Denník SME: Bylinky nie sú postrach, zvyšujú percento dojčiacich žien

V denníku SME vyšiel článok týkajúci sa používania byliniek ako jednej súčasti komplexnej stratégie na pomoc ženám s dojčením. Článok vôbec nespomenul pozitívne príbehy desaťtisícov žien, ktorým bylinky pomohli zvýšiť tvorbu mlieka, keď už nič iné nefungovalo, a ktorým MAMILA zachránila dojčenie.

Množstvo problematických miest v článku sa začína už nadpisom, v ktorom je zaokrúhlený údaj jednej respondentky o užívaní 18 kapsúl na 20 kapsúl. Pritom je možné zohnať aj kapsule, pri ktorých by na dávku stačila iba jedna kapsula. Okrem toho ľudia v rozličných krajinách bežne konzumujú oveľa väčšie množstvá senovky pri jej použití ako prísady do jedál - senovka dodáva typickú vôňu napríklad karí koreniu. 

Senovka grécka je rastlina, ktorej rozličné časti, ako napríklad pomleté semienka, sa často používajú v kuchyni rozličných národov, napríklad v Indii do jedál typu curry ako korenie. Patrí medzi strukoviny a v prvom storočí nášho letopočtu sa v Galilei používala ako jedna z hlavných potravín, podobne ako u nás napríklad zemiaky. Má svoje pevné miesto v arabskej, egyptskej, marockej či tureckej kuchyni v rozličných tradičných jedlách. Niektorí židia si každý deň pripravujú a jedia rozomleté semienka zmiešané s vodou, kurkurmou, inými koreniami a citrónovou šťavou.
Senovka sa používa aj na kŕmenie dobytka či králikov. Senovka obsahuje veľké množstvo bielkovín, má vysoký obsah železa, horčíka, fosforu, vitamínu B6, mangánu či zinku. Senovka sa často objavuje v rozličných čajových zmesiach na podporu tvorby mlieka.
Malá čajová lyžička predstavuje jednu dávku senovky, ktorá sa môže využiť ako súčasť komplexu opatrení smerujúcich k tomu, aby bábätko mohlo získavať viac materského mlieka. Takáto čajová lyžička predstavuje menšie množstvo než rozličné národy bežne konzumujú v jedle. Senovka sa používa ako korenie pre svoju výraznú chuť. Na uľahčenie konzumácie sa dá užívať v kapsuliach.

Pretože pár viet zo stanoviska MAMILY sa v článku objavili až úplne na záver a navyše v uzamknutej časti článku, ponúkame vám naše vysvetlenie, ktoré mala k dispozícii aj redakcia:

Mimoriadne nám záleží na každej jednej žene a jej príbehu. Je dôležité, aby sa ženám dostával individuálny prístup a na mieru šité riešenia - toto považujeme za základný kameň fungovania laktačného poradenstva. MAMILA je organizácia, ktorá vznikla práve preto, aby sa ženám dostávali informácie a vedecké postupy pri riešení problémov s dojčením. Celých 20 rokov našej existencie pracujeme na tom, aby ženy boli informované, mali možnosť sa pýtať a získavali odpovede na svoje otázky. A tak sa môžu obracať i na našu viac ako 15 rokov fungujúcu laktačnú poradňu online na www.mamila.sk ako aj priamo na nás emailom: dojcenie@mamila.sk. Ak by niektorá klientka nedostala potrebné informácie alebo nedošlo k dostatočnej komunikácii na to, aby mohla urobiť pri riešení problémov s dojčením informované rozhodnutie, budeme veľmi radi, ak sa nám na uvedený kontakt ozve a budeme to riešiť.

