V ktorom mesiaci sa začína s príkrmami?

V septembri 2020 vyšla štúdia, ktorá sa snažila ukázať, že zavedenie veľkých množstiev lepku do stravy bábätka ešte pred 6 mesiacom, a teda výlučné dojčenie len do 4 mesiacov, predstavuje prevenciu celiakie. Ide o štúdiu, ktorá analyzuje dáta, ktoré autori predtým zozbierali pre inú ich štúdiu. Táto štúdia nič nemení na odporúčaní, aby bábätká jedlo dostávali až okolo 6 mesiacov a dovtedy prijímali len materské mlieko. Autori v štúdii sami upozorňujú, že ich zistenia nenabádajú na zmenu odporúčaní, a teda, že naďalej má platiť, že odporúčanie pre rodiny je, aby bábätká boli výlučne dojčené do 6 mesiacov. Ich cieľom je, aby sa v tejto oblasti uskutočnilo viac výskumu.

Cieľom štúdie bolo zistiť, či podávanie vysokých dávok lepku v ranom veku ovplyvní výskyt celiakie v troch rokoch. Do štúdie, ktorá pôvodne skúmala iné otázky, bolo zahrnutých tisíc detí z Anglicka a Walesu, ktoré náhodne rozdelili do skupín, jednej skupiny (516 detí), v ktorej boli bábätká výlučne dojčené do 6 mesiaca a druhej skupiny (488 detí), v ktorej deťom podávali arašidy, sezam, slepačie vajíčka, kravské mlieko, ryby (tresku) a pšenicu už od 4 mesiaca veku.

V troch rokoch sa potom krvnými testami zisťovalo podozrenie na celiakiu a zistilo sa, že celiakia bola potvrdená u 7 detí zo skupiny výlučne dojčených bábätiek a u žiadneho dieťaťa zo skupiny, v ktorej od 4 mesiaca dostávali spomínané potraviny.

Štúdia má viaceré nedostatky, na ktoré v diskusii poukazujú aj samotní autori štúdie. Jediný dôvod, pre ktorý v štúdii vyšiel signifikantný rozdiel, spočíva v tom, že v skupine so skorším zavedením lepku, sa nevyskytol žiaden prípad celiakie. Pritom viaceré deti zo skupiny, v ktorej sa po 4 mesiaci zaviedol lepok (a prestalo sa výlučne dojčiť), neboli v troch rokoch otestované na celiakiu, a je možné, že v tejto skupine (išlo o 71 detí) by sa vyskytli prípady celiakie. Autori článku upozorňujú, že v skupine so skorším zavedením lepku sa navyše nemusela celiakia potvrdiť aj z iných dôvodov, než z dôvodu, že sa začal zavádzať lepok už od 4 mesiacov. Polemizujú, že sa môže stať, že niektoré z týchto detí v skutočnosti budú mať potvrdenú celiakiu neskôr ako v 3 roku života a autori uvádzajú, že v tomto veku je pomerne bežná asymptomatická celiakia. Autori uvažujú v diskusii aj nad tým, že skoršie zavedenie lepku mohlo spôsobiť iba oddialenie prejavov celiakie, nie prevenciu vzniku celiakie. Samotní autori boli prekvapení, že v skupine bábätiek, ktoré dostávali lepok už od 4 mesiaca, nezistili žiadny prípad celiakie, vzhľadom na to, že bežne v populácii sa celiakia vyskytuje pri 0,3 % ľudí. Samotných autorov štúdie ďalej veľmi prekvapilo, že situácia s dojčením v tejto štúdii nezodpovedá realite. 99 % bábätiek zahrnutých do tejto štúdie malo byť výlučne dojčených, toto je však podozrivé vzhľadom na to, že vo Veľkej Británii je vo veku 6 mesiacov dojčené už len 1 % detí.

Bábätká majú teda byť po narodení dojčené do 6 mesiacov výlučne. To znamená, že ich jediným zdrojom potravy a tekutín má byť materské mlieko z prsníka, s výnimkou potrebných liekov by bábätko teda nemalo dostávať nič iné, ani rôzne čaje (ani na „boľavé bruško“). Výlučné dojčenie by potom malo trvať približne 6 mesiacov. Podávanie jedla a iných tekutín by sa malo riadiť signálmi bábätka o jeho pripravenosti: bábätko sa zaujíma o jedlo, o to, čo robia dospelí ľudia, keď jedia a nakoniec si vezme jedlo z taniera rodiča. Pri každom bábätku nastáva pripravenosť na jedlo inokedy, väčšina bábätiek je však pripravená v 6 mesiaci.

Komplexné informácie o zavádzaní príkrmov a o tom, ako sa bábätko učí jesť, nájdete v našom kurze o príkrmoch.

Referencia:

Logan, K. et al. (2020): Early Gluten Introduction and Celiac Disease in the EAT Study. A Prespecified Analysis of the EAT Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr.,174(11):1041-1047.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > V ktorom mesiaci sa začína s príkrmami?