Ako sa môžete stať poradkyňou pri dojčení

Veľmi nás teší váš záujem stať sa poradkyňou pri dojčení. Popri členstve v o. z. MAMILA je toto jeden zo spôsobov, ako je prakticky možné pomáhať matkám a bábätkám s dojčením. Ako prípravu na získanie certifikátu organizuje o. z. MAMILA kurz pre poradkyne pri dojčení. Ak máte o kurz záujem, môžete nám už teraz prihlásiť do našej databázy záujemcov o kurz a budeme vás informovať o pripravovaných kurzoch, na ktoré sa môžete potom po ich otvorení prihlásiť. Vyplnením registračného formulára v databáze záujemcov o kurz súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame podľa týchto zásad.

Aktuálne informácie o pripravovaných kurzoch o dojčení nájdete v časti oznamy o kurzoch.
Tešíme sa na vás!

Všeobecné podmienky pre získanie certifikátu poradkyne pri dojčení:

  1. Absolvovanie všetkých častí celého kurzu v plnom rozsahu

  2. Absolvovanie všetkých úloh a testov zadaných počas kurzu

  3. Preštudovanie zadanej literatúry a materiálov

  4. Písomný test

  5. Ústna skúška

UKONČENIE KURZU O DOJČENÍ SKÚŠKOU

Konkrétne informácie o skúške a certifikáte budú oznámené počas kurzu.

V rámci prípravy na skúšku si preštudujte materiály ku kurzu.  Ich zvládnutie vám pomôže pri absolvovaní skúšky.

Taktiež vám pomôže, ak si prečítate články zo sekcie DOJČENIE A...

Mamila.sk > Pre poradkyne > Ako sa stať poradkyňou dojčenia