Naše certifikované laktačné poradkyne sú vzdelávané tak, aby ženám radili, akú širokú škálu možností majú, aby sa ich situácia s dojčením mohla zlepšiť: Tieto možnosti zahŕňajú kontakt koža na kožu, psychickú podporu ženy, posilňovanie kompetencií, nácvik zručností potrebných pre dojčenie, praktické rady týkajúce sa signálov bábätka vyjadrujúcich záujem o dojčenie tak, aby bábätko mohlo byť dojčené na požiadanie a podľa jeho potrieb, praktické rady týkajúce sa správneho prisatia, vzájomnej polohy matky a bábätka pri dojčení a zlepšenia tejto polohy, striedania prsníkov, nočného dojčenia, vystihovania vhodných okamihov na dojčenie, spôsobov, ako pomôcť bábätku, aby na prsníku zostávalo a pilo potrebné množstvo času na vypitie dostatočného množstva mlieka, odstránenie prekážok pre dojčenie, zisťovanie faktorov, ktoré môžu prispievať k zníženému príjmu mlieka zo strany bábätka, hľadanie príčin, pre ktoré situácia s dojčením nastala a ich odstránenie, pomoc žene s tým, aby sa mohla dostatočne a kvalitne vyspať ako aj riešenia pre spánok bábätka, ktoré podporujú zvyšovanie tvorby mlieka, rozličné individuálne tipy a triky vyplývajúce z pozorovania prejavov bábätka a želaní a preferencií ženy, ktoré sú súčasťou vytvárania individuálneho poradenského plánu.

MAMILA je členom medzinárodnej siete WHO pre ochranu bezpečného kŕmenia bábätiek a malých detí – IBFAN. Združuje profesionálne laktačné poradkyne, medzi ktorými sú lekárky a lekári, zdravotníčky, pôrodné asistentky ako aj odborníci a odborníčky v oblasti nutričnej terapie, psychológie a psychoterapie. Predsedom MAMILY je lekár Peter Liška.

MAMILA sa venuje podpore dojčenia a vzdelávaniu o dojčení. Vzdelávanie profesionálnych laktačných poradkýň MAMILY spĺňa kritériá medzinárodnej organizácie pre laktačné poradenstvo, je postavené na medicíne založenej na dôkazoch a účastníčky a účastníci na základe nášho kurikula majú možnosť získať medzinárodný titul IBCLC. Zahŕňa 140 hodín základného vzdelávania plus online testovanie, samoštúdium materiálov a protokolov, interaktívne workshopy a seminár, osobné skúšky a vyhodnocovanie osobnostných predpokladov. Každá poradkyňa každoročne absolvuje nadstavbové vzdelávanie. K tomu poradkyniam poskytujeme supervízie určené na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

V MAMILE pristupujeme k pomoci s dojčením individuálne a za rozhodujúce kroky pre zlepšenie dojčenia považujeme komplexný prístup, ktorý zahŕňa psychickú podporu a podporu sebaistoty ženy, celkové zhodnotenie situácie, plán pre zlepšenie dojčenia šitý na mieru danej klientke a podľa potrieb bábätka, kontakt koža na kožu ako aj praktickú pomoc s prisatím, polohou a nácvikom potrebných zručností, ktoré pomáhajú bábätku získavať dostatok mlieka.

Záleží nám na každej jednej žene a bábätku, preto zbierame spätnú väzbu od našich poradkýň v teréne a témy, ktoré sa objavujú, zaraďujeme do ďalšieho vzdelávania. Zbierame spätnú väzbu od žien a o tejto spätnej väzbe informujeme poradkyne a zaraďujeme ju do supervízií.

