Dlhodobé dojčenie a prirodzené odstavenie

Dlhodobé dojčenie, kojenie, prsia, materské mlieko – MAMILA, o. z.Keď sa uvažuje o dojčení, často sa myslí len na maličké bábätká. Po určitom čase sa zdá, že "už je to vlastne jedno". A dokonca, keď má dieťatko viac ako jeden či dva roky, tak sa zdá, že celé pozitívne naladenie spoločnosti voči dojčeniu sa zrazu zmení a dojčenie je videné ako "nevhodné", "nepotrebné", "vyčerpávajúce" či "zbytočné" (Pozri štúdiu od Dowling a Brown: An exploration of the experiences of mothers who breastfeed long-term: what are the issues and why does it matter?, Breastfeeding Medicine, 2013 a taktiež táto štúdia je zaujímavá: Kendall-Tackett, K.A. a Sugarman, M. (1995). The social consequences of long-term breastfeeding. J Hum Lact, 11(3):179-183.).

Dieťa sa odstaví samo od seba

Odporúčanie WHO o celkovej dĺžke dojčenia, ktorá má byť 2 roky a viac, sa často okresáva len na prvú vetu WHO, v ktorej sa hovorí o výlučnom dojčení v trvaní 6 mesiacov. Vyzerá to tak, že mnohí si prečítajú číslo "6 mesiacov" a toto si vezmú za konečnú métu, hoci 6 mesiacov označuje len úplne prvé úvodné obdobie dojčenia, v ktorom bábätko prijíma jedine materské mlieko. A pritom v 6 mesiacoch ide ešte len o "začiatok" dlhého a významného obdobia dojčenia, počas ktorého dieťa navyše k dojčeniu prijíma aj rodinné jedlo - teda stravu, ktorú konzumuje jeho rodina.

Dlhodobé dojčenie je dôležité pre zdravie dieťaťa (a je dôležité a dobré aj pre zdravie jeho matky), pretože pozitívny vplyv dojčenia na zdravie dieťaťa je závislé od množstva vypitého mlieka a celkovej dĺžky dojčenia - inými slovami, je to efekt závislý od "dávky". Podľa najnovšej štúdie prestížneho lekárskeho časopisu Lancet, čím viac "dávok" dojčenia, tým lepšie pre zdravie dieťaťa. Nigel Rollins, jeden z vedcov, ktorí na štúdii o význame dojčenia pre Lancet pracovali, na tlačovej konferencii v januári 2016 povedal:

„Neustále narastá množstvo dôkazov, že ženy, ktoré chcú dojčiť, nemajú podporu, ktorú často potrebujú. Toto sme si uvedomili i vďaka nášmu výskumnému projektu. Ženy často nemajú prístup k presným informáciám a podpore z dôvodu nedostatkov v poznatkoch a zručnostiach zdravotníkov. Tradície v rodinách, v okolí či v spoločnosti nemajú vždy pozitívny postoj k dojčeniu. ... Investície do podpory dojčenia sú len okrajové a zďaleka nepostačujúce.

Úspech v dojčení do veľkej miery závisí od zavedenia správnych postupov pri pomoci v dojčení v zdravotníctve, v domácnostiach a v spoločnosti. Zásadný vplyv takýchto zmien je možné dosiahnuť, keď sa tieto zmeny udejú naraz.

Deti majú na dojčenie zákonný nárok a dojčenie predstavuje zákonnú povinnosť štátu.

Toto celé nie je otázkou úspechu či zlyhania konkrétnych matiek. Netýka sa to toho, či vyhrá jedna skupina ľudí alebo druhá. Netýka sa to toho, čo sa ľuďom zdá príjemné alebo moderné. Ide o prežitie a zdravie žien a detí v súčasnosti a o zdravie budúcich generácií.“

Odstavenie dieťatka nastane samostatne bez toho, aby k tomu muselo byť dotlačené. Každé dieťa sa odstaví v čase, keď je na to pripravené. Inými slovami, nejde v skutočnosti o dlhodobé dojčenie, ale o normálnu dĺžku dojčenia. Akurát dĺžka dojčenia sa nemeria v mesiacoch, ale v rokoch. Svetová zdravotnícka organizácia zhrnula dôležitosť dojčenia pre celkové zdravie a dlhodobý vplyv dojčenia na zdravie dieťaťa v dokumente: Long-term Effects of Breastfeeding: A Systematic Review, 2013.

