Striedanie prsníkov pri dojčení, dojčenie z jedného prsníka

Pre dojčenie neplatia žiadne pravidlá. Nie je pravidlo, že každé dieťa musí vždy piť z oboch prsníkov, rovnako ako nie je pravidlo, že dieťa má piť len z jedného prsníka. Pravidlá a dojčenie nejdú dosť dobre dohromady. Podstatné je to, ako vyzerá pitie na prsníku. Ak dieťa dobre pije na prsníku, tak nie je podstatné, či pije z jedného prsníka, z dvoch alebo sa prsníky striedajú veľakrát. 

Je možné, že bábätko nebude chcieť druhý prsník, pretože veľmi dobre pije na tom prvom a už je dostatočne nakŕmené. Ak to tak je, tak ho do druhého prsníka nenúťte. Mnohé matky po nadojčení z jedného prsníka riešia otázku, či odstriekavať mlieko z druhého prsníka. Ak bábätko pri jednom dojčení papá z jedného prsníka a napije sa dostatočne, tak je to v poriadku, a nie je potrebné strácať čas odstriekavaním druhého prsníka. V takomto prípade sa nemusíte o tvorbu mlieka obávať. Ak je dieťatko spokojné s jedným prsníkom, nemusíte sa ich snažiť počas jedného dojčenia striedať len preto, že niektoré iné bábätká to potrebujú. Sledujte svoje bábätko a riaďte sa jeho potrebami.

Mnoho matiek však potrebuje počas dojčenia prsníky vystriedať, pretože ak by dojčili len z jedného prsníka, nemusí to byť pre bábätko z hľadiska priberania postačujúce. Pri zmene prsníka sa treba orientovať podľa pitia bábätka. Pozrite si toto video bábätka, ktoré má dva mesiace a veľmi dobre pije, a pokiaľ bábätko na prsníku pije, tak ho má zmysel na ňom nechať. Ak je následne spokojné alebo po výdatnom pití zaspí, tak mu pravdepodobne stačil jeden prsník. Ale ak už na prsníku nepije a má ešte záujem ďalej piť, pokojne mu ponúknite druhý prsník, prípadne je možné prsníky aj viackrát vystriedať. Dôvodom na ponúknutie druhého prsníka teda je, že bábätko už na prvom prsníku ani so stláčaním nepije a ešte má záujem piť ďalej. Najviac zo všetkého sa teda treba orientovať podľa pitia a podľa záujmu bábätka. Ak pije dobre, tak sa netrápte tým, či pije na jednom prsníku alebo na oboch. Ak by ste si pitím neboli istí, spojte sa s laktačnou poradkyňou, aby to zhodnotila.

Je dobré pri dojčení neponúkať opakovane niektorý prsník ako prvý alebo dojčiť opakovane za sebou z jedného prsníka. Toto sa ženám často stáva pri nočnom dojčení, ak niekoľko dojčení za sebou ponúkajú opakovane jeden prsník, napr. preto, že dojčia dieťatko ležiac na tom istom boku. Hladiny prolaktínu sú najvyššie práve v noci, nočné dojčenie podporuje tvorbu mlieka. Ak niektoré matky dojčia vždy len na jednom prsníku podstatnú časť noci, tak sa niekedy môže stať, že sa v danom prsníku tvorí neskôr omnoho viac mlieka ako v druhom a v extrémnych prípadoch, potom deti začnú prsník, v ktorom sa tvorí menej mlieka, odmietať.

Menej mlieka v jednom prsníku

Ženy väčšinou mávajú odlišné množstvo mlieka v jednom a v druhom prsníku, pričom niekedy je tento rozdiel nepozorovateľný a niekedy je viac zjavný. Dôvody sú vo svojej podstate tie isté, ako keď dieťa začne odmietať dojčenie úplne – deti reagujú na tok mlieka. Dieťa môže začať odmietať jednu stranu s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že sa v danom prsníku tvorí menej mlieka a tok mlieka z neho je pomalý. Jednou z príčin, prečo sa v prsníku začne tvoriť menej mlieka, môže byť napríklad aj skutočnosť, že matky k tomuto prsníku bábätká menej často prisávajú a bábätká na ňom menej pijú. Menej časté prisávanie nespôsobuje to, že sa mlieko bude mať „čas dotvoriť“. Naopak. Čím menej často bábätko pije, tým viac sa tvorba mlieka znižuje.

