Výsledky prieskumu o dojčení

Ponúkame vám zhrnutie nášho prieskumu o podpore dojčenia v nemocniciach v našej tlačovej správe.

Ďalej sa môžete pozrieť, ako dopadla nemocnica vo vašom meste, môžete si zvolením dvoch nemocníc urobiť ich porovnanie, ako si niektorú nemocnicu môžete porovnať s celoslovenským priemerom. 

Okrem grafov si môžete zvoliť aj príbehy matiek, či už z jednotlivých pôrodníc alebo zo všetkých pôrodníc spoločne.

Svoje hodnotenie nemocnice, v ktorej sa narodilo vaše bábätko, môžete ešte stále uviesť v našom prieskume, spoločne s vaším príbehom.

Vyberte dve pôrodnice a ďalšie parametre prieskumu

1.

2.

Obdobie:

Typ pôrodu:

Termín pôrodu:

Zobraziť grafy alebo príbehy:1. Všetky slovenské nemocnice

- graf: 1.
- počet záznamov: 12371
- od roku 2010 do roku 2022

2. Všetky bývalé nemocnice BFHI

- graf: 2.
- počet záznamov: 8354
- od roku 2010 do roku 2022

5. Boli ste ihneď po pôrode so svojím bábätkom v kontakte koža na kožu a pokračoval tento kontakt neprerušene minimálne hodinu?

Nie
1. 73.9%
2. 74.8%
Áno
1. 25.3%
2. 24.3%
Neviem
1. 0.9%
2. 0.9%

6. Prišiel za vami niekto z personálu najneskôr do 6 hodín po pôrode, aby vám poskytol informácie o dojčení a ponúkol vám pomoc s dojčením?

Nie
1. 60.7%
2. 60.9%
Áno
1. 36.7%
2. 36.3%
Neviem
1. 2.6%
2. 2.8%

7. Dostali ste informácie o tom, ako vyzerá správna poloha a správne prisatie bábätka?

Nie
1. 52.7%
2. 50.7%
Áno
1. 45.2%
2. 47.1%
Neviem
1. 2.1%
2. 2.3%

8. Ukázal vám personál, ako počas dojčenia spoznáte, že bábätko skutočne pije mlieko z prsníka?

Nie
1. 66.1%
2. 65%
Áno
1. 30.4%
2. 31.3%
Neviem
1. 3.4%
2. 3.7%

9. Dokázal vám personál pomôcť s dojčením?

Nie
1. 43.2%
2. 42.7%
Áno
1. 38%
2. 38.9%
Nepotrebovala som pomoc
1. 18.8%
2. 18.4%
Neviem
1. 0%
2. 0%

10. Bolo vaše bábätko dokrmované umelým mliekom?

Áno
1. 53.6%
2. 52.2%
Nie
1. 37.8%
2. 38.7%
Neviem
1. 8.6%
2. 9%

11. Bolo vaše bábätko dokrmované umelým mliekom bez vášho informovaného súhlasu?

Nedokrmované
1. 33.4%
2. 34.2%
Áno
1. 26.9%
2. 25.9%
Nie
1. 21.5%
2. 21.3%
Neviem
1. 18.1%
2. 18.6%

12. Stalo sa, že vaše bábätko bolo dokrmované umelým mliekom a vy ste sa o tom dozvedeli až po tom, čo už bolo dokŕmené?

Nedokrmované
1. 34%
2. 34.7%
Áno
1. 26.8%
2. 25.6%
Nie
1. 22.5%
2. 22.7%
Neviem
1. 16.8%
2. 16.9%

13. Ak bolo vaše bábätko dokrmované, bol vám vysvetlený dôvod, na základe ktorého sa to stalo?

Nedokrmované
1. 34.8%
2. 35.6%
Áno
1. 28.9%
2. 28.2%
Nie
1. 21.7%
2. 21.3%
Neviem
1. 14.6%
2. 14.9%

14. Bol na vás vyvíjaný nátlak, aby ste dokrmovali?

Nie
1. 78.4%
2. 79.2%
Áno
1. 19%
2. 18.4%
Neviem
1. 2.5%
2. 2.4%

15. Boli ste personálom informovaná o dôležitosti kontaktu koža na kožu s bábätkom počas pobytu v pôrodnici?

Nie
1. 85.4%
2. 86%
Áno
1. 12.9%
2. 12.3%
Neviem
1. 1.8%
2. 1.7%

16. Považoval personál za samozrejmé, že ste s bábätkom spolu vo svojej posteli?

Nie
1. 46%
2. 47.4%
Áno
1. 33.2%
2. 32%
Neviem
1. 20.8%
2. 20.6%

17. Boli ste na izbe spoločne s bábätkom neustále v systéme rooming-in?

Nie
1. 66%
2. 64.7%
Áno
1. 33.3%
2. 34.5%
Neviem
1. 0.7%
2. 0.7%

18. Bolo vaše bábätko počas pobytu v pôrodnici v zavinovačke?

Áno
1. 89.8%
2. 90.1%
Nie
1. 8.4%
2. 8.2%
Neviem
1. 1.8%
2. 1.7%

19. Odniesli počas pobytu v pôrodnici vaše bábätko bez toho, aby ste o tom vedeli?

Nie
1. 87.1%
2. 87.5%
Áno
1. 10.3%
2. 10.2%
Neviem
1. 2.6%
2. 2.3%

20. Bolo vaše bábätko na izbe s vami aj počas všetkých nocí, ktoré ste strávili v pôrodnici? (Uveďte NIE, aj v prípade, že išlo o jednu noc)

Nie
1. 60.8%
2. 59.8%
Áno
1. 39%
2. 40%
Neviem
1. 0.2%
2. 0.2%

21. Dostali ste od personálu informáciu, že bábätko máte dojčiť bez obmedzovania dĺžky dojčenia tak často, ako bábätko alebo vy chcete?

Nie
1. 67.8%
2. 67.4%
Áno
1. 26.7%
2. 26.8%
Neviem
1. 5.5%
2. 5.7%

22. Dostali ste od kohokoľvek z personálu informáciu, že máte dojčiť podľa určitého časového rozvrhu alebo máte dojčiť len určitý počet minút?

Áno
1. 48.1%
2. 48.3%
Nie
1. 47.7%
2. 47.4%
Neviem
1. 4.2%
2. 4.3%

23. Dostali ste od personálu nemocnice návrh na použitie cumlíka alebo bol vášmu dieťaťu podaný bez vášho súhlasu?

Nie
1. 67.7%
2. 68.5%
Áno
1. 28.2%
2. 27.6%
Neviem
1. 4.2%
2. 3.9%

24. Bola na kŕmenie vášho bábätka použitá fľaša?

Nie
1. 46.7%
2. 50.2%
Áno
1. 41.5%
2. 37.5%
Neviem
1. 11.7%
2. 12.3%

25. Ak bolo vaše bábätko dokrmované, predviedol vám personál nemocnice ako to urobiť bez použitia fľašky a naučil vás tento spôsob efektívne používať?

Nie
1. 42.1%
2. 39.2%
Nedokrmované
1. 34.2%
2. 35.6%
Áno
1. 11.9%
2. 13.5%
Neviem
1. 11.4%
2. 11.7%
Nedokrmovano
1. 0.5%
2. 0%

26. Dostali ste od personálu nemocnice informácie o tom, kam sa ohľadne podpory dojčenia po pôrode môžete obrátiť?

Nie
1. 76.7%
2. 74.1%
Áno
1. 20.8%
2. 23.2%
Neviem
1. 2.4%
2. 2.7%
Mamila.sk > Pre matky > Nemocnice - výsledky