Materské mlieko je tekuté zlato aj po prvom či treťom roku života

Materské mlieko si v priebehu celej doby dojčenia, teda aj po prvom, druhom či treťom roku života, zachováva svoju výživovú hodnotu. Množstvo niektorých faktorov a látok v materskom mlieku sa dokonca po prvom či druhom roku života ešte zvyšuje. Materské mlieko neustále obsahuje bielkoviny, cukry, tuky, vitamíny, minerály, železo, horčík, imunitné látky a faktory ktoré dieťa potrebuje, a taktiež viac ako tisíc rozličných a nenahraditeľných látok. Materské mlieko je teda pri dojčení batoliat a starších detí významným zdrojom kvalitných tukov, bielkovín ako aj laktózy pre rozvoj mozgu a pre rast. Mandel vo svojej štúdii z roku 2005 (Fat and Energy Contents of Expressed Human Breast Milk in Prolonged Lactation) uvádza, že materské mlieko matiek, ktoré dojčia viac ako jeden rok, "má významne vyšší obsah tuku a energie v porovnaní s materským mliekom žien, ktoré dojčia kratšie. Počas dlhodobého dojčenia môže energia z tukov v materskom mlieku významne prispieť k výžive dieťaťa." Materské mlieko nielenže nestráca po prvom roku na kvalite, ale naopak sa jeho kvalita ešte zvyšuje. 

V prvom a druhom roku života sa deti dojčia v podobnej frekvencii za deň a podobnom čase a frekvencia dojčenia za deň sa znižuje až v treťom roku života. Inými slovami, vzorec dojčenia dvojročných detí je podobný ako vzorec dojčenia 4-mesačných detí, dojčia sa v priebehu dňa často. A materské mlieko takto dojčených detí prispieva k výžive, pretože podľa štúdií vypijú až 460 - 550 ml materského mlieka: Kathleen Buckley: Long-Term Breastfeeding: Nourishment or Nurturance?, 2001

Význam materského mlieka pre staršie deti zhŕňa aj tento nový dokument WHO z roku 2018, v ktorom sa okrem iného uvádza: "Pokračovanie dojčenia v druhom roku života chráni pred úmrtím. V metaanalýze z roku 2015 Sankar et al. identifikovali 6 štúdií, ktoré skúmali súvis úmrtnosti a nedojčenia verzus dojčenia v 12 – 23 mesiacoch života detí. Kombinované relatívne riziko bolo 1,97-krát (1,45 – 2,67) vyššie pri nedojčených deťoch (spolu n = 17 761). Toto znamená, že deti, ktoré nie sú dojčené v 12 – 23 mesiaci života, majú dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť, že zomrú ako tie, ktoré sú v druhom roku života dojčené."

Materské mlieko chráni väčšie dojčené deti pred infekciami

Materské mlieko obsahuje počas celej doby dojčenia vzácne látky ako napríklad oligosacharidy (ktoré sa starajú o mikrobióm v črevách), DHA, ARA, GOS, FOS, molekuly mliečneho tuku ako aj látky, ktoré dieťa chránia pred infekciami, zápalmi a zmierňujú a skracujú priebeh ochorení, čo je významné špeciálne po 1. a 2. roku života, keď väčšina detí, aj tých zdravých, prekoná hnačkové ochorenia, nádchy, kašeľ a podobne. (Pozri tieto štúdie: Elsie Gulick: The Effect of Breastfeeding on Toddler Health, 1986; Jack Newman: Breastfeeding a Toddler, ibconline.ca, 2017.) Existujú štúdie, ktoré skúmali imunologické zložky materského mlieka a ich význam pre ochranu pred ochoreniami:
1) Goldman, A.S., Goldblum, R.M., & Garza, C. (1983). Immunologic components in human milk during the second year of lactation. Acta Paediatr Scand, 72:461-462.
2) Goldman, A.S., Garza, C., Nichols, B.L., & Goldblum, R.M. (1982). Immunologic factors in human milk during the first year of lactation. The Journal of Pediatrics, 100(4):563-567.
3) Goldman AS. The immune system of human milk: antimicrobial, antiinflammatory and immunomodulating properties [review]. Pediatric Infect Dis J. 1993;12:664 –672.
4) Hanson LA. Breastfeeding provides passive and likely long-lasting active immunity
Ann Allergy Asthma Immunol. 1999;82:478] [review]. A pôvodný článok vyšiel v Ann Allergy Asthma Immunol. 1998;81:523 –533.
5) Hanson LA. Human milk and host defence: immediate and long-term effects [review]. 
Acta Paediatr Suppl. 1999;88:42 –46.
6) Hanson LA, Silfverdal SA, Stromback L, Erling V, Zaman S, Olcen P, et al. The immunological role of breast feeding [review]. 
Pediatr Allergy Immunol. 2001;12(suppl 14):15 –19.
7) 
Hassiotou F et al. Maternal and infant infections stimulate a rapid leukocyte response in breastmilk. Clin Transl Immunology. 2013;2(4):e3.