Na rozdiel od iných webov či portálov, ktoré poskytujú len teoretické informácie, poradkyne MAMILY poskytujú individualizované osobné poradenstvo a komplexnú sadu krokov na riešenie problémov s dojčením, pozorovanie dojčenia, správania bábätka, psychickú podporu a povzbudenie pre ženy, vrátane spoločného vytvárania plánu na nácvik nových zručností pri dojčení, zlepšenie prisatia a polohy, využívanie kontaktu koža na kožu a rozmanitých ďalších stratégií. Takýto poradenský plán zahŕňa dohodu o krokoch do najbližšieho stretnutia a individuálne odporúčania, ktoré môžu v relevantných prípadoch zahŕňať aj bylinky na zvyšovanie tvorby mlieka, vrátane dávkovania. Ženám poskytujeme komplexné informácie k bylinkám, ich užívaniu, neodporúčame konkrétnu značku a ich použitie spájame s vysvetlením o prípadných nežiaducich účinkoch ako aj sledovaním efektu na pomoc s dojčením, čo zahŕňa dohodu o ďalšej návšteve na odsledovanie zlepšenia príjmu mlieka zo strany bábätka, vrátane zhodnotenia ostatných krokov a ich fungovania a rozvíjanie zručností pri dojčení. Aby laktačné poradkyne odsledovali pôsobenie a účinnosť byliniek, ponúkajú klientkam opakované stretnutia.

Na to, ako sa žena cíti, ako opatrenia a komplexné kroky na podporu dojčenia či bylinky fungujú, sa laktačné poradkyne MAMILY pýtajú na druhej návšteve klientky, ako aj na opakovaných návštevách. Pretože rozličné značky byliniek majú odlišné množstvo účinnej látky, pomáhame klientkam prepočítať množstvo, ktoré majú užívať. Odporúčame užívať najnižšie účinné množstvo na čas, ktorý je potrebný na zlepšenie situácie s dojčením.

Oboznamujeme ženy s možnosťami pre zlepšenie dojčenia a staviame na dôkladnom informovaní žien na to, aby mali možnosť robiť informované rozhodnutia. Pretože je dojčenie otázkou verejného zdravia, záleží nám na zdraví žien a bábätiek. Dojčenie je totiž pozitívum nielen pre zdravie bábätiek, ale aj zdravie žien. V MAMILE rozumieme frustrácií žien, ktoré vedia o význame dojčenia, no často hneď po pôrode musia čeliť separácii od bábätiek a nedostatočnej praktickej pomoci s dojčením. Preto sa v MAMILE sústredíme na praktickú pomoc a podporu dojčenia ako súčasť reprodukčných práv žien. 

Učíme ženy pozorovať signály bábätka a relevantne na ne reagovať, rozoznávať príznaky hladu od iných potrieb a vysvetľujeme im správanie bábätka ako aj spôsoby jeho upokojenia a uspávania. Na zvyšovanie tvorby mlieka používame postupy medicíny založenej na dôkazoch v kombinácii s prirodzenými metódami, akými je kontakt, nosenie, psychická podpora ženy či zlepšovanie vzťahovej väzby.

V priebehu stretnutia s klientkou v rámci laktačného poradenstva sú poradkyne vedené k tomu, aby v rámci úvodného počúvania ženy zisťovali informácie o priebehu dojčenia ako aj informácie týkajúce sa stavu bábätka a matky a aby si vytvárali záznam o priebehu poradenstva. Laktačné poradenstvo potom zahŕňa pozorovanie dojčenia a správania bábätka, pričom na základe tohto pozorovania poskytuje poradkyňa žene komplexnú sadu krokov na riešenie problémov s dojčením, psychickú podporu a povzbudenie, vrátane spoločného vytvárania plánu na nácvik nových zručností pri dojčení, zlepšenie prisatia a polohy, využívanie kontaktu koža na kožu a rozmanitých ďalších stratégií. Taktiež sú ženy informované o tom, že spolupráca s laktačnou poradkyňou MAMILY zahŕňa dlhodobú spoluprácu, opakované návštevy až do vyriešenia problému a vysadenia byliniek. Okrem toho ponúkame ženám možnosť zostať aj naďalej potom v telefonickom či elektronickom kontakte s laktačnou poradkyňou a svoju situáciu s ňou konzultovať.

