Päť bodov, ktoré pomôžu predčasniatkam

V roku 2012 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala celosvetové odporúčania s názvom Narodili sa priskoro[1] týkajúce sa predčasných pôrodov a predčasne narodených detí a postupov, ktoré sú odporúčané ako prevencia ako aj kroky týkajúce starostlivosti o predčasne narodené deti.

O desať rokov neskôr, koncom roku 2022, publikovala WHO prelomové odporúčania[2] týkajúce sa predčasne narodených detí, ktoré sa zameriavajú na kombináciu ľudského prístupu s potrebou špecializovanej starostlivosti a zahrnutím opatrení, ktoré vedú k zníženiu úmrtnosti predčasne narodených detí, medzi ktoré patrí neustála Materská starostlivosť klokankovaním, dojčenie a prítomnosť rodičov pri predčasne narodených bábätkách bez separácie a zahrnutie rodičov do starostlivosti o predčasne narodené deti.

Tieto nové odporúčania WHO "... odrážajú nové dôkazy poukazujúce na to, že jednoduché intervencie ako Materská starostlivosť klokankovaním okamžite po pôrode, skoré začatie dojčenia, používanie CPAP a liekov ako kofeín pri dýchacích ťažkostiach dokážu zásadným spôsobom znížiť úmrtnosť detí, ktoré sa narodili predčasne alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Odporúčania WHO zdôrazňujú potrebu zaistiť, aby matka a rodina hrali ústrednú úlohu pri starostlivosti o ich bábätko. Matky a novorodenci by mali zostať spolu od pôrodu a nemali by byť oddelení, pokiaľ bábätko nie je ohrozené na živote."

Dokument ďalej zdôrazňuje, že rodičia by mali mať prístup na jednotky intenzívnej starostlivosti 24 hodín denne, aby nedochádzalo k separácii matiek od bábätiek. Pretože prítomnosť rodičov zlepšuje zdravotný stav bábätiek a ich prospievanie. Úloha rodín v starostlivosti o tieto bábätká už od pôrodu je nenahraditeľná. Vytvára to príležitosť pre kontakt koža na kožu, dojčenie aj napĺňanie potrieb bábätka.

Nové vedecké postupy WHO z novembra roku týkajúce sa starostlivosti o predčasne narodené bábätká a bábätká narodené s nízkou pôrodnou hmotnosťou obsahujú 25 odporúčaní a jeden opis dobrej praxe. Všetky odporúčania sú aktualizované a 11 odporúčaní je úplne nových, ktoré sa zmenili na základe nových vedeckých dôkazov a štúdií. Medzi tieto odporúčania okrem iného patrí:

1. Odporúča sa kontakt koža na kožu (Materská starostlivosť klokankovaním) ako rutinný spôsob starostlivosti pre všetky predčasne narodené bábätká a bábätká s nízkou pôrodnou hmotnosťou. S poznámkou 8 - 24 hodín za deň, čo najviac hodín za deň.

2. Odporúča sa okamžitý kontakt koža na kožu po narodení. Teda Materská starostlivosť klokankovaním čo najskôr po pôrode.

3. Na kŕmenie sa odporúča matkino vlastné materské mlieko, a to aj deti narodené pred 32. gestačným týždňom.

4. Ak materské mlieko vlastnej matky nie je k dispozícii, odporúča sa darcovské materské mlieko, a to aj pre deti narodené pred 32. gestačným týždňom.

5. Rodiny by mali byť v nemocniciach zahrnuté do rutinnej starostlivosti o predčasne narodené deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Ostatné odporúčania sa týkajú podpory dýchania pre predčasne narodené deti, obdobia trvania výlučného dojčenia predčasne narodených detí (6 mesiacov), spôsobov kŕmenia predčasne narodených detí, ak sa nedojčia priamo z prsníka (pohárikom alebo nazogastrickou sondou), načasovania kŕmenia, zvyšovania množstva vypitého mlieka, používania darcovského mlieka pre predčasne narodené bábätká, používania fortifikátorov (rutinne sa neodporúčajú), používania umelého mlieka (po vyčerpaní ostatných možností), dopĺňania výživy vitamínmi a podobne.

Tieto nové odporúčania sú jednoznačným vyhlásením podpory pre kontakt koža na kožu už po pôrode pre predčasne narodené bábätká, celodennej Materskej starostlivosti klokankovaním a podpory pre dojčenie a kŕmenie materským mliekom.

