Jack Newman, M. D., FRCPC, IBCLC

Dr. Jack Newman je kanadský pediater a svetový expert v oblasti dojčenia. Založil prvú kliniku na podporu dojčenia v najväčšej nemocnici na svete - torontskej nemocnici Hospital for Sick Children. Bol poradcom pre UNICEF pre Iniciatívu nemocníc priateľských k deťom (BFHI) v Afrike a prvým z hodnotiteľov kvality nemocníc priateľských k deťom. Je autorom knihy o dojčení a tiež autorom DVD dokumentu s podrobnými ukážkami správneho spôsobu dojčenia, ktorý je k dispozícii aj slovenčine. Pravidelne publikuje v odborných vedeckých periodikách na tému dojčenia, napríklad Scientific American a v mnohých ďalších. Je autorom štúdií, protokolov, videí a mnohých prezentácií, ktoré nájdete na našej webovej stránke. Momentálne pôsobí na klinike International Breastfeeding Center, ktorej je riaditeľom, a neustále aktívne pomáha ženám s dojčením. Počas svojej viac ako 30-ročnej práce s dojčiacimi ženami a deťmi pomohol už desaťtisícom z nich riešiť problémy s dojčením. Je autorom originálnych protokolov na riešenie rozličných situácií s dojčením.

Odporúčame vám jeho stránku www.ibconline.ca, kde si môžete pozrieť informačné materiály dr. Jacka Newmana v slovenčine.

Dr. Jack Newman je odborným garantom občianskeho združenia MAMILA. Zastrešuje aj náš program pomoci dojčiacim ženám, ktoré majú otázky týkajúce sa zdravotných problémov alebo užívania liekov v období dojčenia.

Zopár záberov z konferencie v roku 2008

Mamila.sk > Zaujímavosti > Jack Newman, M. D., FRCPC