Čo môžete urobiť, ak potrebujete praktickú pomoc s dojčením?
1) Stretnite sa s laktačnou poradkyňou MAMILY, aby ste našli upokojenie, povzbudenie a oporu vo svojej snahe dojčiť. Niekedy už len to, že nájdete podporu, môžete stačiť, aby si začali v dojčení veriť a vedeli, že to zvládnete. Laktačná poradkyňa vás podporí a bude za vami stáť počas celého procesu.
2) Spoločne s laktačnou poradkyňou MAMILY odstráňte dôvody, pre ktoré bábätko nemusí získavať všetko materské mlieko, ktoré je preň v prsníkoch k dispozícii. Je možné, že zistíte, že máte dostatok mlieka a že ste našli spôsoby, ako ho umožniť bábätku vypiť.
3) Laktačná poradkyňa MAMILY vám ukáže rozličné možnosti ako navyšovať príjem materského mlieka zo strany bábätka. Pomôcť vám môže napríklad kontakt koža na kožu, nosenie bábätka, pohyb či hojdanie počas dojčenia alebo výdatné nočné dojčenie a mnoho ďalšieho.
4) Odstráňte v konzultácii s laktačnou poradkyňou MAMILY príčiny, pre ktoré bábätko nezískava všetko mlieko, ktoré má potenciál získavať.
5) Ak už umelým mliekom dokrmujete a chcete dokrmovanie odstrániť alebo chcete zachovať výlučné dojčenie, spoločne s ostatnými krokmi, môžete využiť aj napríklad bylinky. Je to súčasť kombinácie opatrení, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu dojčenia spoločne s ďalšími krokmi.

Čítajte ďalej:

1. Odpovědi na dotazy o bylinkách na zvyšovaní tvorby mléka

2. Reakcia MAMILY na článok v českých Hospodářských novinách

3. Základné informácie o použití byliniek pri zvyšovaní tvorby mlieka

Vedecké zdroje:

1. Swafford S, Berens B. Effect of fenugreek on breast milk production. ABM News and Views 2000;6(3): Annual meeting abstracts Sept 11-13, 2000 (Podľa tejto štúdie sa zvýšilo množstvo mlieka, ktoré matky získavali, priemerne o 50 %.)
2. Reeder C, Legrand A, O’Conner-Von S. The Effect of Fenugreek on Milk Production and Prolactin Levels in Mothers of Premature Infants. J Human Lactation 2011;27(1):74
3. Bazzano A, A Review of Herbal and Pharmaceutical Galactagogues for Breast-Feeding, Ochsner J. 2016 Winter; 16(4): 511–524.
4. Sim TF, Hattingh HL, Sherriff J, Tee LB. Perspectives and attitudes of breastfeeding women using herbal galactagogues during breastfeeding: a qualitative study. BMC Complement Altern Med. 2014. July 2; 14: 216.
 5. Espinosa-Kuo CL. A randomized-controlled trial on the use of malunggay (Moringa oleifera) for augmentation of the volume of breastmilk among mothers of term infants. Filipino Fam Physician. 2005;43 1: 26- 33.
6.  Di Pierro F, Callegari A, Carotenuto D, Tapla MM. Clinical efficacy, safety and tolerability of BIO-C (micronized Silymarin) as a galactagogue. Acta Biomed. 2008. December; 79 3: 205- 210. 
7. Donovan TJ, Buchanan K. Medications for increasing milk supply in mothers expressing breastmilk for their preterm hospitalised infants. Cochrane Database Syst Rev. 2012. Mar 14;3:CD005544. doi: 10.1002/14651858.CD005544.pub2.
8. Mortel M, Mehta SD. Systematic review of the efficacy of herbal galactogogues. J Hum Lact. 2013; 292: 154- 162.
9. King J, Raguindin PF, Dans LF. Moringa oleifera (Malunggay) as a galactagogue for breastfeeding mothers: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Philipp J Pediatr. 2013. December; 61 2: 34- 42.
10. Nice FJ. Common herbs and foods used as galactogogues. Infant Child Adolesc Nutr. 2011. June; 3 3: 129- 132.
11. Stohs SJ, Hartman MJ. Review of the safety and efficacy of Moringa oleiferaPhytother Res. 2015. June; 29 6: 796- 804. 
12. Westfall R.E. Galactagogue herbs: A qualitative study and review. Can. J. Midwifery Res. Pract. 2003;2:22–27.
13. Tiran D. The use of fenugreek for breast feeding women. Complement. Ther. Nurs. Midwifery. 2003;9:155–156. doi: 10.1016/S1353-6117(03)00044-1.
14. Capasso R., Aviello G., Capasso F., Savino F., Izzo A.A., Lembo F., Borrelli F. Silymarin BIO-C®, an extract from Silybum marianum fruits, induces hyperprolactinemia in intact female rats. Phytomedicine. 2009;16:839–844. 
15. Sim TF, Hattingh HL, Sherriff J, Tee LB. The Use, Perceived Effectiveness and Safety of Herbal Galactagogues During Breastfeeding: A Qualitative Study. Int J Environ Res Public Health. 2015 Sep 7;12(9):11050-71. doi: 10.3390/ijerph120911050. PMID: 26371019; PMCID: PMC4586661.


