Oznamy o kurzoch MAMILY

Všeobecné informácie ku kurzom

Za svoju 20-ročnú existenciu MAMILA starostlivo pripravila a v praxi overila program kurzov na tému poradenstva pri dojčení, poradenstva pri nosení, kontaktu koža na kožu, podávania príkrmov či vzťahovej výchovy. Ide o kurzy, ktoré sú vystavané na vedeckých štúdiách, najnovších medicínskych poznatkoch a rozsiahlych skúsenostiach odborníčok a odborníkov, ktorí sa týmto témam venujú. Kurzy pre profesionálne laktačné poradkyne majú viac ako 150 hodín štúdia a ich odborným garantom je svetový expert na laktačnú medicínu a riaditeľ Medzinárodného centra pre dojčenie (International Breastfeeding Centre), dr. Jack Newman, IBCLC.

ZÁKLADNÝ KURZ PRE LAKTAČNÉ PORADKYNE

Ide o rozsiahly kurz, ktorý vás pripraví na to, aby ste mohli pomáhať rodinám s dojčením na základe v praxi overených vedeckých poznatkov, najnovších štúdií ako aj expertízy odborníčok a odborníkov, ktorí sa profesionálne venujú laktačnému poradenstvu. Spoločne vás počas kurzu prevedieme spôsobmi vytvárania podmienok pre dojčenie, prípravou na dojčenie v tehotenstve, vplyvom pôrodu na dojčenie, podporou dojčenia v prvých minútach a dňoch po narodení, významom kontaktu koža na kožu a jeho súvisom s dojčením a tvorbou mlieka, prevenciou problémov s dojčením a tým, prečo vlastne dnes toľko žien zažíva problémy s dojčením. Budeme spolu skúmať spôsoby podpory rodín počas celej dĺžky trvania dojčenia, pozrieme sa na vedecké dôkazy týkajúce sa toho, do akého veku sa deti dojčia, a veľkú časť kurzu budeme venovať riešeniu problémov s dojčením, prípadovým štúdiám a nácviku zručností potrebných pre laktačné poradenstvo. Kurz je orientovaný prakticky tak, aby ste získali hlavne potrebné znalosti a schopnosti, ktoré budete potrebovať, keď budete chcieť pomáhať ženám s dojčením, učiť kurzy o dojčení pre tehotné, viesť podporné skupiny dojčenia alebo podporovať ženy pri dojčení v rámci svojej profesie.

Prečítajte si, ako sa môžete stať profesionálnou laktačnou poradkyňou o. z. MAMILA.

Kto sa môže kurzov zúčastniť? Lekári a lekárky, zdravotníčky a zdravotníci, duly, laktačné poradkyne, psychologičky a psychológovia, učiteľky a učitelia ako aj každý, kto má záujem dozvedieť sa viac o poradenstve pri dojčení. Organizujeme aj špeciálne kurzy pre zdravotníkov a zdravotníčky a nemocnice.

PROGRAM
Ponúkame vám aktuálne informácie o vypísaných kurzoch o dojčení. Ak chcete byť zaradení do databázy záujemkýň a záujemcov o kurz, môžete tak urobiť a my vám po vypísaní nového kurzu pošleme pozvánku s možnosťou zaregistrovať sa na kurz. Chcete byť zaradení do databázy záujemkýň a záujemcov o kurz?

POKROČILÉ KURZY O PORADENSTVE PRI DOJČENÍ

MAMILA každoročne organizuje viacero pokročilých kurzov na rozšírenie vzdelania poradkýň s platným certifikátom od o. z. MAMILA. Každý kurz má odlišnú obsahovú náplň, všetky sa zameriavajú na vybrané aspekty poradenstva pri dojčení v praxi a komunikácie medzi poradkyňou a klientkou.

Do konca roka 2021 ponúkame pre všetky certifikované profesionálne laktačné poradkyne MAMILY možnosť absolvovať online pokročilý kurz a takisto podporné supervízne skupiny pre certifikované profesionálne laktačné poradkyne.

KURZY PORADENSTVA PRI NOSENÍ

Organizujeme kurzy poradenstva pri nosení online určený pre záujemkyne a záujemcov, ktorí sa chcú stať poradkyňami pri nosení ako aj špecifické kurzy nosenia pre profesionálne laktačné poradkyne o. z. MAMILA. Sme presvedčení, že nosenie podporuje dojčenie a uľahčuje ho. Je to vynikajúci nástroj, ktorý umožňuje využívať dojčenie ako formu starostlivosti o dieťatko. Kurzy poradenstva pri nosení vedú certifikované laktačné poradkyne o. z. MAMILY, ktoré sú zároveň vyštudované fyzioterapeutky a samy svoje deti nosili.  V roku 2021 sme otvorili šesť kurzov poradenstva pri nosení. Takéto kurzy najbližšie otvoríme v roku 2022.

Workshop pre pokročilé poradenstvo pri nosení

Občianske združenie MAMILA pozýva absolventky kurzu o nosení na workshop venovaný pokročilým témam týkajúcich sa poradenstva pri nosení. Kurz je určený pre širokú verejnosť a laktačné poradkyne MAMILY, ktoré by rady podporovali nosenie v kontexte vzťahovej väzby a dojčenia, ako nástroj uľahčujúci starostlivosť o dieťa a podporujúci dojčenie. Rozhodli sme sa pre vás, ktoré ste už absolvovali kurz zorganizovať stretnutie typu OPEN SPACE. Je to jedna z metodík štruktúrovania výmeny skúseností.Počas kurzov sme si všimli, že mnohé by ste radi obohatili rôznym obsahom týkajúcim sa nosenia tie druhé. Mnohé ste skúsené, máte aj svoje odbornosti a vzdelanie. Chceli by sme vašim iniciatívam dať priestor na workshope štýlom „open space“.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI! Pretože na dojčení záleží.

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch