Čo dokáže darcovské materské mlieko pre predčasniatka?

Materské mlieko obsahuje stovky látok, ktoré sa v žiadnej inej potravine, vrátane umelého mlieka, nenachádzajú. Medzi nimi sú aj rôzne biologicky aktívne látky. V najnovšej štúdii sa zamerali na prítomnosť niektorých týchto látok - cytokínov, chemokínov a rastových faktorov - v darcovskom materskom mlieku, ktoré je určené predčasne narodeným bábätkám.

Toto mlieko prechádza spracovaním, tzv. Holderovou pasterizáciou. Najnovšia štúdia ukazuje, že napriek pasterizácii, ostávajú v darcovskom mlieku spomínané látky aktívne. Cytokíny a chemokíny sú molekuly, ktoré sú dôležité pri prenose informácií medzi bunkami. Rastové faktory sú dôležité napr. pre rast svalovej hmoty a kostí.

Ref.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24663954

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Čo dokáže darcovské materského mlieko pre predčasniatka?