Aby matky a bábätká mohli stráviť vzácne chvíle spolu

Keď sme sa počas roka 2017 žien pýtali, čo považujú za najdôležitejšie pre podporu dojčenia, hovorili o nutnosti zmien v podpore dojčenia v slovenských pôrodniciach a o potrebe skutočného zavedenia 10 bodov iniciatívy baby-friendly do nemocníc.

Aj o. z. MAMILA považuje túto tému za najdôležitejšiu. Preto sme sa so zástupkyňou o. z. Ženské kruhy, Zuzanou Kriškovou, stretli 16. marca 2018, na dvojhodinovom stretnutí so zástupcom Sekcie zdravia MUDr. Štefanom Laššanom, PhD., na ktorom sme odprezentovali výsledky nášho prieskumu podpory dojčenia v slovenských nemocniciach.

Tieto výsledky vznikli z údajov, ktoré v tom čase poskytlo už viac než 5000 žien, ktoré rodili v období rokov 2010 až 2018. Do prieskumu sa ešte stále môžete zapojiť!

Znova pripomíname, že 10 bodov baby-friendly iniciatívy predstavuje iba tie najzákladnejšie požiadavky pre podporu dojčenia. Napriek tomu výsledky prieskumu ukázali a naďalej ukazujú, že slovenské nemocnice nesplnili ani tieto minimálne kritériá pre podporu dojčenia ani na 50 %.

Pre úspešné dojčenie je dôležité, aby matka bola po pôrode v kontakte koža na kožu s dieťaťom. Na piatkovom stretnutí sme sa zasadzovali za to, aby matky s deťmi mohli automaticky zažívať nepretržitý kontakt po pôrode, pretože výsledky prieskumu naďalej ukazujú, že až 75 % matiek a detí nemá možnosť byť spolu po pôrode v kontakte koža na kožu. A znova pripomíname, že náš prieskum vypĺňajú matky, ktoré sa o tému dojčenia a materstva bytostne zaujímajú a pravdepodobne podnikli mnohé kroky, aby mohli v kontakte koža na kožu po pôrode byť. A napriek tomu sa to až 75 % z nich nepodarilo. V populácii ostatných matiek sú tieto čísla pravdepodobne ešte nepriaznivejšie. Preto sme na piatkovom stretnutí znova vysvetľovali dôležitosť vytvorenia počiatočnej vzťahovej väzby kontaktom koža na kožu a význam tohto kontaktu pre dojčenie.

 

Na čo ešte poukázal prieskum o podpore dojčenia v slovenských nemocniciach

  • Viac ako 30 % žien stále uvádza, že personál im nedokázal poskytnúť účinnú pomoc s dojčením, keď ju potrebovali.
  • Takmer polovica detí je v nemocniciach s titulom baby-friendly dokrmovaná umelým mliekom, hoci štandard by mal byť výlučné dojčenie. Takisto sme hovorili o tom, že náš prieskum ukázal aj to, že až štvrtina všetkých detí je dokrmovaná umelým mliekom napriek nesúhlasu alebo bez informovania matky.
  • Polovica detí, ktoré boli dokrmované umelým mliekom ho pili z fľaše, hoci nemocnice s certifikátom baby-friendly by mali matku naučiť dokrmovať bábätko na prsníku alebo pohárikom, ak sa neprisáva.
  • Prieskum tiež ukázal šokujúci trend v dokrmovaní detí umelým mliekom, ktoré za posledné roky má naďalej stúpajúcu tendenciu. Pokým v roku 2011 bolo umelým mliekom kŕmených približne 50 % detí narodených cisárskym rezom, v roku 2015 to bolo 63 % a v roku 2016 až 70 %. A to napriek dôležitosti toho, aby sa deti v novorodeneckom období s umelým mliekom nestretli.
  • Vyše 70 % žien nedostáva v nemocniciach informácie, na koho sa majú obrátiť po návrate z nemocnice, ak by mali problémy s dojčením.

O. z. MAMILA ponúklo ministerstvu pomoc pri vzdelávaní nemocníc a zdravotníckych pracovníkov v oblasti dojčenia a ponúklo svoju expertízu, odborné znalosti a skúsenosti, ktoré sme nazbierali školeniami v nemocniciach ako aj počas 15 rokov pomoci matkám s dojčením na Slovensku. Ako druhý bod sme so zástupcami ministerstva hovorili o tom, ako sú laktačné poradkyne MAMILY vzdelávané a ako pracujú, aby matkám poskytovali profesionálnu a odbornú pomoc pri dojčení. Laktačné poradkyne MAMILY sú rozsiahlo školené. Medzi členky a členov o. z. MAMILA a ľudí, ktorí sa školení zúčastňujú, patria zdravotníci a zdravotníčky, lekári a lekárky, farmaceuti a farmaceutky, psychologičky, odborníci na starostlivosť o matku a dieťa, odborníčky na reprodukčné zdravie a iní špecialisti a špecialistky a vďaka tomu laktačné poradkyne o. z. MAMILA poskytujú matkám komplexnú pomoc pri dojčení. Poradkyne pri dojčení absolvujú náročné štúdium, ktoré pozostáva z interaktívnych prednášok, diskusií, workshopov, praktického nácviku zručností, riešenia prípadových štúdií, fotografického materiálu, sledovania videí s príkladmi pomoci ženám pri dojčení, komunikačného tréningu ako aj zo samoštúdia, domácich úloh, práce v teréne, čítania literatúry a materiálov na kurz, plus 4 on-line testov v priebehu kurzu či návštevy podporných skupín, celkovo ide o viac ako 100 hodín štúdia, z ktorých veľká časť sa odohráva mimo samotných prednášok a seminárov. Okrem toho poskytujeme poradkyniam ďalšie vzdelávania formou individuálnych konzultácií, supervízie, poradňu pre poradkyne pre individuálne prípadového štúdie ako aj webináre a on-line testy. Získanie certifikátu považujeme za prvý krok vo vzdelávaním poradkýň, pričom sa im následne intenzívne venujeme a odpovedáme na ich otázky a pomáhame im riešiť rozličné prípady a situácie.

Na piatkovom stretnutí sme hovorili aj o utrpení matiek, ktoré majú bolestivé bradavky, rany na bradavkách, ktoré krvácajú alebo hnisajú a ktorým sa nedostáva adekvátna medicínska pozornosť a pomoc, tak aby dokázali v dojčení pokračovať.

Podporu dojčenia v slovenských nemocniciach ste jednoznačne označili za najzásadnejší problém v podpore dojčenia na Slovensku a my sme vďační všetkým vám, ktorí podporujete aktivity MAMILY, napríklad v tomto období venovaním 2 % z daní. Budeme naďalej usilovať o zmeny, ktorých výsledkom dúfame bude certifikácia nemocníc tak, aby skutočne dodržiavali všetkých 10 bodov baby-friendly iniciatívy a aby boli zárukou toho, že matkám bude automaticky poskytovaná starostlivosť, ktorú v nemocniciach očakávajú.

Vyplňte prieskum o podpore dojčenia v nemocniciach aj vy

Ak máte malé bábätko, vyplňte náš prieskum o podpore nemocníc. Poskytnete nám tak cenné údaje, či sa skutočne niečo s podporou dojčenia v slovenských pôrodniciach mení: https://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice/

Ďakujeme!

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Aby matky a bábätká mohli stráviť vzácne chvíle spolu