Ako nakŕmiť bábätko po prste a pohárikom

Laktačná poradkyňa ako expertka na dojčenie sa vám bude snažiť pomôcť tak, aby ste mohli dojčiť priamo z prsníka. Všetky kroky, ktoré budete spoločne s laktačnou poradkyňou počas osobného stretnutia robiť, budú smerovať k udržaniu a zlepšeniu dojčenia aj v situáciách, ak sa bábätko z nejakého dôvodu práve priamo z prsníka nedojčí.

Situáciám, keď sa bábätko nedojčí priamo z prsníka, je dôležité predchádzať a snažiť sa ich minimalizovať, a čo najrýchlejšie urobiť efektívne kroky vedúce k dojčeniu z prsníka.

Aj v náročných situáciách je potrebné mať na mysli konečnú snahu o to, aby sa bábätko dojčilo priamo z prsníka, a preto mu v zúfalstve neponúkať náhrady prsníka ako napríklad:

 • Klobúčiky
 • Fľašku
 • Cumlík
 • Striekačku (striekačka používaná na kŕmenie bábätka má z pohľadu prisávania bábätka na prsník podobný efekt ako použitie fľaše)

Okrem týchto vecí môžu prisatie na prsník sťažovať:

Ak potrebujete pomoc s dojčením, obráťte sa na laktačnú poradkyňu čo najskôr.

Namiesto kŕmenia bábätka fľaškou či striekačkou, existujú iné možnosti ako nakŕmiť bábätko mimo prsníka, ak takáto potreba vznikne.

Každé kŕmenie mimo prsníka prináša so sebou potenciálne riziká vrátane rizika, že sa bábätko nebude viac chcieť prisať na prsník, prípadne sa bude prisávať s problémami, alebo že prisatie nebude správne, alebo bude bolestivé . Zo všetkých spôsobov kŕmenia bábätka mimo prsníka je najideálnejšie prechodné riešenie kŕmenie pohárikom. Na našej stránke si môžete pozrieť inštruktážne video ukazujúce, ako bábätko nakŕmiť pohárikom.

POHÁRIK má oproti fľaši viaceré výhody:

 • Nevypĺňa ústočká bábätka ako cumlík z fľaše.
 • Neučí bábätko iný spôsob satia, pretože bábätko pri pití z pohárika nesaje.
 • Bábätko nedostáva do úst niečo, čo by ho miatlo z hľadiska prisávania na prsník.
 • Keďže bábätko má potrebu sať, pri používaní pohárika bude motivované vyhľadávať prsník, aby si túto potrebu naplnilo.
 • Jeho dýchanie je počas pitia z pohárika stabilnejšie ako pri pití z fľašky, a to aj pri predčasne narodených deťoch.
 • Spôsob, akým bábätko pri pití z pohárika otvára ústa a ako používa jazyk a niektoré svaly, sú veci, ktoré môže použiť aj pri prisávaní na prsník.

Ako pohárik na kŕmenie bábätka je možné použiť aj akýkoľvek maličký pohárik, ktorý už máte doma. Mal by byť približne veľkosti štamperlíka a mal by mať tenký okraj.

Pri kŕmení bábätka z pohárika:

 • Držíme pohárik tak, aby hladina mlieka bola takmer vodorovná.
 • Mlieko do bábätka nelejeme a pohárik nenakláňame smerom k ústam.
 • Bábätko bude piť po malých množstvách, je dôležité nezalievať ho veľkým množstvom mlieka v snahe, aby vypilo čo najviac, čo najrýchlejšie.
 • Pohárik jemne opierame o hornú čeľusť bábätka.
 • Je dobré, aby bol pohárik pomerne plný mlieka, ak je mlieka už len naspodku pohárika, tak sa s ním ťažšie pracuje.
 • Je dôležité bábätko začať kŕmiť pohárikom ešte skôr, ako je zúfalo hladné. Ideálny čas je hneď po prebudení. Ak bábätko plače, najprv ho upokojte a až potom ho začnite kŕmiť pohárikom.

 

KŔMENIE PO PRSTE nie je metóda kŕmenia bábätka mimo prsníka – na nakŕmenie bábätka mimo prsníka sa používa pohárik. Kŕmenie po prste je spôsob, ako bábätko začať na niekoľko sekúnd kŕmiť a potom sa ho pokúsiť preložiť na prsník, aby sa prisalo.

Na kŕmenie po prste:

 • Používame cievku CN-01 priloženú na prste (netreba ju lepiť).
 • Používame ukazovák s cievku na konci ukazováka.
 • Cievka je na druhom konci zavedená do nádobky s mliekom.
 • Bábätko má v ústach pomerne veľkú časť ukazováka – jeden a pol článku až dva články ukazováka. Bábätko nemá mať v ústach len špičku prsta, prst má byť hlboko v ústach bábätka.
 • Pri zavádzaní cievky prstom bábätku prejdeme po hornej pere a prst s cievkou vložíme do otvorených ústočiek bábätka.
 • Prst v ústach bábätka netlačíme na horné podnebie, položíme ho na jazyk bábätka.
 • Bábätko po prste kŕmime krátku dobu, maximálne približne 30 sekúnd a potom sa ho pokúsime preložiť na prsník aj s cievkou.
 • Ak sa bábätko na prsník neprisaje, kŕmenie dokončíme pohárikom, nie kŕmením po prste.

Pozrite si video kŕmenia bábätka pohárikom:

 

 

 

 

 

 

Prečítajte si aj detailný článok pre zdravotníkov o tom, akými metódami sa vyhnúť fľaši.

Vedecké zdroje:

1) WHO: Cup-feeding for low-birth-weight infants unable to fully breastfeed, 11. februára 2019
2) WHO: Príručka o dojčení pre laktačné poradenstvo, školiace materiály, kapitola 26. 
3) Penny, F., Judge, M., Brownell, E., & McGrath, J. M. (2018). Cup Feeding as a Supplemental, Alternative Feeding Method for Preterm Breastfed Infants: An Integrative Review. Maternal and Child Health Journal, 22(11), 1568–1579
4) Huang, Y.-Y., Gau, M.-L., Huang, C.-M., & Lee, J.-T. (2009). Supplementation with cup-feeding as a substitute for bottle-feeding to promote breastfeeding. Chang Gung Med J, 32(4), 423–31.