Dojčenie predčasne narodeného bábätka

Bez ohľadu na medicínske špecifická predčasne narodených bábätiek, je životne dôležité, aby predčasne narodené bábätká boli s matkou v kontakte koža na kožu (materskú starostlivosť klokankovaním) a aby boli dojčené. Toto všetko potrebujú viac, nie menej, než všetky ostatné bábätká. Kontakt s matkou je pre dieťa úplne základná potreba, ovplyvňuje jeho prežitie, náchylnosť na choroby, imunity či prospievanie. Matka svojím telom reguluje teplotu dieťaťa, ale aj jeho dýchanie či srdcovú činnosť. Svetová zdravotnícka organizácia v dokumente s názvom Narodili sa príliš skoro (Born Too Soon, 2012) okrem množstva vedeckých štúdií vysvetľuje, že pre predčasne narodené deti je dojčenie, prípadne kŕmenie materským mlieko a kontakt koža na kožu práve taký kriticky dôležitý ako technické vybavenie na resuscitáciu dieťaťa. Dojčenie poskytuje ochranu pre črevá bábätka a pred nekrotizujúcou enterokolitídou, ochorením čriev, ktoré predstavuje častú a obávanú príčinu úmrtia predčasne narodených detí. Dojčenie tiež zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj mozgu predčasne narodených bábätiek

Predčasne narodené bábätká môžu byť dojčené hneď, ako o to prejavia záujem, približne okolo 28. týždňa gestačného veku. Nie je pravda, že sa najprv potrebujú naučiť sať z fľaše, aby sa mohli dojčiť. Fľaša pri predčasne narodených deťoch má potenciál spôsobiť rovnaké problémy ako pri všetkých ostatných deťoch. Predčasne narodené bábätká môžu byť dojčené bez toho, aby sa vôbec niekedy vyskúšala fľaša. Pre predčasne narodené bábätká je dojčenie menej stresujúce ako kŕmenie z fľaše, dobre prisaté bábätko dokáže piť efektívne a všetky parametre, vrátanie zásobovania kyslíkom, sú lepšie pri dojčení ako pri použití fľaše. Kŕmenie z fľaše je pre tieto bábätká vysilujúcejšie a únavnejšie než dojčenie. Použitie klobúčika je pre ne rovnako nevhodné ako pre všetky ostatné bábätká. Ak je z medicínskeho dôvodu potrebné predčasne narodené bábätko dokrmovať, je možné ho urobiť buď:

a) laktačnou pomôckou priamo na prsníku (ak sa bábätko prisáva)

b) pohárikom (ak sa neprisáva)

Je dobré vedieť, že použitie striekačky na kŕmenie sa v konečnom dôsledku ničím nelíši od kŕmenia fľaše, nemá žiadne výhody a nie je to vhodný spôsob kŕmenia akéhokoľvek bábätka.

Ponúkame vám aj podrobný článok o dojčení predčasne narodených bábätiek.

Článok dr. Jacka Newmana o predčasne narodených bábätkách

Zopár správnych informácií o dojčení predčasne narodených bábätiek (založených na dôveryhodných štúdiách a skúsenostiach špičkových jednotiek intenzívnej starostlivosti vo vyspelých krajinách):

1. V severnej Amerike sa uplatňuje nesprávne pravidlo, že dieťa nie je možné skúsiť dojčiť pred tým, než dosiahne 34. týždeň gestačného veku. To sa zakladá na poznatkoch o tom, ako predčasne narodené deti reagujú na kŕmenie z fľaše (aj, ak je vo fľaši materské mlieko), a nie je to pravdivá informácia. V Škandinávii na niektorých jednotkách intenzívnej starostlivosti bábätká začínajú s dojčením už od 28. gestačného týždňa a niekedy sa výlučne dojčia (z prsníka, nedostávajú fľašky) dokonca aj skôr než pred 34. gestačným týždňom – teda v čase, keď sa takýmto deťom na jednotkách intenzívnej starostlivosti v severnej Amerike ešte len prvýkrát „dovolí“ pokúsiť sa o dojčenie.