"V odporúčaniach sa uvádza, aby sa kontakt koža na kožu s rodičmi – známy ako materská starostlivosť klokankovaním – začal ihneď po narodení, bez akéhokoľvek počiatočného obdobia v inkubátore. Ide o významnú zmenu oproti predchádzajúcim usmerneniam a bežnej klinickej praxi. Toto odzrkadľuje obrovský zdravotný význam  toho, aby rodičia a ich predčasne narodené deti mohli zostať po narodení spolu, bez separácie.

Odporúčania tiež stanovujú kroky na zabezpečenie emocionálnej, finančnej a pracovnej podpory pre rodiny predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou, ktoré môžu čeliť mimoriadnemu stresu a ťažkostiam v dôsledku požiadaviek na intenzívnu starostlivosť a môžu mať strach o zdravie svojich detí.

"Predčasne narodené deti môžu prežiť, prosperovať a zmeniť svet - ale každé dieťa musí dostať túto šancu," povedal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny tajomník WHO. "Tieto odporúčania ukazujú, že zlepšenie výsledkov pre tieto malé deti sa vždy netýka poskytovania najmodernejších riešení, ale skôr zabezpečenia prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je zameraná na potreby rodín."

Predčasné narodenie je naliehavým problémom verejného zdravia. Každý rok sa odhaduje, že 15 miliónov detí sa narodí predčasne, čo predstavuje viac ako 1 z 10 všetkých pôrodov na celom svete, a ešte vyšší počet – viac ako 20 miliónov detí – má nízku pôrodnú hmotnosť. Toto číslo stúpa a predčasné narodenie je v súčasnosti hlavnou príčinou úmrtia detí mladších ako 5 rokov.

Väčšinu predčasne narodených detí je možné zachrániť pomocou uskutočniteľných, nákladovo efektívnych opatrení vrátane kvalitnej starostlivosti pred pôrodom, počas pôrodu a po pôrode, prevencie a zvládania bežných infekcií a materskej starostlivosti klokankovaním – kontaktu koža na kožu v špeciálnej košeli alebo šatke na čo najviac hodín s primárnou osobou, zvyčajne matkou, a výlučným dojčením.

Keďže predčasne narodeným deťom chýba telesný tuk, majú po narodení problémy mnohé z nich s reguláciou telesnej teploty a často potrebujú lekársku pomoc pri dýchaní. Pre tieto deti sa kedysi odporúčalo oddelenie od matky a najprv stabilizácia v inkubátore alebo na výhrevnom lôžku. To trvalo v priemere asi 3 - 7 dní. Výskum však teraz dokázal, že začatie materskej starostlivosti klokankovaním ihneď po narodení zachráni oveľa viac životov, zníži infekcie a podchladenie a zlepší kŕmenie.

„Prvé objatie s rodičom je nielen emocionálne dôležité, ale aj absolútne rozhodujúce pre zvýšenie šance na prežitie a lepšie zdravotné výsledky pre predčasne narodené deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou,“ povedala Dr. Karen Edmondová, vedúca oddelenia pre zdravie novorodencov vo WHO. „Vieme, že počas pandémie Covid-19 bolo veľa žien zbytočne oddelených od svojich detí, čo by mohlo byť katastrofálne pre zdravie detí narodených predčasne alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Tieto nové odporúčania zdôrazňujú potrebu poskytovať starostlivosť o rodiny a predčasne narodené deti spoločne ako jednotku a zabezpečiť, aby rodičia dostali najlepšiu možnú podporu v období, ktoré je často mimoriadne stresujúce a naplnené obavami.

Aj keď sú tieto nové odporúčania obzvlášť dôležité v chudobnejších prostrediach, ktoré nemusia mať prístup k špičkovým technológiám alebo dokonca k spoľahlivým dodávkam elektriny, sú relevantné aj pre prostredie krajín s vysokými príjmami. To si vyžaduje prehodnotenie spôsobu poskytovania novorodeneckej intenzívnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo, že rodičia a novorodenci môžu byť vždy spolu.

Vo všetkých odporúčaniach sa dojčenie dôrazne odporúča na zlepšenie zdravotných výsledkov predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou, pričom vedecké dôkazy ukazujú, že sa znižuje riziko infekcie v porovnaní s umelou výživou. Tam, kde materské mlieko nie je k dispozícii, je najlepšou možnosťou darcovské materské mlieko, aj keď v prípade, že neexistujú banky s darcovským mliekom, možno použiť umelé mlieko určené pre predčasne narodené deti.

