Prieskum o dojčení v pôrodniciach

Pomôžte nám zistiť skutočný stav podpory dojčenia v slovenských pôrodniciach. Vyplňte, prosím, tento prieskum, v ktorom popíšete svoju skúsenosť týkajúcu sa dojčenia v nemocnici, ak ste rodili od roku 2010 až do súčasnosti.

Tento prieskum sa netýka pôrodu, ale aspektov súvisiacich s podporou dojčenia po narodení bábätka. Otázky sú smerované na správanie personálu týkajúceho sa dojčenia, teda na poskytované služby ohľadne pomoci pri dojčení zo strany personálu. Nie je úlohou ani zámerom dotazníka posudzovať rozhodnutia žien týkajúce sa dojčenia. Z tohto dôvodu sú otázky smerované výlučne na konanie či nekonanie personálu, ktorý má pre ženy a bábätká vytvárať podmienky na dojčenie.

Ak máte viac detí, vyplňte tento prieskum za každé dieťa nanovo.

Prečítajte si, aké kritériá vytvárania podmienok pre úspešné dojčenie majú podľa BFHI (UNICEF) spĺňať nemocnice baby friendly, nemocnice priateľské k deťom. Tento prieskum pre vás pripravila MAMILA, o. z., v spolupráci s o. z. Ženské kruhy.

Výsledky prieskumu sú verejne prístupné a je možné zvoliť si výsledky pre jednotlivé nemocnice alebo porovnanie dvoch nemocníc alebo porovnanie konkrétnej nemocnice s celoslovenským priemerom.

Vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame podľa týchto zásad.


1. Rok, v ktorom sa narodilo vaše bábätko:*

2. Nemocnica, kde sa narodilo vaše bábätko:*


3. Ako sa vaše bábätko narodilo?*
vaginálne   cisárskym rezom  


4. Narodilo sa vaše bábätko po 37. týždni tehotenstva?*
Áno   Nie  


5. Boli ste ihneď po pôrode so svojím bábätkom v kontakte koža na kožu a pokračoval tento kontakt neprerušene minimálne hodinu?*
Áno   Nie   Neviem  


6. Prišiel za vami niekto z personálu najneskôr do 6 hodín po pôrode, aby vám poskytol informácie o dojčení a ponúkol vám pomoc s dojčením?*
Áno   Nie   Neviem  


7. Dostali ste informácie o tom, ako vyzerá správna poloha a správne prisatie bábätka? (Uveďte Áno, ak vám personál tieto informácie ponúkol bez ohľadu na to, či ste one mali alebo nemali záujem. Uveďte Nie, ak vám personál tieto informácie neponúkol bez ohľadu na to, či ste o ne mali alebo nemali záujem.)*
Áno   Nie   Neviem  


8. Ukázal vám personál, ako počas dojčenia spoznáte, že bábätko skutočne pije mlieko z prsníka? (Uveďte Áno, ak vám personál tieto informácie ponúkol bez ohľadu na to, či ste one mali alebo nemali záujem. Uveďte Nie, ak vám personál tieto informácie neponúkol bez ohľadu na to, či ste o ne mali alebo nemali záujem.)*
Áno   Nie   Neviem  


9. Dokázal vám personál pomôcť s dojčením?*
Áno   Nie   Nepotrebovala som pomoc  


10. Bolo vaše bábätko dokrmované umelým mliekom?*
Áno   Nie   Neviem  


11. Bolo vaše bábätko dokrmované umelým mliekom bez vášho informovaného súhlasu?*
(možné voľby podľa odpovede č. 10)
Áno   Nie   Nebolo dokrmované   Neviem  


12. Stalo sa, že vaše bábätko bolo dokrmované umelým mliekom a vy ste sa o tom dozvedeli až po tom, čo už bolo dokŕmené?* (možné voľby podľa odpovede č. 10)
Áno   Nie   Nebolo dokrmované   Neviem  


13. Ak bolo vaše bábätko dokrmované, bol vám vysvetlený dôvod, na základe ktorého sa to stalo?* (možné voľby podľa odpovede č. 10)
Áno   Nie   Nebolo dokrmované   Neviem  


14. Bol na vás vyvíjaný nátlak, aby ste dokrmovali?*
Áno   Nie   Neviem  


15. Boli ste personálom informovaná o dôležitosti kontaktu koža na kožu s bábätkom počas pobytu v pôrodnici?*
Áno   Nie   Neviem  


16. Považoval personál za samozrejmé, že ste s bábätkom spolu vo svojej posteli?*
Áno   Nie   Neviem  


17. Boli ste na izbe spoločne s bábätkom neustále v systéme rooming-in už od príchodu z pôrodnej sály?*
Áno   Nie   Neviem  


18. Stalo sa, že personál niekedy počas vášho pobytu v pôrodnici zabalil bábätko do zavinovačky?*
Áno   Nie   Neviem  


19. Odniesli počas pobytu v pôrodnici vaše bábätko bez toho, aby ste o tom vedeli?*
Áno   Nie   Neviem  


20. Bolo vaše bábätko na izbe s vami aj počas všetkých nocí, ktoré ste strávili v pôrodnici?* (Uveďte NIE, aj v prípade, že išlo o jednu noc.)
Áno   Nie   Neviem  


21. Dostali ste od personálu informáciu, že bábätko máte dojčiť bez obmedzovania dĺžky dojčenia tak často, ako bábätko alebo vy chcete?*
Áno   Nie   Neviem  


22. Dostali ste od kohokoľvek z personálu informáciu, že máte dojčiť podľa určitého časového rozvrhu alebo máte dojčiť len určitý počet minút?*
Áno   Nie   Neviem  


23. Dostali ste od personálu nemocnice návrh na použitie cumlíka alebo bol vášmu dieťaťu podaný bez vášho súhlasu?*
Áno   Nie   Neviem  


24. Bola na kŕmenie vášho bábätka použitá fľaša?*
Áno   Nie   Neviem  


25. Ak bolo vaše bábätko dokrmované, predviedol vám personál nemocnice ako to urobiť bez použitia fľašky a naučil vás tento spôsob efektívne používať?*
(možné voľby podľa odpovede č. 10)
Áno   Nie   Nebolo dokrmované   Neviem  


26. Dostali ste od personálu nemocnice informácie o tom, kam sa ohľadne podpory dojčenia po pôrode môžete obrátiť?*
Áno   Nie   Neviem  


27. Sem môžete napísať svoj príbeh o tom, ako ste vnímali podporu dojčenia v nemocnici (Ak je to možné, píšte aj dĺžne a mäkkčene, maximálne 4000 znakov):


28. Súhlasím so zverejnením môjho príbehu.*
Áno   Nie  


29. Email: (nepovinné)

Vaša anonymita je zaručená. Ak sa rozhodnete uviesť svoj email, bude použitý výhradne na to, aby sme vás mohli informovať o využití tohto dotazníka alebo aby sme vám mohli položiť doplňujúcu otázku. Nebude zverejnený ani použitý na žiadne iné účely.Mamila.sk > Pre matky > Nemocnice