Dojčenie pomáha znižovať riziko výskytu detskej leukémie a lymfómov

Dojčenie je dôležité pre zdravie detí. Metaanalýza štúdií publikovaných za posledných 50 rokov, v ktorých sa skúmalo 28-tisíc detí, odhalila, že nedojčenie zvyšuje riziko výskytu detskej leukémie a lymfómov o 19 %.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Dojčenie pomáha znižovať riziko výskytu detskej leukémie a lymfómov