Na základe spätnej väzbu od rodín obsiahnutej vo viac ako 200 štúdiách, odporúčania tiež obhajujú zvýšenú emocionálnu a finančnú podporu pre rodičov. Rodičovská dovolenka je potrebná na pomoc rodinám pri starostlivosti o dieťa, uvádzajú odporúčania, pričom vládne a regulačné opatrenia a nároky by mali zabezpečiť, aby rodiny predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou dostali dostatočnú finančnú podporu a podporu na pracovisku. ...[3]

Keď sa bábätko narodí predčasne, je potrebné vynahradiť mu pobyt v maternici. Pri predčasne narodenom bábätku preberá funkciu maternice a placenty matkin hrudník a dojčenie. Pre predčasne narodené bábätká nie je kontakt koža na kožu len maznaním sa s bábätkom. Je to vedecky podložená nevyhnutnosť kriticky dôležitá pre jeho prežitie, chorobnosť a vývin do budúcnosti.

Predčasne narodené bábätko potrebuje kontakt koža na kožu a dojčenie rovnako intenzívne ako lekármi poskytovanú starostlivosť. Tieto dve veci sa vzájomne dopĺňajú a zvyšujú jeho šancu na prežitie.

Kontakt koža na kožu umožňuje popôrodnú adaptáciu, pomáha dýchaniu, podporuje činnosť srdca, lepšie ako inkubátor udržiava teplotu, zabraňuje pauzám v dýchaní, reguluje činnosť tráviaceho traktu a využívanie živín, je ochranou pred infekciami a umožňuje sled dejov, ktoré vedú k dojčeniu, zvyšuje tvorbu mlieka, pomáha prospievaniu bábätka a jeho rastu, reguluje spánok a jeho kvalitu, je nesmierne dôležitý pre rast a rozvoj mozgu. Kontakt koža na kožu je kľúčový pre pokračovanie a rozvoj vzťahovej väzby.

Kontakt koža na kožu by pri predčasne narodených bábätkách mal trvať nepretržite celý deň a celú noc, ideálne v časových úsekoch, ktoré majú najmenej 6 hodín. Takýto kontakt sa vedecky nazýva Materská starostlivosť klokankovaním. Vedie k začatiu dojčenia a skoršiemu prepusteniu z nemocnice. Čím má bábätko nižšiu pôrodnú hmotnosť alebo čím skôr sa narodí, o to viac mu kontakt koža na kožu dáva šancu na prežitie.

Kontakt koža na kožu a dojčenie predstavujú pre predčasne narodené bábätko základ, ku ktorému je možné pridať potrebnú techniku. Bábätká by nemali zostať samy, separované od matky bez možnosti kontaktu s jej telom. Predčasne narodené bábätká môžu byť dojčené hneď, ako o to v kontakte koža na kožu prejavia záujem. Nie je dôvod začínať ich učiť sa kŕmiť z fľaše. Dojčenie je pre ne fyziologické a upokojujúce.

Materská starostlivosť klokankovaním nahrádza inkubátor a oproti inkubátoru zvyšuje šance na prežitie ako aj fyzické a psychické zdravie.

Mnoho z ťažkostí s dojčením predčasne narodených bábätiek pochádza z toho, že na dojčenie nedostanú šancu, že nezažívajú kontakt koža na kožu a že sa s ich dojčením nezačína po narodení, ale niekedy mnoho týždňov neskôr a až po tom, čo dostávali fľašku alebo striekačkou namiesto pomoci s dojčením. Kontakt koža na kožu vedie predčasne narodené bábätká k dojčeniu a zvyšuje tvorbu mlieka. Dojčenie eliminuje množstvo problémov, ktoré predčasne narodené bábätká majú, vrátane nekrotizujúcej enterokolitídy – ochorenia čreva, ktoré môže byť smrteľné.

Predčasne narodené bábätká sú najzraniteľnejšia skupina novorodencov. Kontakt s matkou a dojčenie potrebujú pre svoje prežitie a zdravie ešte viac ako všetky ostatné bábätká.

Vedecké zdroje:

 

 

 


[1] http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44864/9789241503433_eng.pdf?sequence=1

 

[2] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/363697/9789240058262-eng.pdf

 

[3] https://www.who.int/news/item/15-11-2022-who-advises-immediate-skin-to-skin-care-for-survival-of-small-and-preterm-babies

 

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > Päť bodov, ktoré pomôžu predčasniatkam