Dôvodov, pre ktoré sa tvorba mlieka mohla znížiť, je niekoľko:

  • niekedy na to stačí dodržiavanie pravidla, že pri jednom dojčení sa má bábätko dojčiť len z jedného prsníka - toto môže viesť k tomu, že pôvodne vynikajúca tvorba mlieka sa zníži. Dojčenie a pravidlá nejdú dosť dobre dohromady. Keď bábätko už na jednom prsníku nepije ani so stláčaním prsníka a má o pitie záujem, preložte ho na druhý prsník. Prípadne mu ponúknite aj prvý prsník opätovne. Rozhodujúcim faktorom pre striedanie prsníkov je to, či bábätko ešte pije a či má záujem ďalej piť, nie dĺžka času stráveného na prsníku alebo to, koľkokrát sa na ktorej strane dojčilo.
  • druhý častý dôvod, pre ktorý sa tvorba mlieka mohla znížiť, je spôsob, akým je bábätko prisaté - ak prisatie nie je dobré, zníženie tvorby mlieka je často postupné a nebadané. Bábätká sa k jednému prsníku môžu prisávať horšie ako k druhému a tým znižovať tvorbu mlieka v tomto prsníku.
  • ak je v prsníku znížená tvorbu mlieka, je možné, že matku dojčenie aj odsávanie tohto prsníka bolí. Príčinou takejto bolesti môže byť práve znížená tvorba mlieka.

Toto všetko je možné zmeniť a stojí to za to. Riešením je zvýšiť tvorbu mlieka v spolupráci s laktačnou poradkyňou.

Samozrejme, že je možné aj dlhodobé dojčenie z jedného prsníka, ale oplatí sa podniknúť kroky, aby sa dieťa dojčilo z oboch prsníkov. Matke, ktorá by chcela takúto situáciu riešiť, môže pomôcť poradkyňa osobne.

Zodpovedané otázky z poradne dojčenia:

Dojčiť z oboch prsníkov, keď je bábätko spokojné po dojčení z jedného prsníka?
Striedanie prsníkov pri dojčení - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=799
Dobre dojčím??? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=416
z jedného, alebo oboch prsníkov? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=198
Dojčenie z jedného prsníka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=385
Mám odstriekavať mlieko z druhého prsníka? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=101
Ako kojiť, aby sa neznížila tvorba mliečka? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=439
Dojcenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=910

Časté striedanie prsníkov môže byť normálnou súčasťou dojčiaceho správania niektorých detí
Dieťa vyžaduje často striedať prsia - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2815

Nezníži sa tvorba mlieka v jednom prsníku, ak v noci matka dojčí prevažne z druhého?
Treba menit prsniky pri kojeni vnoci? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=794

Nestriedať prsníky, aby sa dieťa dostalo k "zadnému" mlieku?
Striedanie prsníkov, biele miesto na bradavkách - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=425

Ako postupovať, keď má matka menej mlieka v jednom prsníku?
Dojčenie z jedného prsníka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2784
Menej mlieka v jednom prsniku - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2902
prečo mám menej mlieka v pravom prsníku? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=299
čo robiť, keď mlieko nestrieka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=55
Menší prsník-strata mlieka v ňom? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=435
Môže byť slabé mliečko v jednom prsníku? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=440
Viac mlieka v jednom prsníku - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=153
Problematické prisatie na jeden prsník - prisatie len po odsatí - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=148
slabší prso a jak zvýšit tvorbu mléka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=96
Mlieko sa tvorí len v jednom prsníku - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=747
Odmietanie jedného prsníka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1148
Chut mlieka + prikrmy - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1241

Rozdielna veľkosť prsníkov
Vyrovná sa veľkosť prsníkov keď mám jeden väčší a druhý menší? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2989
Nerovnaká veľkosť prsníkov - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1348

Ako dojčiť z oboch prsníkov po tom, čo matka dojčila len z jedného prsníka istú dobu
Dojčenie z jedného prsníka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2981 (aj so zaujímavou skúsenosťou matky z Facebooku)
Dojčenie z jedného prsníka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=506
Odmieta jeden prsník -
https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=327
Ľavý prsník - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=507
Pitie z jedneho prsnika - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=894
Dojcenie len z jedneho prsnika - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1423

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Striedanie prsníkov pri dojčení, dojčenie z jedného prsníka