Dojčenie a zdravie matky

Je veľa dôvodov, pre ktoré je dôležité dojčiť. Väčšinou sa hovorí o dôležitosti dojčenia pre bábätká a deti a pre ich zdravie. Málokedy sa však hovorí, že ženy by mali dojčiť aj samy pre seba, pretože dojčenie pomáha ich zdraviu. Naopak, ľudia si často myslia, že dojčenie škodí zdraviu žien, že ženu "vysáva" zo živín a že ženy by mali dojčenie pretrpieť len najkratšiu možnú dobu. Naopak. Čím dlhšie žena dojčí, tým väčší pozitívny efekt má dojčenie na jej zdravie. Pozitívny vplyv dojčenia je závislý od "dávky" - teda čím viac dojčenia, tým lepšie. Expertka v laktačnej medicíne a lekárka Miriam Labboková publikovala štúdiu o dôležitosti dojčenia pre zdravie matky: 
Labbok MH, Effects of breastfeeding on the mother. Pediatr.Clin.North Am. 2001 Feb;48(1):143-58.

Otázkou významu dojčenia pre zdravie žien aj detí sa zaoberal rozsiahly výskum, ktorý uskutočnil prestížny vedecký lekársky časopis Lancet v roku 2016. Tento výskum bol publikovaný v sérii článkov, pričom jeden z nich (Victora, Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect, Lancet, 2016) uvádza okrem iného aj tieto fakty:

"Dojčenie chráni dojčiace ženy pred rakovinou prsníka a zlepšuje načasovanie vekového rozdielu medzi deťmi a môže chrániť pred rakovinou vaječníkov a diabetom 2. typu. Zvýšenie počtu dojčených detí by mohlo zabrániť 823 000 úmrtiam detí mladších ako 5 rokov a 20 000 úmrtiam na rakovinu prsníka. Nedávne epidemiologické a biologické zistenia počas poslednej dekády zvyšujú známy význam dojčenia pre ženy a deti, či už sú bohaté alebo chudobné."

Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje význam dojčenia, uvádza, že je dôležité, aby dieťa bolo dojčené dva roky a potom ďalej, pričom prvých 6 mesiacov má byť dojčené výlučne (a teda prijímať výhradne materské mlieko). Okrem toho Svetová zdravotnícka organizácia zaviazala vlády celého sveta, aby podporovali dojčenie, zabránili propagácii umelej výživy a vytvorili podmienky na to, aby zdravotníci získali praktické zručnosti a znalosti, aby dokázali ženám pomôcť s dojčením, a to v týchto dokumentoch:
1) Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, WHO, 2003, a plán na implementáciu tejto stratégie z roku 2007
2) Innocenti Declaration, WHO, Rím, december 1992

Dlhodobý pozitívny vplyv dojčenia; nedojčenie je riziko z hľadiska vzniku depresie

Štúdia na 12 000 ženách z roku 2018 skúmala vplyv dojčenia na depresiu žien v období po menopauze (Park, Choi: Breastfeeding reduces risk of depression later in life in the postmenopausal period: A Korean population-based study). Závery tejto štúdie ukazujú, že dojčenie má nielen okamžitý pozitívny vplyv na zdravie žien, ale jeho pozitívne účinky pretrvávajú po celý život žien. Táto štúdia priniesla tieto dva závery: "Dojčenie menšieho počtu detí a celkovo kratšie obdobie dojčenia za život sa spája so zvýšeným rizikom depresie žien v období po menopauze." A: "Spolu 17,3 % depresií žien v našej štúdii možno pripísať tomu, že ženy dojčili len jedno alebo žiadne deti." Inými slovami, ak ženy dojčili aspoň 47 mesiacov, tak riziko depresie kleslo o 67 % v porovnaní so ženami, ktoré celkovo svoje deti spolu dojčili menej ako 2 roky.

