Vláda ČR uprednostnila záujmy bábätiek a žien pred ziskami firiem

Po dlhom čase práce vláda ČR 27. septembra 2023 rozhodla o významnom opatrení pre podporu dojčenia a ochrany všetkých žien a detí, dojčených i nedojčených. Prijala nové opatrenia smerujúce k obmedzeniu negatívneho vplyvu marketingu náhrad materského mlieka, t. j. reklamy na umelú výživu, ktorá sa následne používa aj v situáciách, keď nie je potrebná
Všetky poznatky v tejto oblasti poukazujú neustále na to, že marketing náhrad materského mlieka, cumlíkov a fliaš má výrazne negatívny vplyv na dôveru žien a ich rodín v dojčenie a schopnosť dojčiť. To má nežiadúci vplyv na zdravie žien a detí a v konečnom dôsledku aj na rodinné, ale aj na verejné rozpočty. Funkčnú ochranu pred predátorským marketingom ponúka už viac ako 40 rokov Medzinárodný kódex náhrad marketingu náhrad materského mlieka WHO a UNICEF. Ten je priebežne aktualizovaný rezolúciami Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA). Vláda ČR sa preto rozhodla, že v súlade so svojimi ľudskoprávnymi záväzkami pristúpi k dôslednému zladeniu českej legislatívy a požiadavkami kódexu.
"Schválené odporúčanie Rady vlády pre rovnosť žien a mužov je jedným z doposiaľ najkomplexnejších materiálov tohto poradného orgánu vlády," uvádza splnomocnenkyňa pre ľudské práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
"Som rád, že vláda rozhodla v takej dôležitej téme o lepšej koordinácii medzi rezortami a uprednostnila záujmy rodín s deťmi oproti finančnému záujmu niekoľkých komerčných subjektov," povedal námestník ministra zdravotníctva ČR, Josef Pavlovic, ktorý zároveň pôsobí ako predseda Komisie pre výživu dojčiat a malých detí. "Požiadavka napĺňať Kódex je nerozlučnou súčasťou programu WHO a UNICEF iniciatívy nemocníc ústretových k deťom (baby-friendly), ktorej aktualizáciu v Českej republike spoločne s pani splnomocnenkyňou chystáme," dodal námestník. Súbežne s napĺňaním Kódexu sa plánuje aj školenie zdravotníckeho personálu a cielené riešenie potrieb rodičov, ktorých deti nie sú dojčené.

Uvedenému rozhodnutiu vlády ČR prechádzalo mnoho krokov, ktoré v ČR pripravila organizácia SpoKojení, z. s., ktorá v ČR podporuje, propaguje a kontroluje napĺňanie Medzinárodného kódexu marketingu náhrad materského mlieka a nadväzujúcich rezolúcií. Príbeh práce organizácie SpoKojení vrátane toho, čo všetko bolo potrebné urobiť na to, aby prišlo k takémuto významnému rozhodnutiu vlády, si môžete prečítať v ich článku s názvom Vláda na naše doporučení rozhodla o sladění s Kodexem.

Čo vlastne kódex znamená alebo neznamená?

  • Ide o ochranu dojčenia, ochranu bábätiek a rodín.
  • Ide o bezpečné kŕmenie nedojčených bábätiek.
  • Ide o to, aby rodiny dostávali o dojčení, ako aj o použití a príprave umelej výživy vedecké, nezávislé a spoľahlivé informácie.
  • Ide o to, aby výrobcovia umelej výživy nesmeli rodičov ovplyvňovať reklamou a propagáciou umelej výživy, ktorá vedie k jej použitiu napriek tomu, že nie je potrebná. 
  • Na to, aby sa rodičia mohli rozhodnúť o výžive bábätiek nepotrebujú reklamu, potrebujú reálne informácie z vedeckých zdrojov.
  • Reklama na umelú výživu nepredstavuje spoľahlivé informácie, reklama na umelú výživu má za svoj cieľ zvyšovanie predaja výrobkov.

Prečítajte si, prečo mnoho ľudí paradoxne obhajuje reklamu na umelú výživu ako potrebnú.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Médiá a dojčenie > Vláda ČR uprednostnila záujmy bábätiek a žien pred ziskami firiem