Materské mlieko po prvom roku života dieťaťa obsahuje podľa štúdie Perrina a Fogelmana z roku 2017 (A longitudinal study of human milk composition in the second year postpartum: implications for human milk banking) dokonca ešte vyššie množstvo proteínov, laktoferínu, lyzozýmu, imunoglobulínu A a oligosacharidov ako predtým. V čase ochorenia navyše dojčenie nielenže pomáha dieťaťu rozličnými mechanizmami ochorenie prekonať a vyzdravieť za kratší čas, ale tiež ho upokojuje a odstraňuje bolesť lepšie ako lieky proti bolesti. 

Dojčenie je dôležité pre imunitu a imunitný systém dieťaťa počas celej doby trvania dojčenia:
Duijts L et al. Prolonged and exclusive breastfeeding reduces the risk of infectious diseases in infancy. Pediatrics, 2010;126(1):e18-25.
Labbok, MH: Breastfeeding: Maintaining an Irreplacable Immunological Resource, Nat Rev Immunol, 2004.
Howie PW et al. Positive effect of breastfeeding against infection. BMJ.1990;300(6716):11-16.

Oligosacharidy (HMO)

Materské mlieko počas celého obdobia dojčenia obsahuje množstvo jedinečných látok ako napríklad oligosacharidy materského mlieka, ktoré vytvárajú metabolický substrát pre zdraviu prospešné baktérie v čreve dojčeného dieťaťa. Takýchto oligosacharidov je v materskom mlieku viac ako 200 druhov a sú treťou najviac zastúpenou zložkou v materskom mlieku. Znižujú schopnosť patogénov priľnúť k slizniciam a znižujú tak riziko vírusových, bakteriálnych a parazitických infekcií. Okrem toho zlepšujú reakciu imunitných buniek a poskytujú dieťaťu kyselinu sialovú, ktorá je esenciálnou živinou pre vývoj mozgu a kognitívnych funkcií. Oligosacharidy dostáva dieťa v materskom mlieku vždy, keď sa dojčí, v akomkoľvek veku:
Lars Bode: Human milk oligosaccharides: Every baby needs a sugar mama, Glycobiology. 2012 Sep; 22(9): 1147–1162.
Pannaraj PS et al. Association Between Breast Milk Bacterial Communities and Establishment and Development of the Infant Gut Microbiome. JAMA Pediatr. 2017;171(7):647-654.

Jedinečné proteíny v materskom mlieku počas celého obdobia dojčenia

Materské mlieko obsahuje viac ako 1000 rozličných bielkovín, ktoré nie je možné vyrobiť iným spôsobom. Čím dlhšie je dieťa dojčené, tým dlhšie má šancu ich získavať: 
Lönnerdal B. Nutritional and physiologic significance of human milk proteins. Am J Clin Nutr. 2003;77(6):1537S-1543S.
Michaelsen KF, Greer FR. Protein needs early in life and long-term health. Am J Clin Nutr. 2014;99(3):718S-722S.

