Kurz o dojčení v Trnave 2020 - skupina A

Dátum:
Online kurz, prednášky online, skupinové workshopy online s termínmi poslanými emailom, individuálny nácvik praktických zručností osobne a skúška osobne individuálne
Miesto:
Online, záverečné skúšky osobne v Trnave, Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46
Cena:
199,- €, pre členky 189,- €
Cena Kč:
5 400,- Kč, pre členky 5 100,- Kč

Srdečne vás pozývame na kurz o dojčení o. z. MAMILA s názvom Kľúčové momenty v podpore dojčenia

Kapacita kurzu sa naplnila, nie je možné sa prihlásiť.

Ide o kurz zameraný na praktické znalosti a zručnosti týkajúce sa dojčenia v priebehu celého obdobia dojčenia a na znalosti pri riešení problémov, ktoré sa pri dojčení môžu vyskytnúť.

Kurz sa sústreďuje na prevenciu a poskytnutie informácií pre správny začiatok dojčenia, ktorý je pre úspešné dojčenie rozhodujúci, ako aj na nové konkrétne postupy pri riešení situácií spojených s dojčením. Po skončení kurzu budú účastníci schopní identifikovať body, ktoré z hľadiska pôrodu ovplyvňujú dojčenie, dokážu podporiť dojčenie od prvých okamihov po narodení, budú schopní pomôcť pri správnom prisávaní a polohe a podporiť matky, aby chceli dojčiť. Kurz prebieha online na najnovších vedeckých poznatkoch o dojčení, ktoré budú poskytované interaktívne, pomocou videoukážok, fotografií, prezentácií a budú rozvíjané a utvrdzované prostredníctvom práce účastníčok v skupinách online.

Kto sa môže prihlásiť? Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú tejto problematike venovať, zvlášť pôrodným asistentkám, zdravotníkom, lekárom, laktačným poradkyniam a záujemcov z radov verejnosti.
Zdravotnícki pracovníci majú po dohode možnosť na kurz získať zľavu.

Pre získanie certifikátu poradkyne pri dojčení je potrebné sa zúčastniť všetkých aktivít kurzu v plnom rozsahu.

Laktačné poradkyne vzdelávame už viac ako desaťročie a za toto obdobie sme získali skúsenosti s tým, ktorí kandidáti či ktoré kandidátky sa pre prácu laktačnej poradkyne hodia. Laktačné poradenstvo predstavuje nielen súbor znalostí, zručností, skúseností a postupov, ale si vyžaduje aj realizáciu aspektu poradenstva, podpory, povzbudenia, láskavosti, nadšenia, osobného vkladu a energie. Laktačné poradenstvo znamená schopnosť byť sprievodcom ženy, bábätka a jej rodiny počas náročného obdobia tak, aby sa dojčenie stalo súčasťou ich života. A preto na náš kurz pozývame ľudí, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

  • skutočný záujem o podporu žien a detí
  • nadšenie pre dojčenie
  • pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť povzbudiť a podržať
  • schopnosť venovať sa podpore dojčenia či už formou laktačného poradenstva alebo organizovania podporných skupín dojčiacich matiek alebo iných aktivít na podporu dojčenia
  • láskavý, citlivý a starostlivý individuálny prístup, srdečnosť, pochopenie a takt
  • odolnosť voči stresu
  • dôslednosť a schopnosť prekonávať prekážky

V priebehu skupinových workshopov online budeme počas práce s účastníkmi kurzu sledovať ich správanie a konanie a toto bude predstavovať podklad pre pozvanie na vykonanie skúšky na záver kurzu. Účastníci, ktorí nebudú spĺňať osobnostné kritériá na vykonanie skúšky, nebudú na skúšku pozvaní, aj keby ich vedomosti boli dostatočné. Kurz im tak môže slúžiť ako spôsob, akým si prehĺbiť znalosti o dojčení a jeho podpore. Certifikát laktačnej poradkyne získa len vybraná časť účastníkov.

