Dojčenie a koronavírus

 

 

 

Dňa 30. 3. 2020 vydal UNICEF 9-stranový dokument s názvom Výživa novorodencov a malých detí v čase COVID-19. Tento dokument potvrdzuje predošlý dokument Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 13. 3. 2020. Prinášame vám preklad sumarizácie odporúčaní UNICEF-u, ktorý sa nachádza v úvode tohto dokumentu:

Kľúčové body a priority

1. Programy a služby, ktoré chránia, propagujú a podporujú optimálne dojčenie (hneď po pôrode a výlučné dojčenie) a veku primeranú a bezpečnú doplnkovú stravu by mali zostať kriticky dôležitou zložkou plánov a opatrení pre deti v kontexte COVID-19. 

2. Matky s podozrením na COVID-19 alebo s potvrdenou diagnózou, ktoré sú v domácej karanténe, by mali dostať informácie, aby pokračovali v odporúčaných postupoch pri výžive a zachovávali počas kŕmenia potrebné hygienické opatrenia.

3.  Zosúladenie a koordinácia plánov na zmiernenie dôsledkov týkajúcich sa výživy, zdravia, zabezpečenia potravín a živobytia, poľnohospodárstva, sociálnej ochrany a mentálneho zdravia a psychosociálnej podpory by sa v kontexte COVID-19 mal zameriavať na novorodencov a deti.

4. Kroky vykonávané prostredníctvom príslušných systémov by mali mať za prioritu uplatňovanie preventívnych služieb, ktoré by zmiernili dôsledky pandémie na výživu a prospievanie malých detí a ktoré by boli prepojené na skoré zisťovanie a liečbu podvýživy.

5. Plne je potrebné dodržiavať Medzinárodný kódex o marketingu náhrad materského mlieka a následné rezolúcie WHA (vrátane WHA 69.9 a príslušných Opatrení WHO o ukončení neprimeranej propagácie potravín pre novorodencov a deti) vo všetkých kontextoch v súlade s odporúčaniami uvedenými v Operačných opatreniach IFE.

6. Nemali by byť vyhľadávané ani prijímané dary, marketing a propagácia nezdravých potravín - obsahujúcich množstvo saturovaných tukov, pridaný cukor alebo soľ.

V texte dokumentu od UNICEF-u ďalej okrem iného uvádza:

  • Dojčiace matky: Matky by mali dostať radu a malo by im byť poskytnuté poradenstvo, že majú pokračovať v dojčení, ak novorodenec alebo malé dieťa ochorie na COVID-19 alebo iné ochorenie.
  • Umelá výživa: Matky by mali dostať radu a malo by im byť poskytnuté poradenstvo, že majú kŕmiť novorodenca alebo malé dieťa pohárikom a umývať si ruky mydlom a vodou pred tým, než budú manipulovať s pohárikmi, fľašami či cumlíkmi na fľašu atď. a mali by obmedziť počet ľudí, ktorí dieťa kŕmia.
  • Je dôležité zvyšovať povedomie zdravotníckeho personálu o jeho záväzkoch voči Medzinárodnému kódexu o marketingu náhrad materského mlieka (výrobcovia umelej výživy sa budú snažiť situáciu zneužiť na propagáciu svojich výrobkov cez zdravotníctvo). Je potrebné šíriť informácie o medzinárodnom kódexe a vytvárať mechanizmy na oznamovanie porušovania medzinárodného kódexu.
  • Matky treba uistiť, že je bezpečné deti dojčiť.
  • Treba vytvoriť bezpečné protokoly zaisťujúce dojčenie pre infikované matky a smernice, ktoré by zabránili rozsiahlej distribúcii a darovaniu umelej výživy. Je potrebné zabezpečiť, že dojčatá do 6 mesiacov, ktoré nemajú možnosť dojčenia, majú dostatočnú podporu pri kŕmení umelou výživou.
  • Pri všetkých pravdepodobných, potvrdených alebo podozrivých prípadoch COVID-19 by mali matky, ktoré majú prejavy ochorenia a ktoré dojčia alebo vykonávajú materskú starostlivosť klokankovaním (KMC), by mali dodržiavať potrebnú ochranu dýchacích ciest (napríklad nosiť rúško) počas kŕmenia.

UNICEF ďalej odporúča, aby sa minimalizovalo vykonávanie osobného laktačného poradenstva pri dojčení a aby sa využívali virtuálne kanály (telefónne hovory, konzultácie online, Skype a podobne.).

V poznámkach tohto dokumentu od UNICEF-u sa nachádzajú tieto odporúčania:

  • Dojčenie by sa malo začať do 1 hodiny po pôrode. Výlučné dojčenie by malo pokračovať počas prvých 6 mesiacov s následným správnym načasovaním veku primeranej, vhodnej, bezpečnej a správne podávanej potravy vo veku 6. mesiacov, pričom dojčenie ďalej pokračuje do 2 rokov alebo ďalej.
  • Matkám a dojčatám by malo byť umožnené zostať spolu, mať vzájomný kontakt koža na kožu a vykonávať materskú starostlivosť klokankovaním, byť spolu a zotrvávať v jednej miestnosti (rooming-in) počas dňa i noci, bez ohľadu na to, či sú matky alebo ich dojčatá infikované COVID-19 alebo existuje na COVID-19 podozrenie, pravdepodobné podozrenie alebo im bol COVID-19 potvrdený.
  • Ak materské mlieko nie je k dispozícii, náležité náhrady materského mlieka zahŕňajú: Pre deti mladšie ako 6 mesiacov: tekuté umelé mlieko pripravené na kŕmenie bez potreby zarábať prášok a pre deti v rozpätí 6 - 23 mesiacov: ultravysoko zohriate kravské mlieko a doplnkovú stravu.

Všetky otázky ohľadom dojčenia počas pandémie koronavírusu sme zosumarizovali v tomto prehľadom článku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > Dojčenie a koronavírus