Materské mlieko - dodáva kmeňové bunky s každým jedným dojčením až do samoodstavenia

Materské mlieko počas celého obdobia dojčenia dodáva bábätku i staršiemu dieťaťu tisícky až milióny živých buniek v každom mililitri mlieka nezávisle od veku dieťaťa. Nejde len o leukocyty, ktoré hrajú rolu v ochrane pred ochoreniami, či epiteliálne bunky, ale dokonca aj kmeňové bunky, a to má implikácie z hľadiska potenciálu pre regeneráciu tela. Kmeňové bunky dokážu vytvárať svoje vlastné kópie a dokážu sa premeniť na rozličné vyspelé funkčné bunky. Kmeňové bunky, ktoré dieťa získava v materskom mlieku, prenikajú do krvného obehu a dostávajú sa do rozličných orgánov, kde poskytujú aktívnu imunitu. Tento proces sa nazýva mikrochimérizmus a dokazuje význam dojčenia nielen z hľadiska výživového a imunitného, ale aj z hľadiska pomoci, ktorú matkin organizmus poskytuje dieťaťu z hľadiska využívania živín a vytvárania tolerancie.
Hassiotou F, Hartmann PE. At the Dawn of a New Discovery: The Potential of Breast Milk Stem Cells. Adv Nutr. 2014;5(6):770-778.
Biere CE. Breast Milk Stem Cells: Current Science and Implications for Preterm Infants. Adv Neonatal Care. 2016 Dec;16(6):410-419.
Hassiotou F. Breastmilk is a novel source of stem cells with multilineage differentiation potential. Stem Cells. 2012 Oct; 30(10):2164-74.

Podľa štúdií materské mlieko okrem toho obsahuje viac ako 1400 mikroRNA, ktoré sú dôležité pre regulovanie génov, rozvoj a prevenciu ochorení, pomáhajú rozvíjať imunitný systém a hrajú rolu pri rozvoji a zmenách v prsníku.

Dojčenie - ochrana dieťaťa pred obezitou

Dojčené deti rastú inak ako deti kŕmené umelým mliekom. Materské mlieko spoločne so satím na prsníku funguje ako regulačný mechanizmus pre príjem množstva materského mlieka a táto samoregulácia príjmu materského mlieka je dôležitá pre prevenciu obezity: Dewey, KG, Nutrition, growth, and complementary feeding of the breastfed infant, Pediatr Clin North Am. 2001 Feb;48(1):87-104. Sú aj ďalšie mechanizmy, ako dojčenie chráni dieťa pred obezitou: Savino F et al. Breast milk hormones and their protective effect on obesity. Int J Pediatr Endocrinol. 2009;2009:327505.
V tejto metaanalýze týkajúcej sa obezity zahŕňajúcej viac ako 200 000 účastníkov autori opisujú, že dojčenie je významným nástrojom na prevenciu obezity a že efekt dojčenia je tým väčší, čim dlhšiu dobu je dieťa dojčené: Yan J. The association between breastfeeding and childhood obesity: a meta-analysis. BMC Public Health. 2014 Dec 13;14:1267.
Okrem obezity má dojčenie dlhodobý pozitívny vplyv na cholesterol, krvný tlak a cukrovku 2. typu: Horta B et al. Long‐term consequences of breastfeeding on cholesterol, obesity, systolic blood pressure and type 2 diabetes: a systematic review and meta‐analysis. Acta Paediatr. 2015;104(467):30-37.

Dojčenie - ochrana proti zápalu stredného ucha

Už dojčenie v trvaní 4 mesiacov (a samozrejme potom ďalej) poskytuje významnú ochranu pred zápalom stredného ucha: Duncan B, Ey J, Holberg CJ, Wright AL, Martinez FD, Taussig LM. Exclusive breast-feeding for at least 4 months protects against otitis media. Pediatrics. 1993;91:867 –872. 

Dojčenie - ochrana pred ochoreniami dýchacích ciest

V situácii, keď sa jednoročné či dvojročné deti stretávajú oveľa viac so svojimi rovesníkmi a majú tak viac príležitostí nakaziť sa vírusmi či baktériami, predstavuje dojčenie starších detí mimoriadne dôležitý spôsob ochrany obzvlášť pred ochoreniami dýchacích ciest a pomáha im prípadné ochorenia ľahšie prekonať:

1) Cushing AH, Samet JM, Lambert WE, Skipper BJ, Hunt WC, Young SA, et al. Breastfeeding reduces risk of respiratory illness in infants. Am J Epidemiol. 1998;147:863 –870.
2) Wright AL, Holberg CJ, Martinez FD, Morgan WJ, Taussig LM. Breast feeding and lower respiratory tract illness in the first year of life. Group Health Medial Associates. BMJ. 1989;299:946 –949.
3) Bachrach V, Schwarz E, Bachrach LR. Breastfeeding and the risk of hospitalization for respiratory disease in infancy: a meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2003;157:237 –243.
4) Pisacane A, Graziano L, Zona G, Granata G, Dolezalova H, Cafiero M, et al. Breast feeding and acute lower respiratory infection. Acta Paediatr. 1994;83:714 –718.