Ak vás pri čítaní tejto štúdie napadla otázka: "A čo laktačná psychóza a popôrodná depresia?", tak je dôležité vysvetliť, že pojem "laktačná psychóza" je nedorozumenie z minulosti a že dnes už je známe, že dojčenie nespôsobuje psychické problémy, nie je príčinou psychózy ani popôrodnej depresie. Naopak, rizikom je nedojčenie alebo ukončenie dojčenia v čase, keď depresia či psychóza prepuknú. Dojčenie má ochranný efekt a pre ženy s takouto diagnózou býva dojčenie práve to, čo sa žene ako jediné darí a čo zlepšuje jej stav. Dojčenie zlepšuje náladu ako aj spánok dojčiacich žien. Poznatky o depresii a dôležitosti dojčenia zhŕňajú tieto štúdie:

1) Field T., Diego M., Hernandez-Reif M., Figueiredo B., Ezell S., Siblalingappa V. Depressed mothers and infants are more relaxed during breastfeeding versus bottlefeeding interactions: brief report. Infant Behavior and Development. 2010
2) Matthiesen A.-S., Ransjö-Arvidson A.-B., Nissen E., Uvnäs-Moberg K. Postpartum maternal oxytocin release by newborns: effects of infant hand massage and sucking. Birth. 2001
3) Hahn-Holbrook J., Haselton M. G., Dunkel Schetter C., Glynn L. M. Does breastfeeding offer protection against maternal depressive symptomatology?: a prospective study from pregnancy to 2 years after birth. Archives of Women`s Mental Health. 2013
4) Kendall-Tackett K., Cong Z., Hale T. W. Depression, sleep quality, and maternal well-being in postpartum women with a history of sexual assault: a comparison of breastfeeding, mixed-feeding, and formula-feeding mothers. Breastfeeding Medicine. 2013
5) Mezzacappa E. S., Katkin E. S. Breast-feeding is associated with reduced perceived stress and negative mood in mothers. 
Health Psychology. 2002

Ak ženy majú depresiu či iné psychiatrické ochorenie v priebehu dojčenia, mali by sa liečiť. Dojčenie nie je prekážkou pre užívanie liekov proti depresii či proti úzkosti. Práve predstava, že dojčiaca žena nesmie užívať žiadne lieky vedie často k zhoršenému stavu či dokonca hospitalizácii ženy s akútnou depresiou či psychózou.

Dlhodobý pozitívny efekt dojčenia analyzuje vo svojej publikácii aj Svetová zdravotnícka organizácia: Long-term Effects of Breastfeeding: A Systematic Review, 2013.

Prečítajte si aj príbeh Ako som zachránila dojčenie – a svoje duševné zdravie.

Dojčenie a štíhla postava

Dojčenie má pozitívny vplyv na hmotnosť žien, dojčiace ženy spravidla ľahšie a rýchlejšie schudnú. Podľa štúdie z roku 2011 (Candance McClure: Breastfeeding and Subsequent Maternal Visceral Adiposity) majú ženy, ktoré nedojčili o 28 % viac tuku v oblasti pása a o 6 cm v páse viac ako ženy, ktoré dojčili. Tento efekt v štúdii pozorovali už vtedy, keď ženy dojčili viac ako 3 mesiace.

Dojčenie a zdravé cievy a srdce

Dojčenie je dôležité nielen z hľadiska kardiovaskulárneho zdravia bábätka, ale aj matky. Podľa štúdie na 300 000 ženách chráni dojčenie cievy a srdce žien a je prevenciou kardiovaskulárnych ochorení: Peters SAE et al. Breastfeeding and the Risk of Maternal Cardiovascular Disease: A Prospective Study of 300 000 Chinese Women. J Am Heart Assoc. 2017;6(6). Nedojčenie zvyšuje riziko civilizačných ochorení, vysokého krvného tlaku a kardiovaskulárnych ochorení. V štúdii z roku 2010, ktorá skúmala viac ako 139 000 žien zistili (Schwarz: Duration of Lactation and Risk Factors for Maternal Cardiovascular Disease), že z hľadiska vzniku kardiovaskulárnych ochorení chráni dojčenie ženy tým viac, čím dlhšie dojčia. Pri porovnaní žien, ktoré nedojčili vôbec, so ženami, ktoré dojčili viac ako 12 mesiacov, mali nedojčiace ženy významne vyššie riziko vysokého tlaku, vysokej hladiny cholesterolu, cukrovky či riziko kardiovaskulárnych ochorení. Tento pozitívny vplyv dojčenia bol pozorovateľný dávno po skončení dojčenia, pri ženách, ktoré boli po menopauze s priemerným vekom 63 rokov. Všetky ženy v štúdii mali aspoň jedno dieťa.