16. Ohľadne dávkovania, táto publikácia, ktorá je autoritatívnou publikáciou v tejto oblasti (je to zbierka monografií o veľkom množstve byliniek, vrátane ich opisu, použitia, štúdií, účinkov, vedľajších účinkov, interakcií, použitia počas dojčenia a v tehotenstve, klinických štúdií, klinických dát od WHO, monografií od WHO, atď.) uvádza ako minimum 6 g senovky za deň:
Blumenthal, M.; Goldberg, A.; Brinckmann, J. Herbal Medicine: Expanded Commission E Monographs; Integrative Medicine Communications: Newton, MA, USA, 2000.
Ako dávku pre terapeutickú liečbu diabetu a vysokého cholesterolu uvádza dávku 25 g (gramov nie miligramov) za deň. 

17. V tejto štúdii podávali senovku matkám predčasne narodených detí v dávke 1725 mg trikrát denne:
Reeder C, Legrand A, O’Conner-Von SK. The effect of fenugreek on milk production and prolactin levels in mothers of premature infants. Clin Lact (Amarillo). 2013;4:159–65.

18. V tejto štúdii podávali senovku v dávke 7,5 gramu trikrát denne (plus čierny čaj): 
Ghasemi V, Kheirkhah M, Vahedi M. The effect of herbal tea containing fenugreek seed on the signs of breast milk sufficiency in Iranian girl infants. Iran Red Crescent Med J. 2015;17:e21848.

19. Táto štúdia síce skúma senovku buď s medom alebo bez medu, ale dávka, ktorú používajú, je 30 kvapiek trikrát denne, pričom 1 ml je 8,4 g senovky: 
Simbar M, Nazarpour S, Mojab F, Kholosi Badr F, Khorrami M, Jafari Torkamani Z, Alavi-Majd H. A Comparative Study on the Effects of "Honey and Fenugreek" with "Fenugreek" on the Breastfeeding Success: A Randomized Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2022 Jun 23;2022:6048280. doi: 10.1155/2022/6048280. PMID: 35783511; PMCID: PMC9246572.

20. Senovka na zvieratách a mechanizmus účinku pri zvyšovaní tvorby mlieka:
Sevrin T, Boquien CY, Gandon A, et al. Fenugreek stimulates the expression of genes involved in milk synthesis and milk flow through modulation of insulin/gh/igf-1 axis and oxytocin secretion. Genes (Basel). 2020;11:1208. 

Detailné informácie vrátane zoznamu štúdií o senovke sa nachádzajú v našom článku o bylinkách.

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Médiá a dojčenie > Denník SME: Bylinky nie sú postrach, zvyšujú percento dojčiacich žien