Oznamy o kurzoch MAMILY

Všeobecné informácie ku kurzom

Za svoju 20-ročnú existenciu MAMILA starostlivo pripravila a v praxi overila program kurzov na tému:

1. laktačného poradenstva 
2. poradenstva pri nosení
3. kontaktu koža na kožu
4. podávania príkrmov
5. vzťahovej výchovy 

Ide o kurzy, ktoré sú vystavané na vedeckých štúdiách, najnovších medicínskych poznatkoch a rozsiahlych skúsenostiach odborníčok a odborníkov, ktorí sa týmto témam venujú. Kurzy pre profesionálne laktačné poradkyne majú viac ako 150 hodín štúdia a ich odborným garantom je svetový expert na laktačnú medicínu a riaditeľ Medzinárodného centra pre dojčenie (International Breastfeeding Centre), dr. Jack Newman, IBCLC.

ZÁKLADNÝ KURZ PRE LAKTAČNÉ PORADKYNE

Ide o rozsiahly kurz, ktorý vás pripraví na to, aby ste mohli pomáhať rodinám s dojčením na základe v praxi overených vedeckých poznatkov, najnovších štúdií ako aj expertízy odborníčok a odborníkov, ktorí sa profesionálne venujú laktačnému poradenstvu. Spoločne vás počas kurzu prevedieme spôsobmi vytvárania podmienok pre dojčenie, prípravou na dojčenie v tehotenstve, vplyvom pôrodu na dojčenie, podporou dojčenia v prvých minútach a dňoch po narodení, významom kontaktu koža na kožu a jeho súvisom s dojčením a tvorbou mlieka, prevenciou problémov s dojčením a tým, prečo vlastne dnes toľko žien zažíva problémy s dojčením. Budeme spolu skúmať spôsoby podpory rodín počas celej dĺžky trvania dojčenia, pozrieme sa na vedecké dôkazy týkajúce sa toho, do akého veku sa deti dojčia, a veľkú časť kurzu budeme venovať riešeniu problémov s dojčením, prípadovým štúdiám a nácviku zručností potrebných pre laktačné poradenstvo. Kurz je orientovaný prakticky tak, aby ste získali hlavne potrebné znalosti a schopnosti, ktoré budete potrebovať, keď budete chcieť pomáhať ženám s dojčením, učiť kurzy o dojčení pre tehotné, viesť podporné skupiny dojčenia alebo podporovať ženy pri dojčení v rámci svojej profesie.

Prečítajte si, ako sa môžete stať profesionálnou laktačnou poradkyňou o. z. MAMILA.

Kto sa môže kurzov zúčastniť? Lekári a lekárky, zdravotníčky a zdravotníci, duly, laktačné poradkyne, psychologičky a psychológovia, učiteľky a učitelia ako aj každý, kto má záujem dozvedieť sa viac o poradenstve pri dojčení. Organizujeme aj špeciálne kurzy pre zdravotníkov a zdravotníčky a nemocnice.

PROGRAM
Ponúkame vám aktuálne informácie o vypísaných kurzoch o dojčení. Ak chcete byť zaradení do databázy záujemkýň a záujemcov o kurz, môžete tak urobiť a my vám po vypísaní nového kurzu pošleme pozvánku s možnosťou zaregistrovať sa na kurz. Chcete byť zaradení do databázy záujemkýň a záujemcov o kurz?

POKROČILÉ KURZY PRE CERTIKOVANÉ LAKTAČNÉ PORADKYNE

MAMILA každoročne organizuje viacero pokročilých kurzov na rozšírenie vzdelania poradkýň s platným certifikátom od o. z. MAMILA. Každý kurz má odlišnú obsahovú náplň, všetky sa zameriavajú na vybrané aspekty poradenstva pri dojčení v praxi a komunikácie medzi poradkyňou a klientkou. V roku 2022 sme už zrealizovali jeden pokročilý kurz s osobnou účasťou.

V roku 2022 ponúkame pre všetky certifikované profesionálne laktačné poradkyne MAMILY možnosť absolvovať

a) online pokročilé kurzy,
b) pokročilý kurz B s osobnou účasťou v Trnave,
c) pokročilý kurz C s osobnou účasťou v Trnave,
d) regionálne miniškolenie na karlovarsku,
e podporné supervízne skupiny pre certifikované profesionálne laktačné poradkyne.

KURZY PORADENSTVA PRI NOSENÍ

Organizujeme kurzy poradenstva pri nosení online určený pre záujemkyne a záujemcov, ktorí sa chcú stať poradkyňami pri nosení ako aj špecifické kurzy nosenia pre profesionálne laktačné poradkyne o. z. MAMILA. Sme presvedčení, že nosenie podporuje dojčenie a uľahčuje ho. Je to vynikajúci nástroj, ktorý umožňuje využívať dojčenie ako formu starostlivosti o dieťatko. Kurzy poradenstva pri nosení vedú certifikované laktačné poradkyne o. z. MAMILY, ktoré sú zároveň vyštudované fyzioterapeutky a samy svoje deti nosili.  V roku 2021 sme otvorili šesť kurzov poradenstva pri nosení. Takéto kurzy otvoríme aj v roku 2022, tri kurzy už sme zorganizovali začiatkom roka a a teraz sa môžete prihlasovať na štvrtý takýto kurz.

Kurzy pre pokročilé poradenstvo pri nosení

V roku 2022 sme zorganizovali jeden workshop a jeden kurz pokročilého poradenstva pri dojčení. Momentálne sa môžete prihlasovať na tento kurz pokročilého poradenstva pri nosení.

KURZ O VZŤAHOVEJ VÝCHOVE

Ako vychovávať (nielen) dojčené deti? Náš kurz pre širokú verejnosť pomáha rodičom zorientovať sa v otázkach výchovy. Špeciálne, ak si chcú ujasniť, prečo sa ich dieťa správa tak, ako sa správa, hoci sa mu v prvých rokoch tak veľmi venovali, bolo dojčené, nosené, starali sa oň v noci. Ak už je dieťa väčšie, začínajú rodičia váhať, či naozaj dieťa nerozmaznali, či nie je "nevychované", či nemali byť "dôslednejší", "razantnejší", či neurobili chyby, čo vlastne sú tie hranice a čo robiť, aby sa toľkokrát za deň na svoje milované deti nehnevali. Čo ak deti nechcú poslúchať tak, ako sme dúfali? V našom kurze nájdete upokojenie, vysvetlenie, ale aj praktické tipy, ktoré vám reálne pomôžu. A je super, že toto všetko môžete absolvovať z pohodlia svojho domova

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI! Pretože na dojčení záleží.

 

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch