Dojčenie, alkohol, káva a fajčenie 

Dojčenie a alkohol

Ak vám vyhovuje nepitie alkoholu počas dojčenia, potom to máte vyriešené. Ak ste si dali pohár piva či vína, z hľadiska dojčenia a dojčeného dieťaťa toto nie je dôvod, pre ktorý by ste nemohli bábätko nadojčiť. Z hľadiska toho, že potrebujete byť schopná postarať o dieťatko a zaistiť jeho bezpečnosť, je dôležité, aby ste k pitiu alkoholu pristupovali zodpovedne.

Z hľadiska dojčenia nie je alkohol v ničom iný ako mnohé iné látky. Do materského mlieka sa ho z pohľadu dojčeného bábätka dostáva zanedbateľné množstvo. Nie je potrebné, aby ste si mlieko odsávali alebo vylievali alebo namiesto nadojčenia dieťaťa dávali umelé mlieko. Pri alkohole počas dojčenia je skôr problém opitosť či neschopnosť postarať sa o dieťa či zaistiť jeho bezpečie z dôvodu alkoholizmu, nie príležitostný pohár piva či vína. Pitie alkoholu (bez ohľadu na to, či žena dojčí alebo nie) je rizikový faktor pre spoločný spánok.

Mnohé vysvetlenia o dojčení a alkohole vyznievajú tak, ako keby bolo lepšie prestať dojčiť, aby si matka mohla dať alkoholický nápoj alebo si počas sviatkov, či na svadbe alebo na oslave pripiť, alebo že by si mala po vypití alkoholu odstriekať mlieko, vyhodiť ho a dať namiesto toho umelé mlieko. Takéto nesprávne predstavy často vedú k tomu, že matky majú pocit, že môžu dojčiť len, ak si nikdy žiaden alkoholický nápoj nedajú, a tým pádom môžu mať pocit, že ich dojčenie obmedzuje v spoločenskom živote, čo môže byť jeden z motívov na priskoré odstavenie dieťatka. Pri vypití alkoholu matkou sa situácia niekedy prezentuje tak, ako keby materské mlieko stratilo svoju výnimočnosť a hodnotu tým, že si matka dá alkoholický nápoj - a to tak nie je. Okrem toho sa málokedy berie do úvahy to, že mnohé dojčiace sa deti už vlastne nie sú bábätká, ale staršie deti - mnohokrát sa dokonca túto otázku pýtajú matky dojčených detí, ktoré majú viac ako rok či dva.

Jeden z faktorov, ktorý sa takmer vôbec neberie do úvahy, je význam dojčenia nielen pre zdravie dieťatka, ale aj pre zdravie matky. Riziká odstavenia spôsobené oprávnenou túžbou niektorých matiek, aby sa už mohli zbaviť nezmyselných obmedzení spojených s dojčením, sú príliš vysoké.

Svetovo uznávaný farmaceut Thomas Hale vo svojej knihe na základe vedeckých štúdií píše, že „absolútne množstvo (dávka) alkoholu, ktoré sa do materského mlieka dostáva, je vo všeobecnosti nízke a je funkciou hladiny v krvi matky“. Inými slovami to znamená, že toto pre dieťatko nepredstavuje problém, pretože v materskom mlieku je množstvo, o ktorom nemá zmysel uvažovať. Táto skutočnosť sa odvíja aj od toho, že v materskom mlieku sa môže nachádzať len to malé množstvo alkoholu, ktoré sa nachádza v matkinej krvi (a alkohol v krvi sa meria v promile). O alkohole v materskom mlieku preto nemá z praktického hľadiska zmysel uvažovať. Z tohto všetkého vyplýva, že nie je potrebné po vypití alkoholu čakať či odstriekavať a vylievať mlieko, matka môže normálne bez obmedzení pokračovať v dojčení. Časovať dojčenie podľa pitia alkoholu nie je praktické ani ľahko realizovateľné. Vzhľadom na zanedbateľné množstvo alkoholu v materskom mlieku nemá zmysel časovať dojčenie podľa toho, kedy matka vypila alkohol.

Pre niektoré matky bude možnosť dať si príležitostne alkohol znamenať, že budú dojčiť dlhšie, pretože pre niektoré z nich môže byť pri viacerých deťoch ťažko zvládnuteľné to, aby dlhé roky vôbec nikdy žiaden alkohol nepili. 

