Európska únia chce bojovať proti obezite aj podporou dojčenia

Rada Európskej únie na svojom zasadaní dňa 16. júna 2017 prijala okrem iného tieto opatrenia na prevenciu detskej obezity:

1. Podpora výlučného dojčenia počas prvých 6 mesiacov (jedinou potravou bábätka je materské mlieko bez akejkoľvek inej tekutiny – vody, či čaju, ani v horúcich mesiacoch, a bez príkrmov vo forme tuhej stravy)

Zdôvodnenie: Výlučné dojčenie počas prvých šiestich mesiacov života poskytuje dieťaťu výhody, ktoré mu pomáhajú zabezpečiť optimálny rast, vývoj a zdravie. Po skončení obdobia výlučného dojčenia by dieťa popri dojčení malo dostávať nutrične vyváženú a bezpečnú tuhú stravu, aby sa pokryli jeho výživové nároky a dojčenie by malo pokračovať dva roky a dlhšie. Dojčenie a zavádzanie bezpečných príkrmov by sa malo odohrávať v súlade s odporúčaniami WHO a národných inštitúcií, ak také v danej krajine existujú.

2. Európska únia vyzvala členské štáty k tomu, aby v boji proti obezite do svojich národných akčných plánov zahrnuli stratégie alebo aktivity týkajúce sa výživy a fyzickej aktivity a aby sa zvlášť sústredili na:

  • opatrenia podporujúce v rôznych zariadeniach včasné kroky, ktoré vedú k výlučnému dojčeniu počas prvých šiestich mesiacov
  • zavádzanie nutrične vyvážených príkrmov po 6 mesiaci popri dojčení, pričom dojčenie má pokračovať dva roky a dlhšie

Ref.: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/201706_childhoodobesity_council_en_1.pdf

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Európska únia chce bojovať proti obezite aj podporou dojčenia