Dojčenie a ochrana pred rakovinou prsníka

Dojčenie je aktívny spôsob ochrany pred rakovinou prsníka. Čím dlhšie trvá dojčenie, tým väčšiu ochranu pred rakovinou prsníka poskytuje. Tieto zistenia potvrdzujú mnohé štúdie vrátane rozsiahlej práce publikovanej v lekárskom časopise Lancet, ktorá analyzovala dáta zo 47 epidemilogických štúdií z 30 krajín, spolu viac ako 140 000 žien.

1) Brinton, L.A., Potischman, N.A., Swanson, C.A., Schoenberg, J.B., Coates, R.J., Gammon, M.D, Malone, K.E., Stanford, J.L., & Daling, J.R. (1995). Breastfeeding and breast cancer risk. Cancer Causes and Control, 6:199-208.
2) Chang-Claude, J., Eby, N., Kiechle, M., Bastert, G., & Becher, H. (2000). Breastfeeding and breast cancer risk by age 50 among women in Germany. Cancer Causes and Control, 11: 687-695.
3) Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. (2002). Breast cancer and breastfeeding: Collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50 302 women with breast cancer and 96 973 women without disease. The Lancet, 360; 187-195.

Dojčenie a ochrana pred rakovinou vaječníkov

Rakovina prsníka nie je jediný druh rakoviny, pred ktorým dojčenie chráni, podobne to platí aj ochrane pred rakovinou vaječníkov:

1) Luan, N., Wu, Q., Gong, T., Vogtmann, E., Wang, Y., & Liun, B. (2013). Breastfeeding and ovarian cancer risk: A meta-analysis of epidemiologic studies. Am J Clin Nutr,98:1020-1031.
2) Su, D., Pasalich, M., Lee, A.H., & Binns, C.W. (2013). Ovarian cancer risk is reduced by prolonged lactation : A case-control study in Southern China. Am J Clin Nutr, 97:354-359.
3) Li DP et al. Breastfeeding and ovarian cancer risk: a systematic review and meta-analysis of 40 epidemiological studies. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(12):4829-4837.

A ochrana pred rakovinou endometria: Jordan SJ et al. Breastfeeding and Endometrial Cancer Risk: An Analysis From the Epidemiology of Endometrial Cancer Consortium. Obstet Gynecol. 2017;129(6):1059-1067.

Dojčenie a ochrana pred osteoporózou

Dojčenie je dôležité aj z hľadiska predchádzania vzniku osteoporózy. Dojčenie je dôležité pre silné kosti žien rovnako ako aj pre kosti bábätka. V priebehu dojčenia sa mení homeostáza vápnika a ženin organizmus lepšie využíva vápnik z potrava a vo väčšej miere sa vstrebáva. Dokonca po skončení dojčenia nastáva doplnenie minerálov do kostí ženy. Fínska štúdia skúmala ženy, ktoré celkovo dojčili viac ako 33 mesiacov, a sledovala ich 16 - 20 rokov po ukončení dojčenia, a zistila, že majú hrubšie a pevnejšie kosti, a to tak bedrové kosti ako aj kosti nohy - píšťalu. Tu sú príklady štúdií, ktoré dokladajú význam dojčenia pri prevencii vzniku osteoporózy:

1) Ritchie JM, Fung EB, Halloran BP, et al. A longitudinal study of calcium homeostasis during human pregnancy and lactation and after resumption of menses. Am J Clin Nutr 1998;67;693-701
2) Kolthoff N, Elken P, Kristensen B, et al. Bone mineral changes during pregnancy and lactation: a longitudinal cohort study. Clin Sci 1998;94:405-12
3) Pollatti F, Caouzzo E, Viazzo F, et al. Bone mineral changes during and after lactation. Obstet Gynecol 1999;94:52-6
4) Lopez JM, Gonzalez G, Reyes V, et al. Bone turnover and density in healthy women during breastfeeding and after weaning. Osteoporosis Int 1996;6:153-9
5) Wiklund PK et al. Lactation is associated with greater maternal bone size and bone strength later in life. Osteoporosis International. 2012;23(7):1939-1945.