TERMÍNY KURZU, PROGRAM A MIESTO KONANIA

Kurz sme z dôvodu situácie s koronavírusom upravili tak, aby sa realizoval online a podrobné informácie zašleme prihláseným účastníčkam emailom. Kurz sa z veľkej časti presúva do online priestoru, účastníčky kurzu si budú môcť vypočuť všetky prednášky kurzu v online verzii (september/október 2020) a potom sa pokračuje troma praktickými online workshopmi (október/november 2020). Po absolvovaní všetkých prednášok a workshopov budeme účastníčky pozývať na záverečné skúšky spojené s nácvikom niektorých praktických zručností, ktoré chceme individuálne prejsť s každou účastníčkou osobne. Očakávaný termín záverečných skúšok je od januára 2021, s ohľadom na aktuálnu situáciu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. Skúška bude spolu s nácvikom praktických zručností prebiehať individuálne a očakávaná dĺžka tohto stretnutia bude približne jednu hodinu. Záverečné skúšky sa uskutočnia v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. V meste Trnava je možné cez víkend parkovať bezplatne. Miesto konania je priamo v centre mesta Trnavy, v blízkosti sú reštaurácie, obchodné centrá, ihriská.

K dispozícii bude malé občerstvenie (káva, čaj), miestnosť pre deti ako aj kuchynka s potrebnými riadmi, mikrovlnkou a varnou kanvicou. Ubytovanie, stravu ako aj prípadného sprievodcu k svojmu dieťaťu si každý účastník zabezpečuje sám.

Ak máte malé deti či bábätká, môžete záverečné skúšky absolvovať spoločne s nimi, svoje deti môžete počas skúšky dojčiť, môžu byť s vami, prípadne vám so starostlivosťou o ne môže pomôcť nejaká ďalšia osoba, ktorá má ako váš sprievodca na kurz vstup zdarma. Pre deti bude k dispozícii miestnosť s hračkami.

CENA

Cena kurzu je pre nečlenov o. z. MAMILA 199,- Eur (5400,- Kč), pre členov o. z. MAMILA 189,- Eur (5100,- Kč). Cena pre členov platí pre tých členov o. z. MAMILA, ktorí zaplatili členské ešte pred prihlásením sa na kurz.

Členom o. z. MAMILA, ktorí už kurz absolvovali a chcú sa ho znova zúčastniť, ponúkame možnosť absolvovať kurz bezplatne - je však potrebné sa registrovať.

Poplatok za kurz uhraďte v príslušnej výške bankovým prevodom. Posledný možný termín úhrady poplatku je 30. september 2020. Podľa možnosti neuhrádzajte poplatok poštou. Zasielajte ho na účet o. z. MAMILA: 2800344839/8330 (FIO banka), IBAN: SK4683300000002800344839, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Pri bankovom prevode treba uviesť údaje, ktoré dostanete aj v potvrdzovacom emaile. Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku. Nenechávajte si úhradu poplatku na poslednú chvíľu. V prípade, že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, pretože napríklad ochoriete vy alebo vaše dieťatko, registračný poplatok vraciame pred prvou časťou kurzu v plnej výške. Neváhajte preto s úhradou registračného poplatku, toto potvrdenie záväzne plánovanej účasti nám pomôže lepšie kurz zorganizovať.

Pro zájemce z ČR:
Poplatek uhraďtě v príslušné výšce v českých korunách ihned po odeslání přihlášky bankovním převodem nejpozději do 30.9.2020. Zasílejte ho na účet o. z. MAMILA v ČR v Kč, číslo účtu: 2200344827/2010 (FIO banka), IBAN: CZ9520100000002200344827, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPP. U bankovního převodu je potřeba uvést údaje, které dostanete aj v potvrzovacím emailu po odeslání přihlášky. Přihláška bude považovaná za závaznou až po zaplacení poplatku.

Po vyplnení prihlášky vám na email, ktorý ste zadali, obratom príde potvrdzovací email aj s údajmi k platbe. Ak sa tak nestane, skontrolujte si aj iné priečinky emailu a v prípade, že email nedostanete do 10 minút, napíšte nám na dojcenie@mamila.sk.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame podľa týchto zásad.

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch > Kurz o dojčení v Trnave 2020 - skupina A