Dôležité informácie pred výberom laktačnej poradkyne

O. z. MAMILA, ktoré školí a združuje profesionálne laktačné poradkyne, vám prináša zoznam profesionálnych laktačných poradkýň. Ako členky o. z. MAMILA sa zaviazali sa dodržiavať etiku poradenstva, uvedenú na stránke www.mamila.sk, vrátane dodržiavania Medzinárodného kódexu WHO o marketingu náhrad materského mlieka, ktorý stanovuje minimálne kritéria pre ochranu dojčenia reguláciou marketingu umelého mlieka a propagácie výrobkov, ktoré sú náhradami materského mlieka, ako aj fľašiek, cumlíkov a pod.

Nenašli ste v zozname nejakú konkrétnu laktačnú poradkyňu a chcete si overiť, či táto poradkyňa postupuje podľa postupov o. z. MAMILA a či má platný certifikát profesionálnej laktačnej poradkyne?
Spýtajte sa nás na emailovej adrese dojcenie@mamila.sk, radi vám poskytneme informácie.

Aj napriek snahe o udržiavanie aktuálneho zoznamu, sa môže stať, že niektoré údaje nebudú platné - o. z. MAMILA za túto skutočnosť nenesie zodpovednosť. Ak po telefonickom kontakte s niektorou poradkyňou zistíte, že už poradenstvo neposkytuje alebo sú niektoré jej údaje neplatné, oznámte to, prosím, na adresu dojcenie@mamila.sk. Napíšte nám aj v prípade, ak chcete byť na tomto zozname uvedená. Niektoré laktačné poradkyne sa špecializujú na určité špecifické situácie spojené s dojčením (dojčenie adoptovaných detí, dojčenie dvojčiat atď.). Táto špecializácia je uvedená v závere vizitky poradkyne. Ak máte nejaký špecifický problém a neviete, na ktorú poradkyňu je najlepšie sa obrátiť, napíšte nám priamo na dojcenie@mamila.sk. Ak poradkyňa poskytuje aj prípravu na dojčenie pre tehotné, prípadne vedie podpornú skupinu dojčenia, je to uvedené pri jej mene. O mieste a čase konania týchto príprav na dojčenie a podporných skupín sa informujte na telefónnom čísle poradkyne, prípadne na www.mamila.sk.

Kontakty na profesionálne laktačné poradkyne vám ponúkame rozdelené podľa miest, v ktorých tieto poradkyne poskytujú poradenstvo formou osobných návštev. Toto rozdelenie sa nevzťahuje na telefonické poradenstvo. Ak nie je pri mene uvedené inak, dobrovoľné poradenstvo poradkýň – telefonické i návšteva – je zadarmo. V každom prípade si v úvodnom telefonáte s poradkyňou dohodnite podmienky návštevy, či je za návštevu poplatok a aká je jeho výška, prípadne, či je potrebné, aby ste v prípade dobrovoľného poradenstva uhradili poradkyni cestovné náklady, ak príde k vám domov. Vyberanie poplatkov a ich výška je zodpovednosťou každej poradkyne - o. z. MAMILA za túto skutočnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

Budeme radi, keď nám na adresu dojcenie@mamila.sk napíšte svoje skúsenosti s poradenstvom, ktoré vám laktačná poradkyňa poskytla.

« návrat na zoznam profesionálnych laktačných poradkýň

Mamila.sk > Pre matky > Zoznam poradkýň > Dôležité informácie pre výber poradkyne pri dojčení