Očkovanie proti COVID-19: Ako je to s dojčiacimi ženami?

Odložme teraz diskusiu, či s očkovaním proti novému koronavírusu súhlasíte alebo nie a či sa vy osobne chcete alebo nechcete dať očkovať. Ide o to, ako to vyzerá v situácii, keď sa dojčiaca žena chce dať zaočkovať. Inými slovami: Ako znejú odporúčania pre ženu, ktorá očkovanie chce?

V začiatkoch očkovania počas pandémie Covid-19 v roku 2021 sa objavovali informácie, že dojčiace ženy sa očkovať nemajú alebo nesmú. V začiatkoch očkovania sa dokonca stávalo, že dojčiacu ženu odmietali zaočkovať. A jediným dôvodom bol vtedy argument, s ktorým sa dojčiace ženy stretávajú často, keď potrebujú liečbu: „Nemáme dáta.“ „Nevieme, čo sa môže stať.“ V tom čase sme v našom článku o očkovaní dojčiacich žien uviedli, že riešením "nedostatku dát" nie je to, že dojčiacim ženám nebude očkovanie proti koronavírusu umožnené a dáta naďalej nebudú. Navyše dokonca aj v neprítomnosti klinických dát vieme stavať na poznatkoch z farmakokinetiky a biológie ako aj na znalostiach o iných vakcínach a ich fungovaní a dokážeme opísať, čo sa deje z hľadiska očkovania a materského mlieka. Avšak odvtedy sa situácia zmenila. Dojčiace ženy sa začali proti koronavírusu spôsobujúcemu Covid-19 očkovať a boli zaočkované milióny dojčiacich žien. A nielen to, začali sa očkovať aj malé deti priamo. Aj tehotné ženy. A vyšlo o skúsenostiach s očkovaním dojčiacich žien množstvo štúdií, aj takých, ktoré skúmali obsah materského mlieka zaočkovaných žien.

Dojčiace ženy sa s týmto scenárom stretávajú opakovane pri rôznych medicínskych situáciách a liekoch: Pri rýchlom vývoji a schvaľovaní vakcíny sa zase raz na získavanie dát o očkovaní dojčiacich žien nemyslelo a do testovania vakcíny neboli zahrnuté. Ale to samo o sebe neznamená, že dojčiace ženy majú byť z očkovania vyňaté. Rýchle schválenie vakcíny je dôvod, pre ktorý nie sú plošné dáta o skúsenostiach s ich očkovaním proti Covid-19 ako takému, nielen čo sa týka dojčiacich žien. A FDA uložilo firme vyrábajúcej vakcínu povinnosť získať dodatočné postmarketingové dáta o špecifických populáciách, vrátane tehotných žien. Dojčiace ženy by teda nemali byť výnimka.

Za celé obdobie očkovania proti koronavírusu boli navyše už zaočkované milióny dojčiacich žien, čiže už sú k dispozícii aj reálne dáta, a dokonca aj štúdie, že očkovanie tehotných a dojčiacich žien prináša ako pozitívum to, že aj bábätko dostane protilátky, ktoré sa po očkovaní vytvoria, a je teda viac chránené proti novému koronavírusu.

Dojčiace ženy môžu preto byť zaočkované proti COVID-19 a nie je rozdiel v tom, ktorou vakcínou. Toto tvrdenie platí rovnako o vakcíne od Pfizeru ako o vakcíne od AstraZeneca či Sputnik V či iných vakcínach, ktorými sa očkovanie realizuje. Z hľadiska toho, či dojčiace ženy majú byť zaočkované, nie je rozdiel, o ktorý typ vakcíny ide. Z hľadiska materského mlieka pre bábätko nezáleží na to, či ide o vakcínu mRNA alebo o vektorovú.

V slovenskom aj anglickom príbalovom letáku (SPC) vydanom európskou agentúrou pre schvaľovanie liečiv EMA o vakcíne Comirnaty sa neuvádza, že by vakcína nebola indikovaná pre dojčiace ženy. Jediná uvedená kontraindikácia pre podanie vakcíny je precitlivelosť na niektorú zo zložiek vakcíny. Pri časti o dojčení sa v SPC uvádza len toľko, že nie je známe, či sa Comirnaty vylučuje do materského mlieka. To, že to nie je známe na základe podania vakcíny dojčiacim ženám, je zrejmé vzhľadom na rýchle schválenie vakcíny. Ale je známe, ako sa opisuje, že vakcína funguje, a sú veľmi dobre známe biologické princípy toho, ako sa látky dostávajú alebo nedostávajú do materského mlieka. A hlavne, nie je jediný vedecký dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že by bolo potrebné ukončiť dojčenie žien, ktoré sú vakcínou zaočkované. Bezpečnosť a riziká vakcíny sú pre dojčiace ženy rovnaké ako, keď sa o nich uvažuje pri všetkých ostatných ľuďoch.

Experti z amerického InfantRisk Center uvádzajú, že hoci sa „použitie nových vakcín neskúmalo na dojčiacich ženách“, tak „bude pravdepodobne bezpečné pre dojčiace matky a ich deti“. Pretože sa „minimálne alebo žiadne množstvo zložiek týchto vakcín môže vôbec dostať k prsníku a už vôbec sa dostať do materského mlieka. A aj keby sa tak stalo, tak by ich dieťa jednoducho ako akúkoľvek inú bielkovinu strávilo“.

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení CDC uvádza, že si myslí, že „vakcíny mRNA nepredstavujú pre dojčené dieťa riziko“. A ďalej odporúča, že ženy, „ktoré dojčia a nachádzajú sa v skupine, ktorej bolo očkovanie na COVID-19 umožnené, ako napríklad zdravotníci, sa môžu dať zaočkovať“.

Americká organizácia združujúca pôrodníkov a gynekológov The American College of Obstetricians and Gynecologists vo svojom dokumente „odporúča, aby vakcína proti COVID-19 bola k dispozícii rovnako dojčiacim ženám ako aj nedojčiacim ľuďom... Hoci dojčiace ženy neboli zahrnuté do väčšiny klinických testov, vakcíny proti COVID-19 by nemali byť upierané dojčiacim ženám, ak po iných stránkach spĺňajú kritériá na očkovanie. Teoretické obavy ohľadne bezpečnosti očkovania dojčiacich žien neprevyšujú potenciálne benefity očkovania. Nie je potrebné vyhnúť sa začatiu dojčenia alebo prestať dojčiť, ak pacienti dostanú vakcínu proti COVID-19.“

Prestížny britský lekársky časopis The British Medical Journal uvádza, že ak by dojčiace ženy neboli vakcínou proti COVID-19 očkované, tak „sa zabúda na možné vystavanie danej ženy vírusu a na pravdepodobnosť, že sa u nej môže rozvinúť ťažká forma tohto ochorenia“.

Vakcína mRNA nie je živá vakcína. Očkovaný človek sa nedostane do kontaktu so živým vírusom prostredníctvom očkovania. Dôvody, pre ktoré môžu byť dojčiace ženy zaočkované rovnako ako ostatní ľudia, vyplývajú z toho, ako je opísané, že očkovanie funguje. Po zaočkovaní sa lipidové častice s mRNA dostávajú do svalu, pričom v svalových bunkách sa začne tvoriť špeciálny typ bielkoviny, ktorý stimuluje telo k tvorbe protilátok. Lipidové častice s mRNA sa teda môžu dostať do materského mlieka iba v stopových množstvách a iba počas prvých 48 hodinách po očkovaní. Okrem toho bielkovina, ktorá sa v rámci tohto procesu vytvorí, je príliš veľká na to, aby sa dostala do materského mlieka. A ak by sa tak aj náhodou stalo, tak aj lipidová častica, aj bielkovina sa v žalúdku dieťaťa rozložia a dieťa ich len strávi a nebude v jeho organizme nijako fungovať. 

Avšak všetky tieto úvahy už za obdobie očkovania, ktoré prebehlo od roku 2021, majú za sebou aj štúdie a dáta s rovnakým výsledkom: Očkovanie dojčiacich žien nie je ničím odlišné od očkovania zvyšku populácie.

Vedecké zdroje:

FDA:
https://www.fda.gov/media/144412/download
EMA:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#product-information-section
InfantRisk Center:
https://www.infantrisk.com/covid-19-vaccine-pregnancy-and-breastfeeding
CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html 
https://www.acog.org/
BMJ:
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/12/21/healthcare-workers-who-breastfeed-should-be-offered-the-covid-19-vaccine/

Články:
Hanna N, Heffes-Doon A, Lin X, et al. Detection of Messenger RNA COVID-19 Vaccines in Human Breast Milk. JAMA Pediatr. Published online September 26, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.3581

https://www.statnews.com/2020/12/09/covid-19-vaccine-shoud-be-option-for-pregnant-lactating-health-workers/
https://www.verywellhealth.com/pregnant-women-covid-vaccine-5092509
https://www.npr.org/2020/12/27/950507350/a-doctor-who-is-breastfeeding-explains-complex-choice-to-get-covid-19-vaccine

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > Očkovanie proti COVID-19: Ako je to s dojčiacimi ženami?