WHO: Čo pomôže predčasne narodeným deťom?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v novembri 2022 pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí vydala nový dokument s názvom Odporúčania WHO pre starostlivosť o predčasne narodené deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou obsahujúci nové vedecké odporúčania týkajúce sa starostlivosti o predčasne narodené bábätká a bábätká narodené s nízkou pôrodnou hmotnosťou.
Dokument obsahuje 25 odporúčaní a jeden opis dobrej praxe. Všetky odporúčania sú aktualizované a 11 odporúčaní je úplne nových, pretože sa zmenili na základe nových vedeckých dôkazov a štúdií. Medzi tieto odporúčania okrem iného patrí:

1. Odporúča sa namiesto inkubátora kontakt koža na kožu (Materská starostlivosť klokankovaním) ako rutinný spôsob starostlivosti pre všetky predčasne narodené bábätká a bábätká s nízkou pôrodnou hmotnosťou. S poznámkou: 8 - 24 hodín za deň, čo najviac hodín za deň.
2. Odporúča sa okamžitý kontakt koža na kožu po narodení. Teda Materská starostlivosť klokankovaním čo najskôr po pôrode, bez odnesenia bábätka do inkubátora. Bábätká sa stabilizujú v kontakte koža na kožu, teda nie najprv v inbkubátore.
3. Na kŕmenie sa odporúča matkino vlastné materské mlieko, a to aj deti narodené pred 32. gestačným týždňom.
4. Ak materské mlieko vlastnej matky nie je k dispozícii, odporúča sa darcovské materské mlieko, a to aj pre deti narodené pred 32. gestačným týždňom.
5. Rodiny by mali byť v nemocniciach zahrnuté do rutinnej starostlivosti o predčasne narodené deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou.
Ostatné odporúčania sa týkajú podpory dýchania pre predčasne narodené deti, obdobia trvania výlučného dojčenia predčasne narodených detí (6 mesiacov), spôsobov kŕmenia predčasne narodených detí, ak sa nedojčia priamo z prsníka (pohárikom alebo nazogastrickou sondou), načasovania kŕmenia, zvyšovania množstva vypitého mlieka, používania darcovského mlieka pre predčasne narodené bábätká, používania fortifikátorov (rutinne sa neodporúčajú), používania umelého mlieka (po vyčerpaní ostatných možností), dopĺňania výživy vitamínmi a podobne.
Tieto nové odporúčania sú jednoznačným vyhlásením podpory pre kontakt koža na kožu už po pôrode pre predčasne narodené bábätká, celodennej Materskej starostlivosti klokankovaním a podpory pre dojčenie a kŕmenie materským mliekom. V MAMILE sme tieto princípy vždy považovali za dôležité a budeme venovať energiu tomu, aby predčasne narodené bábätká u nás mohli mať prístup k starostlivosti, ktorá bude zahŕňať spoločný pobyt matky a dieťaťa, klokankovanie a kontakt koža na kožu a dojčenie.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > Čo pomôže predčasne narodeným deťom?