Spánok ako bonus

Hoci ľudia majú zakotvenú predstavu, že dojčenie znamená nedostatok spánku a že dojčiace ženy sa nevyspia, opak je pravdou: Dojčiace ženy spia dlhšie až o 40 - 45 minút dlhšie za jednu noc ako ženy, ktoré kŕmia deti umelým mliekom: 
Doan T et al. Breast-feeding increases sleep duration of new parents. J Perinat Neonatal Nurs. 2007;21(3):200-206.
Kendall-Tackett K et al. The effect of feeding method on sleep duration, Maternal well-being, and postpartum depression. Clin Lact. 2011;2(2):22-26.
Brown A, Harries V. Infant sleep and night feeding patterns during later infancy: association with breastfeeding frequency, daytime complementary food intake, and infant weight. Breastfeed Med. 2015;10(5):246-252.

Aj dojčiace ženy majú nárok na adekvátnu liečbu

Ak dojčiaca žena ochorie, môže sa liečiť, nemusí ochorenie len pretrpieť. Dojčenie nie je prekážkou pre liečbu dojčiacej ženy a neplatí, že "dojčiaca žena si počas dojčenia nemôže nič dať":

  1. Dojčenie a prechladnutie, bolesť hrdla matky – čím zmierniť príznaky ochorenia
  2. Pri prevencii rakoviny prsníka sa zabúda na ochranu dojčením
  3. Nie je dôvod, aby dojčiacim ženám bola upieraná liečba liekmi

Zodpovedané otázky z poradne dojčenia:

Dlhodobé dojčenie prospieva matkinmu zdraviu
Dlhodobé dojčenie a zdravotný stav matky - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=324

Zhoršuje matkinu schopnosť rekonvalescencie počas choroby to, že dojčí?
Chorá matka a dojčenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=255

Vysiľuje dojčenie matku?
Ked dojcenie vysiluje - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1263

Dlhodobé dojčenie nespôsobuje hrčky v prsníku matky
Odstavenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2672

Oslabuje dojčenie imunitu?
Oslabena imunita a dojcenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1402

Dojčiaca matka má právo na liečbu
Atb a kojenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2856
Zaseknutý nerv - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=859

To, že matka nemá stále po pôrode menštruáciu nie je dôvodom pre odstavenie
Odstavování přes den - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1385

Jedným z rizík nedojčenia je vyššie riziko osteoporózy
Dojčenie a osteoporóza - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=289
Dojčenie a osteoporóza - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=605
Dojčenie a osteoporóza - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=289

Môže matka dojčiť, ak je chorá?
Betahemolotický streptokok skupiny B - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2877
Pásový opar - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2772
Kliešť a dojčenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1265
Vysoke horucky a dojcenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1302
Dojčenie v chorobe - http://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=209
Choroba - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1112
Hnačky a dojčenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=292
Mam salmonelu, môzem dojčiť? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=484
dojčenie a salmonela - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=276
Salmonela - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1106
Streptokok - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1093
Pokazeny zaludok mamicky - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2808
 Reflux u matky a zastavenie dojcenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2639
Angína ako dôvod odstavenia????? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2617

Môže matka pokračovať v dojčení, ak má hlísty?
Dojcenie a hlisty - http://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2821

Návrat do práce, ak matka pracuje v laboratóriu
Kojenie a praca v laboratoriu - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2611

Môže matka pokračovať v dojčení, ak má podozrenie, že bude chorá?
Kiahne u matky a dojčenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1356
Virus nohy ruky usta a dojcenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2929

Dojčiaca matka môže absolvovať testy u alergológa
Pretestovanie u alergologa - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2857
Testy na alergiu, Wobenzym, Vincentka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2745

Dojčenie nespôsobuje opakované vaginálne mykózy
Canesten a dojčenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2622

Môže dojčenie spôsobiť psoriázu matke?
Hormonalne zmeny, dojcenie a psoriaza - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1312

Tvorba mlieka môže pretrvávať aj mesiace až roky po skončení dojčenia
Mlieko - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2974
Mlieko 2 - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2975

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Dojčenie a zdravie matky