Kontakt koža na kožu pomáha znížiť nielen stres bábätiek

Najnovšia štúdia vysvetľuje, že kontakt koža na kožu môže byť dôležitý nielen pre bábätká, ale aj pre ich rodičov. Matka, ktorá má možnosť byť s bábätkom v kontakte koža na kožu, prežíva menej stresu a so svojím bábätkom má možnosť upevňovať si vzťahovú väzbu.

Stabilná väzba medzi rodičom a dieťaťom je kľúčová pre zdravý detský vývoj. Rodičia detí, ktoré sa narodili predčasne alebo majú rôzne zdravotné problémy, majú proces naväzovania vzťahu so svojimi deťmi sťažený starostlivosťou, ktorú deti zažívajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Matky v kontakte koža na kožu udávali objektívne merateľné zníženie prežívania stresu. Naproti tomu matky, ktoré boli oddelené od svojich detí popisovali stres zo separácie, pocity beznádeje a neschopnosti ochrániť svoje bábätko pred bolesťou a bolestivými zákrokmi na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Neonatologička dr. Isazarová hovorí: „O fyziologických výhodách kontaktu koža na kožu pre novorodencov už vieme dávno.“ Kontakt koža na kožu stabilizuje srdcovú činnosť, dýchanie, nastáva lepšie okysličovanie organizmu, bábätká lepšie spia a viac priberajú, menej plačú, úspešnejšie sa dojčia a bývajú skôr prepustené z nemocnice. „Teraz máme viac dôkazov o tom, že kontakt koža na kožu dokáže aj u rodičov znížiť mieru stresu, ktorá negatívne ovplyvňuje väzbu s dieťaťom, zdravie a emočnú pohodu, vzájomný vzťah rodiča s dieťaťom a počty dojčených detí.

Dr. Isazarová zdôrazňuje: „Ide o jednoduchý postup, ktorý prináša pozitíva pre rodičov aj pre deti a mali by ho používať všetky jednotky intenzívnej starostlivosti.“

Ref.: https://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151023083247.htm?

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Kontakt koža na kožu pomáha znížiť nielen stres bábätiek