Kurz o dojčení

Srdečne vás pozývame na kurz o dojčení o. z. MAMILA.

Kapacita kurzov, ktoré otvárame v roku 2022 sa zaplnila, ďakujeme za váš záujem. Momentálne nie je možné prihlásiť sa na žiaden kurz.

Ide o kurz laktačného poradenstva postavený na vedeckých dôkazoch a najnovších medicínskych poznatkoch. Na jeho príprave sa podieľal expertný medicínsky tím slovenských lekárov a lekárok spolu s odborným garantom programu, Dr. Jackom Newmanom, IBCLC. Jeho obsah bol uznaný medzinárodnou asociáciou pre vzdelávanie laktačných poradkýň a laktačných poradcov IBCLE a okrem získania certifikátu laktačnej poradkyne MAMILY tvorí podklad pre možné vykonanie medzinárodnej skúšky s udelením titulu IBCLC.

Kurz je zameraný na praktické znalosti a zručnosti pre podporu dojčenia v priebehu celého obdobia dojčenia a na poznatky o riešení problémov, ktoré sa pri dojčení môžu vyskytnúť. Kurz postupne buduje zručnosti smerujúce k odbornému poskytovaniu profesionálneho laktačného poradenstva.

Sústreďuje na prevenciu a poskytnutie informácií o kontakte koža na kožu a pre správny začiatok dojčenia, ktorý je pre dojčenie dôležitý, ako aj na nové konkrétne postupy pri riešení situácií spojených s dojčením. Po skončení kurzu budú účastníčky a účastníci schopní identifikovať body, ktoré z hľadiska pôrodu ovplyvňujú dojčenie, dokážu podporiť dojčenie od prvých okamihov po narodení, budú schopní pomôcť pri správnom prisávaní a polohe a podporiť ženy, aby mohli dojčiť. Budú ovládať postupy, ktoré pomáhajú pri rozličných problémoch s dojčením.

Tento kurz prebieha online prostredníctvom videoukážok, fotografií, prezentácií a budú rozvíjané a utvrdzované interaktívne prostredníctvom práce účastníčok a účastníkov v skupinách online vedenými lektorkami MAMILY. Súčasťou kurzu online sú aj workshopy, diskusie a supervízii zamerané na konkrétne aspekty práce laktačných poradkýň.

Kto sa môže prihlásiť? Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú tejto problematike venovať, zvlášť pôrodným asistentkám, zdravotníkom a zdravotníčkam, lekárom, lekárkam, laktačným poradkyniam a záujemcom a záujemkyniam z radov verejnosti.

Profesionálne laktačné poradkyne vzdelávame už viac ako desaťročie a za toto obdobie sme získali skúsenosti s tým, ktorí kandidáti či ktoré kandidátky sa pre prácu laktačnej poradkyne hodia. Laktačné poradenstvo predstavuje nielen súbor znalostí, zručností, skúseností a postupov, ale si vyžaduje aj poradenské schopnosti, poskytovanie podpory, povzbudenia, láskavosti, nadšenia, za vysokého osobného vkladu a energie. Laktačné poradenstvo znamená schopnosť byť sprievodcom alebo sprievodkyňou ženy, bábätka a jej rodiny počas mimoriadne dôležitého obdobia tak, aby sa dojčenie stalo súčasťou ich života a spôsobom starostlivosti o bábätko. A preto na náš kurz pozývame ľudí, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

  • skutočný záujem o podporu žien a detí
  • nadšenie pre dojčenie
  • pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť povzbudiť a podržať
  • schopnosť venovať sa podpore dojčenia či už formou laktačného poradenstva alebo organizovania podporných skupín dojčenia alebo iných aktivít na podporu dojčenia
  • láskavý, citlivý a starostlivý individuálny prístup, srdečnosť, pochopenie a takt
  • odolnosť voči stresu
  • množstvo energie a psychická odolnosť bez prítomnosti psychiatrického ochorenia
  • dôslednosť a schopnosť prekonávať prekážky

V priebehu skupinových workshopov a supervízií online budeme počas práce s účastníčkami a účastníkmi kurzu sledovať ich správanie a konanie a toto bude predstavovať podklad pre pozvanie na vykonanie skúšky na záver kurzu. Účastníčky, ktoré nebudú spĺňať osobnostné kritériá na vykonanie skúšky, nebudú na skúšku pozvaní, aj keby ich vedomosti boli dostatočné. Kurz im tak môže slúžiť ako spôsob, akým si prehĺbiť znalosti o dojčení a jeho podpore. Certifikát profesionálnej laktačnej poradkyne MAMILY získa tá časť účastníkov a účastníčok, ktoré vykonajú záverečnú skúšku.

MIESTO KONANIA

Celý kurz bude prebiehať online.

PROGRAM A TERMÍNY KURZU

Kurz pozostáva z troch celkov:

1) Samoštúdium, počúvanie prednášok, testovanie online v rozsahu približne 28 hodín - v pohodlí vášho domova.