Dojčené detí - vyšší zárobok, vyššie IQ, vyššie vzdelanie, dobré správanie

Pozoruhodnú prospektívnu štúdiu uskutočnil Horta, ktorý so svojím tímom dlhodobo, až 30 rokov, sledoval vplyv dojčenia na deti až do dospelosti. Uverejnil ju prestížny vedecký časopis Lancet. Zistením tejto rozsiahlej štúdie bolo, že dojčenie ovplyvňuje oveľa viac než len výživu či imunitu dieťaťa. Dlhodobo ovplyvňuje život dieťaťa v dospelosti aj v takých aspektoch, ako je zárobok v práci, výška IQ (čo potvrdili už predtým iné štúdie) či vyššie dosiahnuté vzdelanie. (Victora, Horta: Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil, Lancet Glob Health 2015) Podobné výsledky ako Hortova štúdia mala aj štúdia uskutočnená vo Veľkej Británii od Strauba: Straub N et al. Economic impact of breast-feeding-associated improvements of childhood cognitive development, based on data from the ALSPAC. Br J Nutr. 2016:1-6. Pre tých, ktorí o týchto výsledkoch o inteligencii dojčených detí v dospelosti pochybovali, napísal Horta ďalšie detailné vysvetlenie, pričom pre tento efekt dojčenia je množstvo dôvodov, medzi ktoré patrí napríklad aj pôsobenie rozličných látok, ako napríklad mastných kyselín s dlhým reťazcom ako DHA, ktoré majú pozitívny vplyv na mozog a na jeho rozvoj (Belkind-Gerson J et al. Fatty acids and neurodevelopment. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008;47 Suppl 1:7-9.).

Navyše dojčenie so sebou prináša aj dobré správanie dojčených detí. Podľa štúdie na 10 000 deťoch mali dojčené deti o 30 % nižšiu pravdepodobnosť, že budú mať problémy so správaním vo veku 5 rokov: Heikkilä K et al. Breast feeding and child behaviour in the Millennium Cohort Study. Arch Dis Child. 2011;96(7):635-642.

Dojčenie pomáha aj starším deťom od bolesti

Nielen pri bábätkách, ale aj pri starších deťoch má dojčenie lepšie účinky pri odstraňovaní bolesti ako lieky proti bolesti. Dojčenie pomáha dojčeným deťom, ktoré spadnú a udrú sa, niečo ich bolí, sú choré alebo zažívajú bolestivé zákroky ako napríklad odber krvi či očkovanie: Harrison D et al. Breastfeeding for procedural pain in infants beyond the neonatal period. Cochrane Database Syst Rev. 2016;10:CD011248.

Zmenšená detská žľaza nedojčených detí

Detská žľaza je pre telo dieťaťa dôležitá z hľadiska imunity a ochrany pred ochoreniami. Tvoria sa v nej lymfocyty T. Ak dieťa nie je dojčené, jeho detská žľaza je podľa štúdií o polovicu menšia ako pri dojčenom dieťati.

1) Hasselbalch H, Jeppesen DL, Engelmann MDM, Michaelsen KF, Nielsen MB. Decreased thymus size in formula-fed infants compared with breastfed infants. Acta Paediatr. 1996;85:1029 –1032.
2) Jeppesen DL, Hasselbalch H, Lisse IM, Ersboll AK, Engelmann MD. T-lymphocyte subsets, thymic size and breastfeeding in infancy. Pediatr Allergy Immunol. 2004;15:127 –132.

