa pohla cievka. Posunutím cievky to znovu upravíme.

Prečítajte si aj, ako používať laktačnú pomôcku.

Mamila.sk > Pre matky > Názorné ukážky správneho dojčenia > Video o dojčení 10 (Zavádzanie laktačnej pomôcky)