Oznamy o kurzoch MAMILY

Všeobecné informácie ku kurzom

Za svoju viac ako 20-ročnú existenciu MAMILA starostlivo pripravila a v praxi overila program kurzov na tému:

1. laktačného poradenstva 
2. lektorské kurzy pre školiteľky nosenia
3. kontaktu koža na kožu
4. podávania príkrmov
5. vzťahovej výchovy 

Ide o kurzy, ktoré sú vystavané na vedeckých štúdiách, najnovších medicínskych poznatkoch a rozsiahlych skúsenostiach odborníčok a odborníkov, ktorí sa týmto témam venujú. Kurzy pre profesionálne laktačné poradkyne majú viac ako 150 hodín štúdia a ich odborným garantom je svetový expert na laktačnú medicínu a riaditeľ Medzinárodného centra pre dojčenie (International Breastfeeding Centre), dr. Jack Newman, IBCLC.

ZÁKLADNÝ KURZ PRE LAKTAČNÉ PORADKYNE

Ide o rozsiahly kurz, ktorý vás pripraví na to, aby ste mohli pomáhať rodinám s dojčením na základe v praxi overených vedeckých poznatkov, najnovších štúdií ako aj expertízy odborníčok a odborníkov, ktorí sa profesionálne venujú laktačnému poradenstvu. Spoločne vás počas kurzu prevedieme spôsobmi vytvárania podmienok pre dojčenie, prípravou na dojčenie v tehotenstve, vplyvom pôrodu na dojčenie, podporou dojčenia v prvých minútach a dňoch po narodení, významom kontaktu koža na kožu a jeho súvisom s dojčením a tvorbou mlieka, prevenciou problémov s dojčením a tým, prečo vlastne dnes toľko žien zažíva problémy s dojčením. Budeme spolu skúmať spôsoby podpory rodín počas celej dĺžky trvania dojčenia, pozrieme sa na vedecké dôkazy týkajúce sa toho, do akého veku sa deti dojčia, a veľkú časť kurzu budeme venovať riešeniu problémov s dojčením, prípadovým štúdiám a nácviku zručností potrebných pre laktačné poradenstvo. Kurz je orientovaný prakticky tak, aby ste získali hlavne potrebné znalosti a schopnosti, ktoré budete potrebovať, keď budete chcieť pomáhať ženám s dojčením, učiť kurzy o dojčení pre tehotné, viesť podporné skupiny dojčenia alebo podporovať ženy pri dojčení v rámci svojej profesie.

Prečítajte si, ako sa môžete stať profesionálnou laktačnou poradkyňou o. z. MAMILA.

Kto sa môže kurzov zúčastniť? Lekári a lekárky, zdravotníčky a zdravotníci, duly, laktačné poradkyne, psychologičky a psychológovia, učiteľky a učitelia ako aj každý, kto má záujem dozvedieť sa viac o poradenstve pri dojčení. Organizujeme aj špeciálne kurzy pre zdravotníkov a zdravotníčky a nemocnice.

PROGRAM
Ponúkame vám aktuálne informácie o vypísaných kurzoch o dojčení. Ak chcete byť zaradení do databázy záujemkýň a záujemcov o kurz, môžete tak urobiť a my vám po vypísaní nového kurzu pošleme pozvánku s možnosťou zaregistrovať sa na kurz. Chcete byť zaradení do databázy záujemkýň a záujemcov o kurz?

Aktuálne prebieha jeden základný kurz a ďalšie dva kurzy otvárame na jeseň 2024 (už sú plne obsadené a nie je možné sa na ne prihlásiť).

POKROČILÉ KURZY PRE CERTIKOVANÉ LAKTAČNÉ PORADKYNE

MAMILA každoročne organizuje viacero pokročilých kurzov na rozšírenie vzdelania poradkýň s platným certifikátom od o. z. MAMILA. Každý kurz má odlišnú obsahovú náplň, všetky sa zameriavajú na vybrané aspekty poradenstva pri dojčení v praxi a komunikácie medzi poradkyňou a klientkou. V roku 2022 sme už zrealizovali tri pokročilé kurzy s osobnou účasťou.

V roku 2023 ponúkame pre všetky certifikované profesionálne laktačné poradkyne MAMILY možnosť absolvovať

a) online pokročilé kurzy,
b) podporné supervízne skupiny pre certifikované profesionálne laktačné poradkyne,
c) kurzy pokročilého poradenstva pri dojčení: Košice (marec 2024), Brno (apríl 2024).

LEKTORSKÉ KURZY PRE ŠKOLITEĽKY NOSENIA

Organizujeme lektorské kurzy pre školiteľky nosenia určené pre záujemkyne a záujemcov, ktorí sa chcú stať poradkyňami pri nosení ako aj špecifické kurzy nosenia pre profesionálne laktačné poradkyne o. z. MAMILA. Sme presvedčení, že nosenie podporuje dojčenie a uľahčuje ho. Je to vynikajúci nástroj, ktorý umožňuje využívať dojčenie ako formu starostlivosti o dieťatko. Kurzy poradenstva pri nosení vedú certifikované laktačné poradkyne o. z. MAMILY, ktoré sú zároveň vyštudované fyzioterapeutky a samy svoje deti nosili.  V roku 2022 sme otvorili dva lektorské kurzy pre školiteľky nosenia.

V roku 2023 sme zorganizovali dva kurzy. V roku 2024 práve prebieha jeden kurz a ďalší plánujeme na jeseň 2024.

Kurzy pre pokročilé poradenstvo pri nosení

V roku 2023 sme zorganizovali dva pokračovacie kurzy. Ďalšie kurzy plánujeme v roku 2024.

KURZ O VZŤAHOVEJ VÝCHOVE

Ako vychovávať (nielen) dojčené deti? Náš kurz pre širokú verejnosť pomáha rodičom zorientovať sa v otázkach výchovy. Špeciálne, ak si chcú ujasniť, prečo sa ich dieťa správa tak, ako sa správa, hoci sa mu v prvých rokoch tak veľmi venovali, bolo dojčené, nosené, starali sa oň v noci. Ak už je dieťa väčšie, začínajú rodičia váhať, či naozaj dieťa nerozmaznali, či nie je "nevychované", či nemali byť "dôslednejší", "razantnejší", či neurobili chyby, čo vlastne sú tie hranice a čo robiť, aby sa toľkokrát za deň na svoje milované deti nehnevali. Čo ak deti nechcú poslúchať tak, ako sme dúfali? V našom kurze nájdete upokojenie, vysvetlenie, ale aj praktické tipy, ktoré vám reálne pomôžu. A je super, že toto všetko môžete absolvovať z pohodlia svojho domova

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI! Pretože na dojčení záleží.

 

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch