Fľašky

Dojčenie je viac než len podávanie materského mlieka. Preto pre termín "dojčenie" nepoužívame slovo "laktácia", lebo laktácia znamená tvorbu mlieka. Dojčenie zahŕňa nielen materské mlieko, ale aj to, čo sa deje pri prisatí na prsníku, pri pití z prsníka a satí prsníka. Dojčenie z hľadiska satia na prsníku pre matku a dieťa znamená viacero aspektov, ktoré majú priamy vplyv na vývin ústnej dutiny, stimuláciu blúdivého nervu (nervus vagus), pomoc pri znižovaní vnímania bolesti, potenciál pre upokojenie a uspávanie, fyzický kontakt a dotyk.

Aj v prípade, že je bábätko potrebné dokrmovať alebo sa bábätko nedojčí, je možné bábätko kŕmiť iným spôsobom ako fľašou.

Ako sa dá vyhnúť použitiu fľašky?

1) Ak je potrebné bábätko dokrmovať, najlepší spôsob dokrmovania je cievkou priamo na prsníku, pretože takýmto spôsobom je bábätko stále na prsníku, prsník neodmietne, získava aj počas dokrmovania mlieko z prsníka a bábätko satím a pitím na prsníku stimuluje tvorbu mlieka. Dokonca aj keby bábätko z prsníka mlieko nepilo, tak samotné satie na prsníku má pre bábätko význam - podporuje správny vývin ústnej dutiny, pomáha budúcemu správnemu postaveniu zubov, znižuje bolesť bábätka, upokojuje ho, uspáva ho, poskytuje mu istotu a fyzický kontakt.

https://www.mamila.sk/pre-matky/pomoc-pri-dojceni/ako-dokrmit-priamo-na-prsniku/

2) Ak existuje nejaký dôvod, pre ktorý bábätko nie je dojčené priamo z prsníka - napríklad v situácii, keď sa bábätko ešte neprisáva - existujú iné spôsoby ako kŕmiť bábätko, spôsoby spolu s ďalšími postupmi majú šancu viesť k tomu, aby sa bábätko prisalo:

https://www.mamila.sk/pre-matky/pomoc-pri-dojceni/krmenie-po-prste-a-poharikom/

Pár faktov o fľaškách:

a) Neexistuje fľaška, ktorá by bola podobná prsníku. Žiadna fľaša sa ani približne nepodobá prsníku. Akékoľvek nová, v súčasnosti či budúcnosti vynájdená fľaška, bez ohľadu na to, čo bude reklama tvrdiť, nie je rovnaká ako prsník.

b) Žiadna fľaška nepomáha pri dojčení. Žiadna fľaška bez ohľadu na to, čo o danej fľaške tvrdí marketing, nepodporuje dojčenie. Hoci reklamy na fľašku vždy tvrdia, že konečne prinášajú fľašku, ktorá umožňuje kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľašky, je to a vždy bude len reklama, nič viac. Fľaška je fľaška a dojčenie je dojčenie - ide o dve odlišné metódy kŕmenia.

c) Žiaden cumlík na fľaši sa nepodobá bradavke a žiadna dierka na cumlíku neposkytuje podobný tok mlieka ako z bradavky.

d) Žiadne satie na fľaši ani zďaleka nepripomína pitie z prsníka. Bábätká používajú pri pití z prsníka iné svaly ako pri pití z fľaše. 

e) Striekačka, niekedy používaná na dokrmovanie, je tiež veľmi podobná fľaši, nemá žiadne výhody a nie je vhodným prostriedkom na dokrmovanie bábätka.

f) Poháriky s náustkami a rôzne iné poháriky na učenie pitia sú len iný druh fľaše. Keď už dieťa prijíma iné tekutiny (niekedy okolo 6. mesiaca), tak je vhodné ho učiť piť z obyčajného otvoreného pohárika bez toho, aby prešlo fázou, keď používa pohárik s náustkom.

e) Navyše dojčenie je vzťah, pitie z prsníka je iný zážitok ako pitie z fľaše.

Reklama a marketing vždy tvrdili a vždy budú tvrdiť, že konečne je na trhu fľaša, ktorá je určená na kŕmenie dojčených detí, aby sa dojčenie udržalo, podporilo a predĺžilo, hoci to nie je pravda. Takéto nevedecké výroky sú pokryté Kódexom WHO o marketingu náhrad materského mlieka a takáto reklama je neetická a podľa kódexu zakázaná.

Vedecké zdroje:

1. Marino BL, O'Brien P, LoRe H. Oxygen saturations during breast and bottle feedings in infants with congenital heart disease. J Pediatr Nurs. 1995 Dec;10(6):360-4. doi: 10.1016/S0882-5963(05)80033-8. PMID: 8544112.
2. Chen CH, Wang TM, Chang HM, Chi CS 2000 The effect of breast- and bottle-feeding on oxygen saturation and body temperature in preterm infants. J Hum Lact 16: 21–27
3. Meier P 1988 Bottle- and breast-feeding: effects on transcutaneous oxygen pressure and temperature in preterm infants. Nurs Res 37: 36–41
4. Meier P, Anderson GC 1987 Responses of small preterm infants to bottle- and breast-feeding. MCN Am J Matern Child Nurs 12: 97–105
5. Hammerman C, Kaplan M 1995 Oxygen saturation during and after feeding in healthy term infants. Biol Neonate 67: 94–99

Zodpovedané otázky z poradne dojčenia:

Ako odnaučiť zaspávať dieťa s fľaškou - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=6916
Kojenecká láhev - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=9692

Prečítajte si aj odpoveď z našej poradne dojčenia týkajúcej sa zdravotnej bezpečnosti používania cievky CN-01 pre dokrmovanie bábätka na prsníku pri dojčení.