Paradoxne, na druhej strane sa vyskytujú predstavy, že napríklad pivo (napr. „čierne pivo“) je dobré pri dojčení piť, lebo to podporuje tvorbu mlieka. V tomto ohľade je dobré vedieť, že alkohol nezvyšuje tvorbu mlieka. Pitie piva teda nie je spôsob ako zvýšiť tvorbu mlieka.

Dojčenie a káva

Počas dojčenia sa matkám - zdá sa - zakazuje preventívne všetko. Jedným z hlavných dôvodov je aj to, že dojčenie sa často považuje za prechodnú záležitosť pár týždňov či mesiacov. Vôbec sa nezvažuje, že kladenie takýchto prekážok či obmedzení pre život matky, môže viesť k zníženiu dĺžky dojčenia - napríklad "aby si žena už konečne mohla dať kávu, kedy chce". Obmedzenia tohto typu predstavujú jednu z hlavných prekážok pre dlhodobé dojčenie a zvyšujú tým riziká vyplývajúce z ukončenia dojčenia pre zdravie matky a zdravie dieťaťa. Ak je žena zvyknutá piť kávu, tak predstava, že nesmie piť kávu, môže výrazne ovplyvniť jej rozhodnutie o tom, ako dlho bude dojčiť. Túžba dať si kávu môže spôsobiť, že bude uvažovať o tom, že skončí s dojčením skôr, čo nie je opodstatnené. Rozličné obmedzenia v dojčení môžu predstavovať pre dlhodobé dojčenie problém. Dojčenie sa potom vníma ako „obeta“, niečo, čo matka vydrží, ale v skutočnosti túži po návrate „do normálu“. 

Existuje akási predstava o tom, že materské mlieko je ohrozené takmer všetkým, čo matka zje alebo urobí. Časť tejto predstavy pochádza z minulosti, keď sa ľudia na dojčenie pozerali ako na niečo, čo trvá prvých pár týždňov po pôrode, prípadne niekoľko prvých mesiacov. A dojčenie bolo vnímané ako jednoducho nahraditeľné umelou výživou. Umelá výživa sa javila ako „vždy bezpečná“ a materské mlieko ako „nepredvídateľné“ a vzhľadom na aktivity a životosprávu matky „potenciálne nebezpečné“. Dnešné poznatky o význame dojčenia, o dôležitosti toho, aby matky dojčili dlhodobo (čím sa myslia roky dojčenia, nie týždne či mesiace), a o tom, aké je dojčenie dôležité nielen pre zdravie dieťaťa a zdravie matky, ale aj pre rozvoj mozgu dieťaťa, poskytujú na dojčenie a aktivity okolo neho úplne iný pohľad. Tento pohľad zahŕňa otázku toho, čo sa stane, ak dieťatko nebude dojčené, aké zdravotné riziká nedojčenie prináša pre matku i dieťatko a vyžaduje si, aby sme sa na život pozreli realisticky a nie z hľadiska neexistujúcich „ideálnych a dokonalých matiek“. 

Dojčiace matky môžu piť kávu a pokračovať v dojčení bez obmedzení a bez toho, aby časovali pitie kávy v súvislosti s dojčením.

Čo sa týka kávy ako aj mnohých látok často sa v súvislosti s dojčením používajú stratégie ako napríklad:
a) "že prechádza do materského mlieka" - takéto vyjadrenie vystraší, ale už sa nedopovie, že v stopových množstvách, a niekedy vytvára dojem, ako keby bábätko z prsníka pilo priamo kávu. Čokoľvek, čo sa má nachádzať v materskom mlieku, sa musí najprv nachádzať v krvi a hladina kofeínu v materskom mlieku je podobne ako pri väčšine látok nízka.
b) čas, za ktorý dieťa odbúra kofeín (teda eliminačný polčas) - "odbúravanie" kofeínu je odlišné pri maličkých bábätkách a odlišné pri väčších deťoch, ale číselný údaj, ktorý sa paušálne spomenie, je ten, ktorý má potenciál vyvolať najdramatickejšiu reakciu. A znovu: nespomenú sa vôbec žiadne ďalšie parametre kofeínu, obzvlášť skutočnosť, že ho je malé množstvo, ktoré nepredstavuje problém. Okrem toho sa obchádza fakt, že dojčené sú aj oveľa staršie deti ako len bábätká a mnohé matky dojčia dlhodobo, a ak si napríklad ráno nemôžu dať kávu, tak radšej dieťa odstavia - riziko odstavenia dieťaťa sa v tejto rovnici vôbec neberie do úvahy.
Navyše nedávna štúdia z roku 2012 ukázala, že spánok bábätiek matiek, ktoré pili kávu (v štúdii sledovali dávku 300 mg kofeínu za deň), sa nijako nelíšil od spánku bábätiek matiek, ktoré kávu nepili. V súvislosti s kávou sa často hovorí o tom, že „kofeín prechádza do materského mlieka“, a následne si matky predstavujú, že bábätko ako keby v materskom mlieku pilo kávu, ktorú pijú ony.

