Fond pre výskum rakoviny zahrnul dojčenie ako faktor prevencie 

Svetový fond na výskum rakoviny (World Cancer Research Fund International) vydal novú publikáciu o prevencii rakoviny, do ktorej ako jeden z štyroch rozhodujúcich faktorov prevencie zahrnul práve dojčenie.

Rakovina spôsobuje 1 z 8 úmrtí. Správa World Cancer Research Fund International je určená vládam a zákondarcom, ktorých zodpovednosťou je vytváranie prostredia ochraňujúceho zdravie občanov. Autori správy zdôrazňujú: „Vieme, čo predstavuje prevenciu rakoviny a iných neinfekčných ochorení, a teraz prišiel čas, aby sme sa zamerali na zavedenie týchto vedomostí do praxe.“ Toto má teda zahŕňať aj podporu dojčenia ako významného faktoru prevencie rakoviny, a to tak rakoviny detí ako aj rakoviny žien.

V spomínanom dokumente s názvom Strava, výživa, fyzická aktivita a rakovina: Globálny pohľad (Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective 11) prináša najnovšie výsledky výskumu, ktorý vychádza z prehľadov publikovaných vedeckých štúdií na túto tému. Kľúčové sú poznatky, že príčinami mnohých typov rakoviny sú zvýšené množstvo telesného tuku, konzumácia alkoholu a že pred viacerými typmi rakoviny chráni fyzická aktivita. Zistenia poskytujú tiež dôkazy, že dojčenie chráni pred rakovinou matku a podporuje zdravý vývoj dieťaťa.

Správa tiež uvádza niekoľko iniciatív štátov pre podporu dojčenia ako hlavného nástroja prevencie rakoviny a neinfekčných ochorení

Bangladéš v roku 2017 zabezpečil ochranu matiek v pracovnom prostredí a zahrnul 7 minimálnych štandardov, vrátane platenej materskej dovolenky, zabezpečenie prestávok na dojčenie v práci, flexibilnú pracovnú dobu a zabezpečenie opatrovania pre deti. Zavedenie týchto štandardov do praxe zahŕňa podporu viacerých sektorov spoločnosti v spolupráci so štátnymi orgánmi.

Kanada v roku 2017 predĺžila dobu materskej dovolenky na 18 mesiacov a po skončení platenej materskej dovolenky predĺžila obdobie rodičovskej dovolenky.

Botswana v roku 2005 zakázala neetický marketing náhrad materského mlieka, najmä reklamy na umelú výživu, vrátane reklám v televízií, rozhlase, na internete, zákaz poskytovania zliav a vytvárania klubov pre matky s bábätkami. Zakázala tiež zdravotníckym pracovníkom podieľať sa na reklame náhrad materského mlieka a zaviedla prísne monitorovanie dodržiavania týchto zákonov.

Etiópia v roku 2005 použila inovatívny prístup založený na komunitách, ktorý má zlepšiť prevenciu, zdravý životný štýl a základnú starostlivosť v osadách. Vláda zamestnala viac než 34-tisíc žien ako terénne zdravotné asistentky, ktorých úlohou je zlepšovať zdravotnú starostlivosť o matky a novorodencov, vrátane podpory dojčenia po pôrode a podpory výlučného dojčenia. Tieto asistentky strávia 75 % svojho pracovného času priamo v komunitách.

Tanzánia ešte v roku 1973 vytvorila komisiu pre výživu v rámci úradu premiéra vlády, ktorej cieľom je podporovať dojčenie.

Bangladéš začal v roku 2016 mediálnu kampaň v televíziách a rozhlase, v ktorej vzdeláva verejnosť o významoch dojčenia, rizikách používania umelej výživy a trestoch za porušovanie zákona o marketingu náhrad materského mlieka. Kampaň ešte stále pokračuje a je zameraná na zdravotníckych pracovníkov, rodičov a opatrovateľov detí do veku 2 roky.

Brazília začala v roku 2012 vzdelávať zdravotníckych pracovníkov v ochrane, podpore a propagácii dojčenia a zdravej výživy pre deti do 3 rokov.

Správa navrhuje pre ochranu dojčenia a vytvorenie prostredia priateľského k dojčeniu tieto kroky:

 • vytvoriť nápisy na obaloch náhrad materského mlieka, ktoré nebudú odrádzať od dojčenia
 • vytvoriť nápisy na obaloch náhrad materského mlieka, ktoré budú zahŕňať vyjadrenia o dôležitosti dojčenia, vyjadrenie, že tento produkt by sa mal používať iba na odporúčania zdravotníka a podľa pokynov pre správnu prípravu
 • vytvoriť nápisy na obaloch náhrad materského mlieka varujúce spotrebiteľov, že používanie tohto produktu môže ohroziť dojčenie, čo sa spája so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení a niektorých typov rakoviny u žien
 • vytvoriť zavedenie obalov bez uvedenia názvu výrobcu a bez akýchkoľvek reklamných prvkov
 • zavedenie a rozšírenie programu baby-friendly v zdravotníckych zariadeniach
 • zavedenie legislatívy pre ochranu materstva, vrátane povinnej platenej materskej dovolenky
 • zavedenie postupov, ktoré budú povzbudzovať a podporovať ženy v tom, aby dojčili v práci a na verejnosti
 • legislatíva vedúca k ukončeniu neetického spôsobu marketingu náhrad materského mlieka podľa pravidiel, ktoré zaviedol Medzinárodný kódex marketingu náhrad materského mlieka s následnými dodatkami
 • legislatíva k ukončeniu neetického marketingu príkrmov
 • pomoc v teréne, vrátane skupinového poradenstva a vzdelávania
 • návštevy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek na ochranu a podporu dojčenia tesne po pôrode
 • zavedenie postupov, ktoré budú povzbudzovať a podporovať ženy v dojčení na verejnosti
 • vytvorenie kampaní pre miestne komunity na podporu a ochranu výlučného dojčenia počas prvých šiestich mesiacov
 • kampane pre podporu dojčenia v médiách a sociálnych médiách
 • propagácia, ochrana a podpora výlučného dojčenia počas prvých šiestich mesiacov života a pokračovanie dojčenia so zavádzaním príkrmov do 2 rokov a následná podpora dojčenia po 2 roku života dieťaťa
 • vytvoriť systém, ktorý bude umožňovať poradenstvo v oblasti výživy bábätiek a malých detí
 • individuálne poradenstvo a skupinové vzdelávanie na zabezpečenie podpory dojčenia po pôrode
 • poradenstvo pri dojčení pred pôrodom a po narodení dieťaťa
 • investovať do školení a dostatočného počtu zdravotníckych pracovníkov pre ochranu dojčenia, propagáciu a podporu
 • zavedenie výučby v oblasti výživy novorodencov a malých detí do prvej úrovne vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

11 World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, Continuous Update Project Expert Report 2018: Diet, Nutrition,

Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Available at www.dietandcancerreport.org.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Fond pre výskum rakoviny zahrnul dojčenie ako faktor prevencie