Dojčenie a ochrana pred astmou

1) Oddy WH, Holt PG, Sly PD, Read AW, Landau LI, Stanley FJ, et al. Association between breast feeding and asthma in 6 year old children: findings of a prospective birth cohort study. BMJ. 1999;319:815–819. 
2) Saarinen UM, Kajosaari M. Breastfeeding as prophylaxis against atopic disease: prospective follow-up study until 17 years old. Lancet. 1995;346:1065 –1069.
3) 
Hide DW. The clinical expression of allergy in breast-fed infants. 1991. In: Mestecky J, Blair C, Ogra PL, eds. Immunology of Milk and the Neonate (Advances in Experimental Medicine and Biology). New York, NY: Springer; 1992:475 –480.
4) 
Mimouni Bloch A, Mimouni D, Mimouni M, Gdalevich M. Does breastfeeding protect against allergic rhinitis during childhood? A meta-analysis of prospective studies. Acta Paediatr. 2002;91:275 –279.
5) van Odijk J, Kull I, Borres MP, Brandtzaeg P, Edberg U, Hanson LA, et al. Breastfeeding and allergic disease: a multidisciplinary review of the literature (1966–2001) on the mode of early feeding in infancy and its impact on later atopic manifestations [review]. Allergy. 2003;58:833 –843.

Dojčenie a ochrana pred cukrovkou

1) Borch-Johnsen K, Johner G, Mandrup-Poulsen T, Christy M, Zachau-Christiansen B, Kastrup K, et al. Relation between breast-feeding and incidence rates of insulin-dependent diabetes mellitus. A hypothesis. Lancet. 1984;2:1083 –1086.
2) 
Virtanen SM, Rasanen L, Aro A, Lindstrom J, Sippola H, Lounamaa R, et al. Infant feeding in Finnish children less than 7 yr of age with newly diagnosed IDDM. Childhood Diabetes in Finland Study Group. Diabetes Care. 1991;14:415 –417.
3) 
Gerstein HC. Cow`s milk exposure and type I diabetes mellitus. A critical overview of the clinical literature [review]. Diabetes Care. 1994;17:13 –19.
4) 
Norris JM, Beaty B, Klingensmith G, Yu Liping, Hoffman M, Chase HP, et al. Lack of association between early exposure to cow`s milk protein and beta-cell autoimmunity. Autoimmunity Study in the Young (DAISY). JAMA. 1996;276:609 –614.
5) 
Sadauskaite-Kuehne V, Ludvigsson J, Padaiga Z, Jasinskiene E, Samuelsson U. Longer breastfeeding is an independent protective factor against development of type 1 diabetes mellitus in childhood. Diabetes Metab Res Rev. 2004;20:150 –157.
6) 
Labbok MH, Clark D, Goldman AS. Breastfeeding: maintaining an irreplaceable immunological resource [review]. Nat Rev Immunol. 2004;4:565 –572.

Prečítajte si tieto články o dlhodobom dojčení:

  1. Ako pokračovať v dojčení po 6. mesiaci
  2. Dlhodobé dojčenie sa stále u nás nepovažuje za normálne
  3. Ako dlho má byť dieťa dojčené?
  4. Negatívne pocity pri dojčení - pokračovať v dojčení?
  5. Ako dlho dojčiť?
  6. Príbeh: Ako vyzerá dojčenie dvojročného dieťaťa? alebo: Chrumka sa dojčí (zn. furt)
  7. Príbeh o dlhodobom dojčení a prirodzenom odstavení
  8. Príbeh: Prirodzené odstavenie syna a čo mi dala cesta k nemu
  9. Príbeh prirodzeného odstavenia
  10. Ako zastaviť tvorbu mlieka a odstaviť

Zodpovedané otázky z poradne dojčenia:

Je prirodzené odstavenie mýtus?
Samoodstavenie, nie je to mýtus? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=11380

 

Mnohé rady z okolia, ale aj odborníkov sa zakladajú na osobnom názore na dojčenie:

Zpracování emocí kojením - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=8608
Kojení jako kontrolní mechanizmus - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2399
Dlouhodobé kojení vs. dětští psychologové - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=8627
Opodstatnenie dojcenia v 9tom mesiaci - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=766
Dojcenie a nepochopenie okolia - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=792

Ako pokračovať v dojčení po roku tak, aby dojčenie vydržalo?
Dojčenie a príkrmy - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2710
mliečko - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=240
Kedy sa ukotví dojčenie? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1200
Papanie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1281