Výraz „prechádza do mlieka“ je častý argument, ktorý sa používa bez toho, aby sa uviedlo, čo to presne znamená. V prvom rade – na to, aby niečo bolo v materskom mlieku, musí sa to nachádzať najprv v matkinej krvi. Ak si teda matka dá napríklad kávu, v ktorej je 60 mg kofeínu, v krvi z toho bude mať len určitú hladinu kofeínu (ide o množstvá, ktoré sa počítajú v mikrogramoch – 2,39 – 4,05 mikrogramu/mL), z ktorej sa do materského mlieka navyše nebude dostávať pomerne veľká časť kofeínu, ktorá je viazaná na bielkovinu. Len približne 0,06 % -  1,5 % sa môže dostať do materského mlieka. V štúdiách s matkami, ktoré pili kávu, sa ukázalo, že hladiny kofeínu v materskom mlieku boli buď nezistiteľné alebo sa počítali v mikrogramoch – čiže nesmierne malé množstvá. 

O pití kávy a dojčení kolujú rozličné nesprávne predstavy. Napríklad, že dojčiace ženy si môžu dať len „slabú kávu“ alebo že je z hľadiska dojčeného dieťatka lepšie, aby si dali kávu s mliekom, alebo že si môžu dať kávu len ráno, ale nie poobede, a podobne. Nič z toho nie je pravda.

Dojčenie a fajčenie

Mnohé ženy sú schopné počas tehotenstva prestať fajčiť. Ak sa vám to podarilo, nezačínajte po pôrode znova fajčiť. Hľadajte motiváciu a pomoc, aby ste nezačali. 

Ale ak začnete alebo už fajčíte a momentálne nie je možné prestať fajčiť alebo znížiť počet cigariet, neuvažujte o skončení dojčenia - práve naopak, pomôžte svojmu dieťatku a jeho zdraviu tým, že ho budete dojčiť. Nečasujte cigarety podľa dojčenia, dojčite svoje dieťatko podľa jeho potreby.

Dojčenie totiž dokáže eliminovať niektoré negatívne dôsledky fajčenia a dojčené deti, ktorých matky fajčia, sú štatisticky zdravšie ako nedojčené deti, ktorých matky fajčia. Takže pokračujte v dojčení. Dojčenie bude dieťaťu okrem mlieka poskytovať aj mnohé imunitné látky a protilátky, vďaka čomu bude podporovať jeho zdravie, obzvlášť čo sa týka horných dýchacích ciest, ktoré fajčenie zaťažuje. Materské mlieko vystiela nielen sliznice čreva, čím podporuje imunitu bábätka, ale aj sliznice horných dýchacích ciest, a to je v prípade, že dojčíte a neviete prestať fajčiť dôležitá ochrana pre vaše bábätko, ktorú umelé mlieko okrem mnohých iných vecí neposkytuje. 

Zodpovedné otázky z našej poradne dojčenia:

Dojčenie a alkohol
Alkohol a dojčenie -https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1079
Alkohol a dojčenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=368
dojčenie a alkohol - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=230
Prehnala som to s alkoholom - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2794

Dojčenie a fajčenie
Dojčenie a fajčenie - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=243
Fajčenie počas dojčenia - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=182
Fajcenie pri plnom dojceni -https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1189

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Dojčenie a alkohol a fajčenie