Dr. Nils Bergman o výchove a vzťahu otcov s deťmi

Táto fotografia zobrazuje jedinečné plemeno tzv. connemarských poníkov, z chovu Mary Prewitt (fotografia je jej vlastníctvom). Táto fotka je jedinečná nielen preto, že ide o vzácne plemeno jediných koní vyšľachtených v Írsku. Aj ľudia, ktorí sa koňom aktívne venujú, prípadne o nich celý život zbierajú informácie, vidia totiž takýto jav zriedkavo.

Na fotografii vidíte žrebca, ktorý dovoľuje svojmu synovi, aby po ňom lozil a hral sa s ním. Väčšina koní počas svojho života nikdy nevidí svojho otca a už vôbec nedostane šancu sa s ním hrať. Pre žriebätko je však hra s dospelými koňmi oboch pohlaví nesmierne dôležitá na to, aby sa naučili, ako sa správať a socializovať s inými koňmi.

Čo má táto téma s dojčením a s výchovou? To sa dozviete, keď pozriete záznam konferencie o. z. MAMILA s popredným neurovedcom dr. Nilsom Bergmanom.

Týmto záznamom sa ponoríte do úžasného sveta bábätiek, fungovania ich mozgu, ich vzťahu s rodičmi, výchovy a dojčenia.

Dr. Nils Bergman vám vysvetlí, prečo je také kľúčové, aby každé bábätko malo možnosť stráviť prvý deň s matkou v kontakte koža na kožu. Ale dr. Bergman sa nevenuje len matke: Vysvetlí vám, prečo je nesmierne dôležité, aby počas prvých šiestich hodín svojho života strávilo aspoň 30 minút v kontakte koža na kožu so svojím otcom. Vzťah bábätka a otca, ktorí majú možnosť zažiť takýto kontakt, je iný.

Taký odlišný, ako odlišný je život koňa, ktorý vyrastie bez možnosti hrať sa s otcom. Žrebci sú všeobecne známi pre svoju agresivitu a neschopnosť žiť s inými koňmi. A tak väčšina chovaných žrebcov neprávom strávi celý život osamote. A nie je prekvapivé, že žrebce chované v zajatí na samotke, sa stanú agresívnymi a frustrovanými jedincami.

Toto sa považuje za normálne a správne. Takto to skrátka pri koňoch „chodí“. Rovnako, ako sa považuje za normálne a správne, že dnešní otcovia svoje deti vidia krátko po pôrode, nemajú s nimi žiadny priamy fyzický kontakt koža na kožu a prvýkrát skutočne sú so svojím bábätkom až 4 - 5 dní po pôrode, keď sa ich dieťa vráti domov z nemocnice. A potom od nich chceme, aby sa podieľali na starostlivosti o bábätko intuitívne a spontánne.

Žrebci nemusia byť samotári. Kone chovateľky Mary Prewitt sa správajú inak. Majú možnosť vyrastať v stáde s dospelými kobylami a žrebcami. A majú vynikajúcu povesť vďaka svojim miernym povahám.

Rodina sa vytvára v prvých hodinách po narodení bábätka a muži by mali tiež mať možnosť stráviť so svojím bábätkom prvé hodiny a dni života.

Konferencia s dr. Nilsom Bergmanom vám prinesie nový pohľad na výchovu

Nils Bergman vysvetlil, ako absencia kontaktu koža na kožu nezvratne mení štruktúru mozgu bábätka, a to ovplyvňuje jeho správanie po zvyšok života. Absencia kontaktu koža na kožu zapína v mozgu bábätka procesy, ktoré ho učia, že sa narodilo do nehostinných podmienok - do prostredia, v ktorom sa musí po zvyšok života správať ostražito a nedôverčivo, a to ovplyvňuje kvalitu jeho vzťahov a jeho pocity naplnenia a šťastia v živote. Nils Bergman spojil absenciu kontaktu koža na kožu po narodení s javmi, s ktorými sa dnes stretávame v spoločnosti – neustála potreba mať „viac“, plytvanie, zneužívanie prírodných zdrojov, pocit nenaplnenia v vzťahoch, v práci. Vysvetlil, že absencia kontaktu koža na kožu spôsobuje problémy aj matkám, pretože ich mozog sa nemá možnosť zmeniť a následne sa z nich síce môžu ešte stále stať veľmi dobré matky, ale materstvo je pre nich ťažká práca, do ktorej musia investovať množstvo energie a úsilia. Kontakt koža na kožu je tiež kľúčový pre dojčenie. Matkám, ktoré strávia s bábätkom prvý deň v kontakte koža na kožu sa pri odchode z nemocnice tvorí dvojnásobné množstvo mlieka. Dojčenie navyše pomáha v nasledujúcich rokoch života dieťaťa naďalej programovať jeho mozog na vzťahy, pocity naplnenia a šťastia v živote.

Pozrite si záznam prednášok dr. Nilsa Bergmana z konferencie, ktorú usporiadala o. z. MAMILA. Dostanete vysvetlenia, ktoré vám pomôžu pochopiť mnohé z toho, čo sa deje vo vašom živote a zmeniť váš život, vaše materstvo a vzťah s vašimi deťmi.

Mamila.sk > Články o dojčení > Dr. Nils Bergman o rodičovstve a vzťahu otcov s deťmi