Dojčenie a zavinovačky

Zavinutie spôsobuje zmenu v správaní bábätká, ktorá je pre unavených rodičov vnímaná ako pozitívna zmena. Zavinovanie je spôsob, akým sa často riešia problémy, s ktorými sa rodičia bábätiek stretávajú (rozhadzovanie ručičiek, budenie sa, prenášanie bábätka, dĺžka spánku, plač, nespokojnosť, neistota pri držaní bábätka, a podobne). Tieto otázky a problémy, ktoré rodičia majú, sú akútne a vyžadujú si riešenie.

Ich riešenie by malo spočívať v tom, aby viedlo ku kontaktu bábätka s rodičmi, pretože fyzický kontakt poskytuje reguláciu životných funkcií dieťaťa a povzbudzuje dieťa do častého dojčenia. Zavinovanie síce spĺňa potreby rodičov, aby bábätko dlhšie spalo a podobne, ale nespĺňa potreby bábätka, ktoré sú v tomto veku dôležité, a ktorých nenaplnenie môže viesť k tomu, čo v poradenstve pri dojčení často riešime: dieťa, ktoré odmieta kontakt s matkou do takej miery, že začne odmietať dojčenie alebo dieťa, ktoré málo priberá, málo často pije, spí príliš dlho a podobne. Preto by bolo dobré nachádzať riešenia, ktoré napĺňajú potreby rodičov aj bábätiek zároveň. To, že zavinovanie predstavuje problém pre dojčenie, vieme už z nemocníc. Rodičia si zavinovanie osvoja práve v nemocnici.

V švédsko-rusko-kanadskej štúdii (Bystrova, K. a kol.: Early contact versus separation: effects on mother-infant interaction one year later, in: Birth, zv. 36, č. 2, 2009) sa uskutočnili série štúdií o používaní zavinovačiek v pôrodnici a následne v ďalšom období po pôrode – sledovali bábätká do roka života – tieto štúdie ukázali, že používanie zavinovačiek prinášajú riziká pre dojčenie, fyziologický  spánok a pre starostlivosť o bábätká. Z hľadiska dojčenia zavinované bábätká dostávali v pôrodnici oveľa viac dokrmovania (asi o polovicu viac), neskôr sa vrátili k pôrodnej hmotnosti a mali viac problémov s dojčením v budúcnosti.

Používanie zavinovačiek odďaľuje schopnosť matiek rozlišovať signály bábätka o pripravenosti na dojčenie a samotné bábätko tieto signály dáva omnoho neskôr, než by to skutočne potrebovalo – omnoho neskôr, než to robia bábätká v kontakte s matkou.

Používanie zavinovačiek pre mnohé matky znamená zmenu materského správania.

Používanie zavinovačiek pre mnohé bábätká znamená, že:

  • ich telesné funkcie (dýchanie, srdcová činnosť, regulácia telesnej teploty, regulácia spánkových cyklov či príjmu potravy) nebudú správne regulované pri absencii kontaktu, najmä kontaktu koža na kožu s matkou
  • budú mať zvýšené hladiny kortizolu – budú viac stresované
  • dieťa musí využívať svoju energiu na reguláciu teploty, dieťa z dôvodu prehriatia spí v zavinovačke príliš dlho, zobudia sa neskoro a o to horšie sa dojčia
  • nemožnosť regulácie polohy bábätka a úpravy prisatia na asymetrické, pohyby nožičkami a ručičkami, ktoré bábätká robia vedú k dojčeniu a ich obmedzenie zavinovačkou spôsobuje ešte o to viac, že prisatie je nesprávne – preto zavinuté deti pijú menej mlieka ako nezavinuté – z čoho vyplývajú riziká pre dojčenie z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska (strata hmotnosti, nedostatočné priberanie, odmietanie prisatia, nefyziologická novorodenecká žltačka, odmietanie dojčenia v neskoršom období dojčenia a iné)

Kroky, ktoré môžete urobiť, aby ste zavinovanie vynechali a nahradili niečím iným, môžu zahŕňať:
1) Dojčenie - bábätku môžete ponúknuť dojčenie kedykoľvek, aj keď sa dojčilo pred maličkou chvíľou a môžete ho na prsníku uspávať.

2) Kontakt koža na kožu

3) Nosenie

4) Spoločné spanie a pochopenie toho, ako funguje dojčenie v kombinácii so spánkom v noci.

4) Uplatňovanie princípov vzťahovej výchovy 

5) Prečítajte si, ako upokojiť bábätko, ktoré plače, a prečo nie je vhodné nechať bábätko vyplakať.

Detailnejšie informácie a vedecké zdôvodnenia na túto tému vám poskytne náš záznam z konferencie s Dr. Nilsom Bergmanom.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Zavinovačka (perinka)