Materské mlieko bábätku signalizuje, že už je nasýtené

Pri dojčených deťoch sa za faktor, ktorý znižuje riziko obezity, považuje okrem iného aj bielkovina s názvom leptín. Leptín potláča hlad a znižuje príjem potravy. Najnovšia štúdia sa zamerala na zisťovanie hladín leptínu v materskom mlieku.

Deti, ktoré nie sú dojčené alebo sú dojčené krátkodobo, majú vyššie riziko nadváhy alebo až obezity v neskoršom veku. Pri dojčených deťoch sa za faktor, ktorý znižuje riziko obezity, považuje bielkovina s názvom leptín. Leptín potláča hlad a znižuje príjem potravy. Najnovšia štúdia sa zamerala na zisťovanie hladín leptínu v materskom mlieku. Zistila, že napr. v prípade, že bábätko vypilo väčšie množstvo materského mlieka, v tom čase materské mlieko obsahovalo nižšie koncentrácie leptínu. Koncentrácie leptínu tiež kopírujú množstvo tuku v materskom mlieku. Zaujímavé je tiež, že v noci má materské mlieko výrazne vyššie hladiny leptínu. Množstvo leptínu sa nemenilo podľa toho, aký interval bol medzi dojčeniami. 

Ref.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26437426

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Materské mlieko bábätku signalizuje, že už je nasýtené