Brazílska štúdia: Ovplyvní cumlík dojčenie?

Štúdia z roku 2019 z Brazílie dokázala, že používanie cumlíkov je negatívny faktor pre úspešnosť dojčenia z dlhodobého hľadiska. Naopak, obmedzenie používania cumlíkov zvýšilo počet výlučne dojčených detí. Pre krajiny, v ktorých sa podobne ako v Brazílii považuje používanie cumlíkov za bežnú súčasť starostlivosti o bábätko, odporúčajú brazílski vedci, aby sa medzi opatrenia s cieľom zvýšiť počty dojčených detí zaradili aj kroky pre obmedzenie používania cumlíkov.

Opatrenia pre obmedzenie používania cumlíkov v štúdii odporúčajú najmä pre bábätká ohrozené krátkou dĺžkou dojčenia: špecificky pre bábätká pracujúcich matiek alebo matiek, ktoré otehotneli počas dospievania. Vedci odporúčajú pre ženy, ktoré už cumlík bábätku dávajú, aby pre ne bola zabezpečená pomoc a podpora v dojčení. Tá má byť spojená s úpravou dojčenia tak, aby bábätko získavalo z prsníka viac mlieka a spojenú s pomocou pri vysvetľovaní súvislostí medzi dojčením a spánkom bábätka, aby bolo možné citlivo a postupne nahradiť používanie cumlíka inými stratégiami starostlivosti o bábätko.

Cumlík má vplyv na dojčenie vo vysokom percente detí a keďže existujú úspešné stratégie, ako sa o bábätko starať bez cumlíka, maximalizovať šancu na bezproblémové dlhodobé dojčenie aj tým, že rodičia sa namiesto cumlíka naučia využívať iné spôsoby starostlivosti o bábätko.

Ref.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6300199/

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > Brazílska štúdia: Ovplyvní cumlík dojčenie?