PREDČASNÉ ODSTAVENIE
Ak dieťa odmieta dojčenie, do približne 2,5-roka života nejde o prirodzené odstavenie
Je to odstavenie? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=748
Moze sa 8-mesacny syncek sam odstavit? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=758
Môj 15 mesačný syn sa zrejme sám odstavil... - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=763
Kolko krat dojcit 8 mesacne dieta - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=259
dcérka sa odstavila sama zo dňa na deň - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=167
Pokračovanie otázky "dcérka sa odstavila sama zo dňa na deň" - Veľké ďakujem - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=173
Ročné dieťatko sa chce kŕmiť len večer a v noci - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=856
Ukončiť dojčenie? -https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1115

Averzia voči dojčeniu
Uspavani kojenim starsiho ditete - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=11368

Staršie dieťa znova prejavuje záujem o prsník - dá sa vrátiť k dojčeniu?
Mozem krmit aj dieta ktore uz bolo raz odstavene -https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1421

Zastavenie laktácie
Odstavenie a tehotenstvo - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=914

Bolesti pri dojčení je možné riešiť, nie je preto potrebné ukončiť dojčenie
je vhodné odstaviť 16 m dieťa a ako to mam urobiť I. - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=336
Ukoncenie dojcenia a zaspavanie na prsniku - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1336

Zdravotné problémy matky je v drvivej väčšine prípadov možné riešiť aj popri dojčení
Odstavenie 10 mesačného dieťatka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=344 - odpoveď zodpovedá aj na otázku ako zastaviť laktáciu

Kvôli nástupu do škôlky nie je potrebné odstaviť dieťa
Ako odstaviť trojročné dieťa - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=95

Odchod do práce od 10-mesačného dieťaťa nie je dôvodom na odstavenie, práve naopak, dojčenie môže matke aj dieťaťu pomôcť zvládať túto situáciu jednoduchšie
Ako odstaviť bábetko? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=226

Koľko mlieka potrebuje 2-ročné dieťa?
Koľko mliečka potrebuje skoro dvojročné dieťa? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=447

Akú výživovú hodnotu má mlieko pre 2-ročné dieťa?
Nutričná hodnota mat. mlieka pri 2-roč. dieťati - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1240

Dojčenie dokáže uspať aj staršie dieťa, je to tak úplne v poriadku
Odstaviť?! - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=327

Časté dojčenie 2-ročného dieťaťa
Caste dojcenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2625
Ešte dojčiť alebo je čas ukončiť dojčenie? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=28

Časté dojčenie ročného dieťaťa
Chce sa kojit kazdu chvilu - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2870
Caste dojcenie rocneho dietata - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=878

Treba po roku zavádzať pri dojčení pravidlá, aby si dieťa nezvykalo na to, že problémy sa riešia jedlom? Prečo je dojčenie viac než len príjem jedla
Dojčenie po 1. roku - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=330

Je dieťa závislé na dojčení?
závislé dojčenie - http://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=186
odstaviť?! - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=327

Dojčenie a zúbky
Je možné, že sa dieťaťu kazia zuby z materského mlieka? -https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=962

Je normálne, že dieťa skúša dojčenie aj u starej babky?
Normalne spravanie? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1315

Potrebuje dojčené dieťa umelé alebo kravské mlieko?
prechod na um? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=265

Aj staršie dieťa je možné pokúsiť sa znova dojčiť
Dojcenie pocas tehotenstva - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2903
Obnova laktacie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=11702

Matka chce odstaviť ročné dieťa, akým mliekom nahradiť materské mlieko?
Mlieko po 1. roku života - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1172

PRIRODZENÉ ODSTAVENIE
Pokračovať v dojčení dieťaťa do prirodzeného odstavenia je veľmi dôležité

Odstavenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=319
Odstavenie 2r dcérky - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=247

Dokedy sa zvyknú dojčiť deti pri prirodzenom odstavení
Dojčiť dokedy chce dieťa? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=480

Ako vyzerá dojčenie do prirodzeného odstavenia?
Dlhodobé dojčenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=329

Zastavenie tvorby mlieka
Skončenie laktácie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2712

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Dlhodobé dojčenie