Po záväznom prihlásení sa na kurz získate prístup k prednáškam online, ktoré môžete začať postupne počúvať. Prednášky sú v slovenskom jazyku s českými titulkami. Všetky prednášky je potrebné vypočuť si najneskôr do ďalšej časti kurzu, ktorou sú:

2) 3 poldňové workshopy online.

3) 5 skupinových supervíznych stretnutí online.

Pre získanie certifikátu profesionálnej laktačnej poradkyne MAMILY je potrebné sa zúčastniť všetkých aktivít kurzu v plnom rozsahu.

Skúšky

Ústne skúšky v rozsahu 30 minút budeme organizovať online, konkrétne termíny a časy skúšok spresníme v priebehu kurzu.

POTREBNÉ POMÔCKY

Pre aktívne zapojenie sa do workshopov bude potrebné, aby ste mali k dispozícii kvalitné pripojenie na wi-fi a počítač alebo mobil s kamerou a mikrofónom.
Odporúčame vám zaobstarať si bábiku vo veľkosti novorodenca na nácvik polohy a prisatia bábätka, malý pohárik s tenkým okrajom (môže to byť štamprlík alebo plastový štamprlík, ktorý sa predáva ako jednorazový štamprlík na party) a v lekárni alebo zdravotníckych potrebách si kúpte cievku s označením CN-01 na zostrojenie laktačnej pomôcky.

CENA

Cena kurzu je pre nečlenky o. z. MAMILA 339,- Eur (8599,- Kč), pre členky o. z. MAMILA 319,- Eur (8099,- Kč). Cena pre členky platí pre tie členky o. z. MAMILA, ktoré zaplatili členské ešte pred prihlásením sa na kurz a pri prihlasovaní na kurz sa na stránky MAMILY prihlásia ako členky.

Členkám o. z. MAMILA, ktoré už kurz absolvovali a chcú sa ho znova zúčastniť, ponúkame možnosť absolvovať kurz bezplatne - je však potrebné sa na tento kurz prihlásiť.

Po vyplnení prihlášky vám na email, ktorý ste zadali, obratom príde potvrdzovací email aj s údajmi k platbe bankovým prevodom v príslušnej výške. Ak sa tak nestane, skontrolujte si aj iné priečinky emailu a SPAM a v prípade, že email nedostanete do 10 minút, napíšte nám na dojcenie@mamila.sk.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame podľa týchto zásad.

Vyberte si termíny svojho kurzu: Tu nájdete zoznam všetkých časových možností, z ktorých si môžete vybrať - ide vždy o kombináciu troch workshopov v priebehu trochu týždňov a piatich dátumov supervízií v rovnakom čase a v rovnaký deň v týždni. Zároveň sa vám zobrazuje počet voľných miest v danom kurze. 

Kurz o dojčení 22Z01   
10. 1., 17. 1., 24. 1. 2022 (pondelky 9:00-13:00, workshopy), 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2. a 1. 3. 2022 (utorky, 9:00 - 10:00, supervízie)

Kurz o dojčení 22Z02   
10. 1., 17. 1., 24. 1. 2022 (pondelky 9:00-13:00, workshopy), 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2. a 1. 3. 2022 (utorky, 10:20 – 11:20, supervízie)

Kurz o dojčení 22Z03   
10. 1., 17. 1., 24. 1. 2022 (pondelky 9:00-13:00, workshopy), 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2. a 1. 3. 2022 (utorky, 11:40 – 12:40, supervízie)

Kurz o dojčení 22Z04   
14.2., 21.2., 28.2. 2022 (pondelky 9:00-13:00, workshopy), 8.3., 15.3., 22.3., 29.3. a 5.4. 2022 (utorky, 9:00 - 10:00, supervízie)

Kurz o dojčení 22Z05   
14.2., 21.2., 28.2. 2022 (pondelky 9:00-13:00, workshopy), 8.3., 15.3., 22.3., 29.3. a 5.4. 2022 (utorky, 10:20 – 11:20, supervízie)

Kurz o dojčení 22Z06   
14.2., 21.2., 28.2. 2022 (pondelky 9:00-13:00, workshopy), 8.3., 15.3., 22.3., 29.3. a 5.4. 2022 (utorky, 11:40 – 12:40, supervízie)

Kurz o dojčení 22Z07   
21.3., 28.3. a 4.4. 2022 (pondelky 9:00-13:00, workshopy), 12.4., 19.4., 26.4., 3.5. a 10.5. 2022 (utorky, 9:00 - 10:00, supervízie)

Kurz o dojčení 22Z08   
21.3., 28.3. a 4.4. 2022 (pondelky 9:00-13:00, workshopy), 12.4., 19.4., 26.4., 3.5. a 10.5. 2022 (utorky, 10:20 – 11:20, supervízie)

Kurz o dojčení 22Z09   
21.3., 28.3. a 4.4. 2022 (pondelky 9:00-13:00, workshopy), 12.4., 19.4., 26.4., 3.5. a 10.5. 2022 (utorky, 11:40 – 12:40) supervízie)

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch > Kurzy o dojčení