Dojčenie – dôležité je správne začať

Jack Newman, MD, FRCPC, IBCLC

Dojčenie je normálny, fyziologický spôsob kŕmenia dojčiat a detí a materské mlieko je špecificky uspôsobené pre dojčatá. Umelé mlieka, vyrobené z kravského mlieka alebo zo sójových bôbov, nie sú ani len trochu podobné materskému mlieku a reklamy, ktoré tvrdia opak, zavádzajú. Dojčenie by malo byť ľahké a bezproblémové pre väčšinu matiek. Dobrý začiatok pomáha tomu, aby bolo dojčenie radostným zážitkom pre matku i dieťa.

Prevažná väčšina matiek má potenciál svoje deti výlučne dojčiť (to znamená, že bábätko pije jedine materské mlieko) približne prvých 6 mesiacov a potom v dojčení pokračovať do samoodstavenia. V skutočnosti sa väčšine matiek tvorí viac než dostatok mlieka. Ale zastarané metódy v nemocniciach, založené na kŕmení z fľaše, ešte stále prevažujú v príliš mnohých zdravotníckych zariadeniach a výsledkom je, že dojčenie sa pre príliš veľa matiek a detí stáva ťažkým, ak nie nemožným. Jednou z dôležitých podmienok pre úspešné dojčenie, je rozhodujúci dobrý začiatok v prvých pár dňoch. Aj napriek náročnému začiatku sa to však mnohým matkám a deťom nakoniec podarí.

Kľúčom k úspešnému dojčeniu je, aby sa dieťa správne prisalo. Dieťa, ktoré sa prisaje správne, má šancu dostávať dostatok mlieka. Dieťa, ktoré sa dobre neprisaje, má oveľa väčšie ťažkosti pri získavaní mlieka, hlavne, ak je ho málo. Nesprávne prisatie môže spôsobiť, že sa bábätko nedostane k mlieku, ktoré je v prsníku k dispozícii. Ak sa dieťa prisaje nesprávne, môže dojčenie spôsobovať matke bolesti bradaviek. A ak sa dieťaťu nedostáva dostatok mlieka, väčšinou ostáva na prsníku dlhú dobu, čím sa predlžuje a zhoršuje bolesť matky pri dojčení. Nanešťastie, ktokoľvek môže povedať, že dieťa sa prisalo správne, aj ak to nie je pravda. Mnoho ľudí nevie, ako správne prisatie vyzerá. Preto mnoho matiek nedostane potrebné informácie o tom, ako má správne prisatie skutočne vyzerať. Tu je niekoľko spôsobov, ako si dojčenie uľahčiť:

