Cmúľanie prstov, palčeka

Bábätká si niekedy v období okolo 3. mesiaca začnú sať pästičku, pretože toto obdobie v živote bábätka je sprevádzané objavením ručičiek, a nemusí na tom byť nič neobvyklé. Pokiaľ ide o bábätko, ktoré dobre priberá a na prsníku spokojne pije, je cmúľanie pästičky len vývojovým štádiom, v ktorom bábätko pästičku objavilo. Niektoré bábätká si občas oblizujú niektoré prsty alebo pästičku ako súčasť normálneho správania bez toho, aby ich sali „zo zlozvyku“ a v takom prípade s tým pomerne rýchlo prestanú.

To, že si dieťa saje pätičku alebo prsty nie je dôvod na dávanie cumlíka. Ani cumlík, ani palec nie sú ideálne z hľadiska rozvoja čeľuste a správneho vývoja ústnej dutiny. Žiaden cumlík nie je „ortodontický“. Správny rozvoj čeľuste, podnebia a správny vývoj ústnej dutiny zabezpečuje dojčenie.

Namiesto ponúknutia cumlíka je potrebné urobiť nasledovné:

1) Zistiť, či sa bábätko dostatočne dojčí (pretože niektoré bábätká toto robia, keď sa z rozličných príčin zníži tok mlieka v dôsledku zníženej tvorby mlieka). Satie pästičky či prstov môže byť prvou známkou toho, že sa tvorba mlieka znížila a bábätko si menší tok mlieka kompenzuje satím mimo prsníka. S týmto vám môže pomôcť poradkyňa pri dojčení osobne.

2) Niekedy si bábätká sajú prsty alebo pästičku ako náhradu za to, že nemajú možnosť byť dostatočne dlho na prsníku. V takom prípade je dobré bábätku ponúknuť prsník a zabrániť tak satiu pästičky či prstov. Môžete bábätko nosiť v nejakom nosiči a ak bude potrebovať sať, ponúknite mu prsník.

V prípade, že príčinou toho, že si bábätko saje ručičku alebo palec, je to, že sa matke znížila tvorba mlieka, väčšinou je možné pozorovať pri dojčení, že bábätká chvíľu na prsníku pijú, a keď sa tok mlieka spomalí, tak namiesto ďalšieho pitia si sajú pästičku. Ak satie pästičky nahrádza pitie na prsníku, tak je potrebné podniknúť kroky na nápravu danej situácie, ktorá má niekedy tendenciu sa zhoršovať. Neplatí pravidlo, že „keby bolo bábätko hladné, tak by sa prisalo a pilo“. Satím pästičky si totiž môže nahrádzať satie na prsníku a nemusí to znamenať, že je dostatočne napapané. Táto skutočnosť sa potom neskôr môže prejaviť nižším váhovým prírastkom napríklad v priebehu nasledujúceho mesiaca. Cmúľanie palčeka je v takom prípade súčasťou správania bábätka pri štrajku - dieťatko sa upokojuje satím palčeka miesto toho, aby sa prisalo na prsník. Kľúčom k riešeniu tejto situácie je zvýšiť tvorbu mlieka a medzičasom postupovať podľa tohto dokumentu. Tieto situácie si vyžadujú veľa času a trpezlivosti a zvyčajne trvá dlho, kým sa to trošku zlepší, pričom otázka zvýšenia tvorby mlieka je kľúčom k riešeniu.

Z hľadiska dlhodobého dojčenia, vývoja ústnej dutiny ako aj samotného palčeka (niekedy pri veľmi dlhodobom saní sa deformuje aj samotný palček či necht na ňom) by stálo za zváženie, aby sa dieťatko naučilo využívať na satie prsník. Ak už je na satie niečoho iného zvyknuté, toto môže byť ťažké. Treba skúsiť vystihovať tie správne okamihy, keď sa to bude dať, ale zároveň sa snažiť citlivo predísť tomu, aby sa dieťa hnevalo či plakalo. Skôr sa mu snažiť ukázať, že je príjemné byť na prsníku. Pomôcť by mohlo napríklad časté nosenie, fyzický kontakt, spoločné spanie a snaha zameniť palček za prsník, keď už dieťatko skoro zaspalo. Spočiatku to nie je jednoduché, ale táto zmena je možná a dôležitá pre budúcnosť. Oplatí sa to riešiť, pretože potreba dieťatka sať trvá pomerne dlho - a ak si ju dieťatko už v prvých mesiacoch uspokojuje na palčeku, nemusí byť jednoduché dosiahnuť, aby si ho dieťatko nesalo aj neskôr, keď už bude mať 3 či 4 roky, pretože obzvlášť zaspávanie na ňom je mu príjemné podobné ako zaspávanie na prsníku. Avšak z dlhodobého hľadiska je rozdiel medzi zaspávaním na prsníku a na palčeku - satie prsníka totiž podporuje správny vývoj čeľuste, ústnej dutiny a zubov, čo sa o cmúľaní palčeka nedá povedať.

Prst rodiča miesto cumlíka?

Ak ste začali namiesto cumlíka, používať niektorý svoj prst na upokojenie bábätka, skúste postupne pomaličky nahrádzať prst prsníkom. Bolo by do budúcnosti dobré, aby ste prst prestali používať. Prst rodiča je síce oveľa osobnejší spôsob starostlivosti o bábätko ako cumlík, ale potenciálne spôsobuje časť správania bábätka, ktoré sa podobá na správanie bábätiek, ktoré majú cumlík, a síce:

1) Aj prst rodiča podobne ako cumlík poskytuje bábätku "nulový (žiadny) tok mlieka" a bábätko ho môže v určitých situáciách začať preferovať pred prsníkom. To, že bábätko určitú dobu saje na prste taktiež môže postupne a nenápadne znižovať tvorbu mlieka, pretože namiesto na prsníku, bábätko strávi čas na prste. 

2) Napriek všetkému bábätko saje na prste inak ako na prsníku a aj to prisatie je iné. Nie je to pri najlepšej snahe to isté ako satie na prsníku.

3) Cmukanie na prsníku je jeden z možných prejavov používania prsta na upokojovanie - môže to byť dôsledok zmeny v prisávaní z dôvodu, ktorý je vysvetlený v bode 2 a tiež v dôsledku zníženia tvorby mlieka. Cmukanie niekedy môže byť prvý príznak zmeny v správaní bábätka v dôsledku používania prsta.

4) Áno, ak by ste dlhodobo prst používali, tak to môže ovplyvniť aj vývoj ústnej dutiny a podnebia. 

5) Zmena v prisávaní spoločne s potenciálnym znížením tvorby mlieka, môže spôsobiť aj bolestivosť bradaviek.

6) Skúste tiež dať bábätku skontrolovať uzdičku pod jazykom, či nie je prirastená. Toto tiež niekedy môže byť príčinou cmukania počas dojčenia.

7) Stretnite sa s poradkyňou pri dojčení, prejdite si s ňou plán, ako prst odstrániť citlivo a pomaličky a akými metódami upokojovania ho nahradiť tak, aby bolo vaše bábätko spokojné.

Zodpovedané otázky z poradne dojčenia:

2,5-mesačné tandemovo dojčené bábätko si začalo cmúľať palček, nechať ho?
Nechat dceru cmulat palec? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=8871

2-mesačné bábätko sa po pár minútach dojčenia odtŕha od prsníka a začne si cmúľať ručičku 
Prečo sa dieťa odtrháva od prsníka a následne si žmolí rúčku? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=116

Saje si ručičku po dojčení, nie je hladné?
Satie pästičky - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=449
Môže byť plne dojčené a priberajúce dieťa hladné? - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=117

Preferovanie "nulového" toku
Dieťa nechce prsnik ani fľašu ale cumeľ ano - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2702
Palcová vojna - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2789
Malíček namiesto cumlíka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2783

Cmúľanie palca a štrajk pri dojčení
Cmulanie palceka - neda sa nahradit prsnikom - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2741
Cmúľanie palčeka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=483
cumľanie palca - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=194

Je satie prstov alebo pästičky problém?
cmúľanie pästičky - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=184
cmúľanie palčeka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=195
Cmulanie palca - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=778
Cmulanie prstekov namiesto prsnika - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=1035

Dieťa si saje palček, je lepšie dať cumlík?
Cumlík - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=382
Cumlík,palec,ďasná - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=903

Cmúľanie prstov môže byť prvým príznakom zníženia tvorby mlieka
Náhle cmúľanie prstov - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=2828

9-mesačné dieťatko si od 3. mesiaca cmúľa palček - čo s tým?
cmúľanie palčeka - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=102

2-týždňové bábätko sa odtíska od prsníka a uspokojí sa na matkinom prste -dáva takto najavo, že potrebuje cumlík?
Málo mlieka cez deň, viac/ veľa v noci+ nechce prsník ale malíček - https://www.mamila.sk/objects/forum/comment.php?id=92

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Cmúľanie prstov, palčeka