Online pokročilé kurzy

Ponúkame vám sériu nadstavbových kurzov, ktoré môžete postupne v priebehu rokov absolvovať a ktoré sme pomenovali po rôznych cicavčích matkách, aby to bolo trochu veselé.

Tieto kurzy rozširujú a upevňujú zručnosti laktačných poradkýň, zvyšujú kvalitu poradenstva, prinášajú množstvo nových informácií a pomáhajú robiť poradenstvo čo najlepšie.

Každý rok potrebujete na predĺženie certifikátu absolvovať aspoň jeden nadstavbový kurz (teda vypočuť si všetky prednášky v skupine jednej cicavčej matky – napríklad tento rok si vypočujete Myšičky, na ďalší rok Veveričky a tak ďalej). Kurzy sú zoradené od „najľahšieho“ (= Myšičky) po „najťažší“ (= Veľrybky), ale môžete si ich vypočuť v akomkoľvek poradí chcete, pretože na seba nenadväzujú.

Podmienkou na predĺženie platnosti certifikátu je aspoň jeden kurz za rok, ale môžete ich absolvovať aj viac, prípadne všetky. Prístup ku kurzu, ktorý si kúpite, vám ostáva platný natrvalo. Nabudúce si tak môžete kúpiť iný online pokročilý kurz.

Kurzy sú tematicky zoskupené tak, aby pokryli určitú oblasť dojčenia a laktačného poradenstva, a tak si môžete pre svoje nadstavbové vzdelanie vybrať skupiny tém, ktoré vás zaujímajú, alebo oblasti ako napríklad spánok, kde si potrebujete pre prax utriediť myšlienky a pripraviť sa na ďalšie poradenstvá či podporné skupiny dojčenia.

Myšičky

Zopakujte si jednu časť základného kurzu s našimi úplne novými nahrávkami a novými, aktuálnymi, rozšírenými informáciami, ktoré sú oveľa detailnejšie a prepracovanejšie, ako keď ste základný kurz absolvovali pred rokom 2023. Všetky nahrávky sú v češtine. Do Myšičiek ešte v priebehu roku 2024 doplníme ďalšie prednášky, môžete si kúpiť už teraz a prednášky budú ešte postupne pribúdať a budú sa vám pridávať, aj keď tam teraz pri zakúpení ešte nie sú.

Veveričky

Zopakujte si druhú časť základného kurzu s našimi úplne novými nahrávkami a novými, aktuálnymi, rozšírenými informáciami, ktoré sú oveľa detailnejšie a prepracovanejšie, ako keď ste základný kurz absolvovali pred rokom 2023. Všetky nahrávky sú v češtine.

Lasičky

Rozšírte si svoje znalosti na témy, ktoré využijete na každom poradenstve pri práci s klientkami. Tieto prednášky stavajú na vedomostiach zo základného kurzu a predstavujú nadstavbu k témam, ktoré sa na základnom kurze preberajú stručne. Obsahujú detailné vysvetlenia, tipy pre poradenské situácie, formulácie, ktoré môžete využívať počas poradenstva. Budú vám pomocou pri riešení konkrétnych situácií, ktoré sa na poradenstvách neustále opakujú.

Mačičky

Rozšírte si svoje znalosti na témy, ktoré využijete na každom poradenstve pri práci s klientkami. Tieto prednášky stavajú na vedomostiach zo základného kurzu a predstavujú nadstavbu k témam, ktoré sa na základnom kurze preberajú stručne. Obsahujú detailné vysvetlenia, tipy pre poradenské situácie, formulácie, ktoré môžete využívať počas poradenstva. Budú vám pomocou pri riešení konkrétnych situácií, ktoré sa na poradenstvách neustále opakujú, ale aj témy, ktoré sa vyskytujú menej často, a témy, ktoré sa do základného kurzu nezmestili vôbec.

Srnky

Množstvo zaujímavých teoretických vysvetlení k veciam, ktoré sa nás klientky často pýtajú. Veľa filozofických zdôvodnení, ktoré vám pomôžu hlbšie pochopiť dojčenie a oceniť jeho význam. Ale aj celý kopec praktických návodov, ktoré využijete pri každej jednej klientke ako aj špecifické témy, na ktoré sa ľudia veľmi často pýtajú. Po skončení tohto kurzu budete oveľa viac rozumieť spánku, spôsobom upokojovania bábätiek, potrebám bábätiek a dôležitosti dojčenia. Ide o témy, ktoré sa na základnom kurze nepreberajú vôbec.

Žirafky

Komunikačný kurz. Dozviete sa viac o fungovaní laktačného poradenstva a o jeho význame. Zameriame sa na komunikáciu s klientkami – získate jasné, jednoduché tipy a návody. Budete si oveľa istejšie v tom, ako s klientkami pracovať a čo im povedať. Ide o témy, ktoré sa na základnom kurze nepreberajú vôbec, ale nadväzujú a stavajú na komunikačnú časť základného kurzu.

Veľrybky

Pár medicínsky zameraných tém; špecifické témy, ktoré detailne vysvetľujú otázky, ktoré nám klientky bežne kladú. Získate vedecké vysvetlenia, najnovšie štúdie a poznatky a dozviete sa, ako ich pomôcť klientkam pochopiť. Ide o témy, ktoré sa na základnom kurze nepreberajú vôbec.

Medvedice

Ak ste už absolvovali všetky ostatné témy (ale môže byť skvelý nápad sa k nim opäť vrátiť), tak Medvedice sú novinkou, do ktorej budú pribúdať ešte nové prednášky. Sú to úplne nové nahrávky, ktoré kombinujú rozličné témy, vysvetľujú mnohé z toho, čo nám na poradenstvách klientky hovoria. Pomôžu vám veľa pochopiť, poskytnú vám do poradenstva užitočné tipy a povzbudia vás do ďalšej práce. Niektoré nahrávky sú v češtine, iné v slovenčine. 

Levice

Ak ste už absolvovali všetky ostatné témy (ale môže byť skvelý nápad sa k nim opäť vrátiť), tak Levice sú novinkou pre rok 2024. Tento kurz obsahuje sériu prednášok zameraných na súvislosti duševného zdravia a dojčenia. Nájdete tam informácie o vývoji mozgu, rozvíjaní vzťahovej väzby, psychológii dojčenia, popôrodnej depresii a duševnom zdraví dojčiacich žien. Získate pomerne komplexný obraz o tom, ako dojčenie ovplyvňuje duševné zdravie detí aj žien. 

Po objednaní a zaplatení kurzu získate prístup ku svojmu kurzu tu: https://www.mamila.sk/sk/pre-poradkyne/online-pokrocile-kurzy/

Okrem toho vám odporúčame absolvovať aj naše ďalšie kurzy:

Mamila.sk > Pre poradkyne > Oznamy o kurzoch > Online pokročilé kurzy