 1. Správne prisatie je rozhodujúce pre úspech. Toto je kľúč k úspešnému dojčeniu. Príliš veľa matkám „pomáhajú“ ľudia, ktorí nevedia, čo je správne prisatie. Ak vám niekto hovorí, že prisatie vášho dvojdňového dieťaťa je správne, a napriek tomu, že máte boľavé bradavky, buďte skeptické a spýtajte sa niekoho iného, kto o tom niečo vie. Pred tým, než odídete z nemocnice, by vám mali ukázať, ako je dieťa prisaté správne, kedy naozaj dostáva mlieko z prsníka a ako zistiť, či dostáva mlieko z prsníka (typ satia: ústa naširoko otvorené – pauza – zavreté ústa). Pozrite si taktiež videá o prisávaní dieťaťa. Ak opúšťate nemocnicu a neviete o tomto nič, rýchlo sa obráťte na skúsenú laktačnú poradkyňu (pozri materiál Ako sa dieťa prisáva). Niekedy zdravotnícky personál presviedča matku, že ak je pre ňu dojčenie bolestivé, prisatie nie je dobré (čo je väčšinou pravda) a matka by mala dieťa dať z prsníka dolu a skúsiť ho prisať znova. Toto nie je správny postup. Keď už je dieťa prisaté, tak je možné prisatie zlepšiť priamo počas dojčenia. Bolesť obvykle ustúpi a dobré prisávanie by sa malo trénovať na druhom prsníku alebo pri nasledujúcom dojčení. Odťahovanie dieťaťa z prsníka a snaha o opätovné prisávanie dieťaťa len znásobuje bolesť a poškodenie.
 2. Dieťa by malo dostať príležitosť na dojčenie hneď po pôrode. To znamená, že si matka položí bábätko na svoj nahý hrudník. Aj výskumy potvrdzujú, že deti, ak sa im dá šanca, sa v prvej hodiny až dvoch po pôrode dokážu samy priplaziť k prsníku, dokážu sa prisať a začať sa dojčiť. Tento proces môže trvať hodinu a dlhšie, avšak matke a dieťaťu by sa tento spoločne strávený čas dopriať mal, aby sa mohli vzájomne spoznávať. Deti, ktoré sa samy prisajú, majú potom oveľa menej problémov s dojčením. Tento proces si nevyžaduje žiadne úsilie zo strany matky, preto tvrdenia, že matka je na to po pôrode príliš unavená, nedávajú zmysel. Mimochodom štúdie dokázali, že tesný fyzický kontakt koža na kožu medzi matkou a dieťaťom zohrieva dieťa lepšie ako inkubátor (pozri časť o kontakte koža na kožu).
 3. Matka a dieťa by mali byť v izbe spolu v kontakte koža na kožu. Na separáciu matky od dieťaťa nie je absolútne žiadny vedecký dôvod, a to ani na krátku dobu.
  • Nemocnice, ktoré rutinne matky od detí po narodení separujú, používajú zastarané postupy a dôvody na separáciu často majú za cieľ len to, aby rodičom dali najavo, koho treba poslúchať (nemocnicu) a kto má poslúchať (rodičia). Často sú dôvody pre separáciu ničím nepodložené. Napríklad dieťa, ktorému odišla smolka pred pôrodom. Ak je také dieťa už pár minút po pôrode úplne v poriadku, bude sa mu dariť aj naďalej a nemusí byť na niekoľko hodín umiestnené v inkubátore „na pozorovanie“.
  • Pre tvrdenie, že matky, ktoré sú oddelené od detí, si lepšie oddýchnu, nie je žiadny dôkaz. Naopak, sú lepšie oddýchnuté a menej stresované, ak sú so svojimi deťmi. Matky a deti sa učia spať v tom istom rytme. A tak, keď sa dieťa prebúdza na dojčenie, matka sa tiež začína prirodzene budiť. Toto nie je pre matku také únavné, ako keď ju zobudia z hlbokého spánku, do ktorého matka upadne, ak dieťa spí a prebúdza sa inde ako ona. Ak sa matke ukáže, ako môže dojčiť dieťa, keď spolu ležia vedľa seba, lepšie si oddýchne.
  • Dieťa dáva najavo, že je pripravené na kŕmenie, už dlho pred tým, ako začne plakať. Môže sa napríklad zmeniť jeho dýchanie alebo sa môže začať naťahovať. Matka, ktorá spí ľahkým spánkom, sa zobudí a pokojné dieťa nakŕmi. Dieťa, ktoré už určitý čas plakalo pred tým, ako sa mohlo začať dojčiť, môže prsník odmietnuť, aj ak je vyhladnuté. Matky a deti by mali byť povzbudzované spať spoločne už v nemocnici. Pre matky je to skvelý spôsob ako si oddýchnuť, kým sa dieťa dojčí. Dojčenie by malo znamenať oddych, nie únavu.
 4. Deťom by sa nemali dávať umelé náhrady prsníka. „Zmätenie cumlíkom alebo fľašou“ existuje. Dieťa prijme čokoľvek, čo mu poskytuje rýchly tok tekutiny, a bude odmietať kŕmenie, ktoré mu ho neposkytne. Preto v prvých dňoch, ak dieťa dostane fľašku (ako to príroda plánovala?), z ktorej mlieko rýchlo tečie, začne dieťa uprednostňovať fľašku. Nemusí to byť viditeľné hneď, dôsledky používania fľašky sa môžu začať prejavovať až neskôr alebo postupne. Zmätenie fľašou či cumlíkom zahŕňa množstvo problémov vrátane toho, že dieťa potom nie je schopné prisať sa na prsník tak dobre, ako by mohlo, a tak nezískava toľko mlieka, koľko by mohlo, prípadne má matka potom boľavé bradavky. Fakt, že dieťa je schopné piť aj z prsníka, aj z fľašky, neznamená, že fľaša nemá negatívny vplyv. Načo teda používať fľašu v prípade, že dieťa potrebuje byť dokrmované, keď v súčasnosti už existujú iné spôsoby (pozri materiál Používanie laktačnej pomôcky a Kŕmenie po prste a pohárikom)?
 5. Dojčenie podľa potrieb dieťaťa - žiadne obmedzenia v dĺžke a frekvencii dojčenia. Dieťa nie je dôvod obmedzovať z hľadiska času, ktorý strávi na prsníku. Mnoho detí chce zaspávať na prsníku a spať s prsníkom v ústach. Ak však dieťa trávi na prsníku veľa času bez pitia, je potrebné zaistiť, aby aj v prvých dňoch výdatne pilo z prsníka. Nájdite si pomoc, ktorá vám pomôže napraviť prisatie dieťaťa a používajte techniku stláčania, aby dieťa získalo viac mlieka (pozri materiál Stláčanie prsníka). Stláčanie v prvých dňoch veľmi dobre pomáha tomu, aby začalo dobre tiecť mlieko. Táto metóda, a nie cumlík, nie fľaša a nie odnesenie dieťaťa sestričkám, je to, čo skutočne pomôže.
 6. Dokrmovanie vodou, glukózou alebo umelým mliekom je len potrebné len v mimoriadnych situáciách. Dokrmovaniu sa väčšinou dá vyhnúť tým, že sa dieťa správne sa prisaje na prsník, a tak získa všetko dostupné mlieko. Ak vám niekto hovorí, že treba dokrmovať bez toho, aby vás videl dojčiť, spýtajte sa radšej niekoho, kto vie, o čom hovorí. Pre dokrmovanie existujú skutočné indikácie len veľmi zriedkavo. Často je však odporúčané neoddôvodnene alebo len z pohodlnosti zdravotníckeho personálu. Ak situácia vyžaduje dokrmovanie, mal by byť podaný pomocou laktačnej pomôcky na prsníku (pozri materiál Použitie laktačnej pomôcky), nie pohárikom, po prste, striekačkou alebo fľašou. Najlepšie je dokrmovať vlastným odstriekaným mliekom. Môže byť zmiešané s 5% glukózou, ak si nedokážete na prvý raz veľa odstriekať. Umelé mlieko takmer nikdy nie je potrebné v prvých pár dňoch.
 7. Vzorky umelého mlieka zadarmo a letáky firiem, ktoré ho vyrábajú, nie sú darček. Jediným cieľom týchto „darčekov“ je, aby ste si zvykli používať umelé mlieko. Je to veľmi účinná a neetická reklama. Ak dostanete takýto „darček“ od zdravotníckeho personálu, mali by ste sa zamyslieť nad ich vedomosťami o dojčení a nad ich presvedčením o význame dojčenia.  Dokonca aj v prípade, že potrebujete umelé mlieko, nikto by vám nemal odporúčať konkrétnu značku a dávať vám vzorky zadarmo. Nájdite si skutočnú pomoc. Vzorky umelého mlieka ňou nie sú.

Za určitých raritných okolností nie je možné začať včas s dojčením - vtedy začnite čo najskôr po pôrode odstriekavať materské mlieko. Väčšina dôvodov na to, aby matky nedojčili (napríklad lieky, ktoré matka potrebuje na svoju liečbu, ako napríklad antidepresíva alebo antibiotiká) však nie sú ozajstným dôvodom na prerušenie alebo oddialenie dojčenia. V takom prípade dostávate nesprávne informácie. Získajte správnu pomoc. Predčasne narodené deti sa môžu začať dojčiť oveľa, oveľa skôr, ako im to je v mnohých nemocniciach umožnené. Štúdie jednoznačne dokazujú, že pre nedonosené dieťa je menej stresujúce dojčiť sa, ako sa kŕmiť z fľaše. Príliš mnoho zdravotníckeho personálu, ktorý má na starosti nedonosené deti, si toho, nanešťastie, nie je vedomých.

Materiál Dojčenie - dôležité je správne začať, revízia január 2005

Autor: Jack Newman, MD, FRCPC, IBCLC, 2005

Preklad: MAMILA, o. z., 2008, revízia 2021

Mamila.sk > Pre zdravotníkov > Začiatok dojčenia