Ktoré kroky pomáhajú dojčiacim matkám a ich bábätkám v dojčení

Svetoví experti z medicínskeho časopisu Lancet v roku 2016 uzavreli výsledky 30 rokov výskumov a výsledkom bolo viacero štúdií s fascinujúcimi zisteniami a závermi.

Zverejnili prvú globálnu mapu dojčenia na svete. Táto mapa zobrazuje údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o tom, koľko detí na svete bolo niekedy počas svojho života dojčených, bez ohľadu na dĺžku dojčenia a bez ohľadu na to, či išlo o výlučné dojčenie. Čím zelenšou farbou je vyznačená krajina na mape, tým viac detí bolo v tejto krajine dojčených. Žltá farba zobrazuje krajiny, ktoré neboli ochotné tieto údaje Svetovej zdravotníckej organizácii poskytnúť – medzi takéto krajiny patrí napríklad Slovensko.

Mapa okrem iného dokladuje význam dodržiavania Medzinárodného kódexu Svetovej zdravotníckej organizácie. Medzinárodný kódex WHO o marketingu náhrad materského mlieka (ďalej len "kódex") predstavuje tú najdôležitejšiu ochranu dojčenia. Dojčenie je do veľkej miery ovplyvňované vzorom, ktoré ľudia majú všade okolo seba. Reklama je veľmi silným kultúrnym vplyvom, pôsobiacim na správanie človeka. V kultúre, v ktorej je model či kultúrny vzorec dojčenia z predchádzajúcich generácií oslabený až absentujúci (ako je to vo väčšine „civilizovaných“ krajín), má reklama na umelé mlieko o to väčší vplyv, pretože ponúka model kŕmenia detí, odlišný od toho fyziologického modelu - modelu dojčenia. Tento model nahrádza , čím mení kultúru dojčenia na kultúru kŕmenia z fľaše. Poskytuje tak širokej populácii predstavu, že normálne sa správajú tie deti, ktoré sú kŕmené umelým mliekom, lebo „lepšie spia, sú pokojnejšie atď...“. Aj preto má dodržiavanie kódexu zmysel aj vo vyspelých krajinách.

Zaujímavé na tejto mape je porovnanie Číny a Indie. Tieto dve krajiny sú z hľadiska počtu obyvateľov približne porovnateľné. Ešte pred pár rokmi Čína ako komunistická krajina chránená pred reklamou na umelú výživu. Čína neprijala kódex WHO, pričom marketing umelej výživy zahŕňa aj kampane na umelé mlieko formou veľkých bilboardov. India naproti tomu sa stala krajinou, ktorá sa rozhodla dodržiavať Medzinárodný kódex Svetovej zdravotníckej organizácie o marketingu náhrad materského mlieka. Mapa zobrazuje, ako sa podpisuje marketing umelej výživy na počte dojčených detí – India ako krajina ochraňujúca matky pred agresívnym marketingom je v mape percenta dojčených detí vyznačená výrazne zelenšou farbou než Čína, ktorá matky pred marketingom nechráni.

Ďalšou zaujímavosťou z tejto mapy je Kuba – v mape je označená výraznou zelenou farbou. Vysoký počet dojčených detí v tejto krajine je možné okrem iného vysvetliť tým, že na Kube nemocnice dodržiavajú 10 bodov iniciatívy baby-friendly pre podporu dojčenia v nemocniciach. Podporu dojčenia v nemocniciach Slovenska a dodržiavania 10 bodov zásad baby-friendly sme monitorovali prieskumom, do ktorého sa ešte stále môžete zapojiť. V tomto odkaze si môžete prečítať výsledky prieskumu, ktoré ukazujú, že na Slovensku žiadna nemocnica 10 bodov zásad baby-friendly nedodržiava.

Krajinou, v ktorej bolo ešte pred viac ako siedmimi rokmi vysoké percento dojčených detí, je Mexiko. Potom vláda prestala chrániť matky pred marketingom umelej výživy. V priebehu piatich rokov v Mexiku klesli počty dojčených detí o 25 %. A následne sa výrazne zvýšila chorobnosť detí ,ale aj matiek – napríklad stúplo percento žien, ktoré mali rakovinu prsníka – a to už za obdobie 5 rokov.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Ktoré kroky pomáhajú dojčiacim matkám a ich bábätkám v dojčení