2. Predčasne narodené deti sa nepotrebujú naučiť sať z fľaše pred tým, než sa môžu dojčiť. Môžu sa dojčiť pred tým, než sa dokážu kŕmiť z fľaše, a tak fľašu nepotrebujú vôbec, ak dostanú správnu pomoc.

3. Deti, ktorým sa dostáva materská starostlivosť klokankovaním začínajú s dojčením skôr. Okrem toho vo väčšine štúdií sú deti v kontakte koža na kožu s matkou stabilnejšie než predčasne narodené deti, ktorú sú v inkubátoroch. Majú stabilnejšiu teplotu, je nižšia pravdepodobnosť, že sa u nich vyskytne bradykardia (príliš pomalý tep), apnoe (prestávka v dýchaní), majú stabilnejší krvný tlak a je pravdepodobnejšie, že hladiny krvného cukru u nich zostanú v norme. Mimochodom, materská starostlivosť klokankovaním neznamená kontakt koža na kožu pár minút či hodín denne, ale počas celého dňa. Partneri matiek môžu takisto poskytovať bábätku kontakt koža na kožu. Predčasne narodené deti potrebujú kontakt koža na kožu ešte viac než deti narodené v termíne, aj keď aj pre ne je kontakt koža na kožu nevyhnutný.

4. Nie všetky predčasne narodené deti musia dostávať fortifikátory. Predčasne narodené deti narodené napríklad v 32. týždni alebo neskôr to väčšinou zvládajú aj bez fortifikátorov. Na niektorých jednotkách intenzívnej starostlivosti sa stalo zvykom odporúčať fortifikátory aj pre detipo termíne narodenia (podľa korigovaného veku). Je to zvláštne a poukazuje na to, ako veľa pediatrov či neonatológov materskému mlieku alebo dojčeniu vôbec neverí. A ak je potrebné mlieko „fortifikovať“, dieťa ho často dostáva fľašou namiesto toho, aby bolo dojčené. V mnohých prípadoch „fortifikácia“ v skutočnosti znamená „riedenie“ materského mlieka. Mimochodom, existujú dôkazy, že fortifikácia môže zvýšiť riziko vzniku nekrotizujúcej enterokolitídy, čo je problém s črevom najčastejšie sa vyskytujúci pri predčasne narodených deťoch a je to vážny stav.

5. Predstava, že pre dojčenie predčasne narodeného dieťaťa je potrebné použiť klobúčik, nie je správna. Na mnohých jednotkách intenzívnej starostlivosti sa neurobí nič preto, aby sa dieťa nedojčilo bez klobúčika a matka s dieťaťom odchádzajú s tým, že ho používajú ďalej. Toto príliš často vyúsťuje v to, že sa zníži tvorba mlieka. Ak matka dieťa klokankuje, ak sa snažíme, aby sa dieťa dojčilo dostatočne skoro a ak matka dostane správnu pomoc s prisatím bábätka, väčšinou sa bábätká prisávajú veľmi dobre aj bez klobúčika. Také isté sú aj moje skúsenosti z Afriky.

6. Predstava, že dojčenie predčasne narodené dieťa unavuje viac než kŕmenie fľašou, nie je správna. Pozrite si na našich stránkach videoklip Zavádzanie laktačnej pomôcky. Bábätká reagujú na tok mlieka. Ak je tok mlieka pomalý, bábätká, obzvlášť predčasne narodené bábätká, majú tendenciu zaspať. Pretože fľaša poskytuje stabilný tok, bábätká hltavo pijú, až kým už nie sú nasýtené. Udržte tok mlieka na prsníku a dieťa bude hltavo piť, až kým nebude nasýtené.

Detailné informácie na túto tému nájdete v zázname prednášok svetového experta na KMC, Dr. Nilsa Bergmana.

Preklad: o. z. MAMILA, 2013

Zodpovedané otázky z poradne dojčenia:

Ako dojčiť predčasne narodené dieťa
narodené v 34 tt - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=271

Predčasne narodené dvojičky, ako udržať laktáciu
Tvorba mliečka po sekcii - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=405
Ako rozbehnut mliecko po sekcii? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=987

Ako kŕmiť predčasne narodené dieťa?
Predčasniatko - ako kŕmiť? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=709

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Predčasne narodené bábätká