Prečo muselo WHO predčasne ukončiť štúdiu o tom, či je pre predčasniatka lepšia starostlivosť v inkubátoroch alebo „klokankovanie“

„Predčasne narodené bábätká nie sú v inkubátoroch, pretože nie sú stabilizované.
Predčasne narodené bábätká nie sú stabilizované, pretože sú v inkubátoroch.“ uviedol dr. Nils Bergman, popredný neurovedec, ktorý podporou kontaktu koža na kožu zachránil životy tisíckam predčasniatok.

Dr. Nils Bergman v spolupráci s WHO realizoval a v máji 2021 publikoval novú štúdiu, ktorej predbežné výsledky ukázali, že v skupine bábätiek, ktoré boli v kontakte koža na kožu s matkou až potom, čo sa potvrdilo, že sú stabilizované, sa vyskytovala významne vyššia úmrtnosť než v skupine, v ktorej boli bábätká v neustálom kontakte koža na kožu už od pôrodu.

Príčinou toho, že bábätká nie sú stabilizované je to, že sú v inkubátoroch – ak by boli v kontakte koža na kožu s matkou, ich šanca na stabilizáciu telesných funkcií by bola podstatne vyššia.

Nakoľko vyššia? V najnovšej štúdii sa potvrdilo, že tak významne, že štúdia musela byť ukončená predčasne. Bábätká, ktoré zažívali rutinnú starostlivosť (kontakt koža na kožu matky s bábätkom iba približne 1,5 hodiny denne) v inkubátoroch zomierali štatisticky významne častejšie oproti skupine, v ktorej bábätká boli okamžite po pôrode v kontakte koža na kožu s matkou (približne 17 hodín za deň). Jeden z faktorov, ktorému autori štúdie pripísali význam v znížení počtu úmrtí v skupine bábätiek, o ktoré sa starali matky formou Materskej starostlivosti klokankovaním, bolo aj to, že tieto matky počas Materskej starostlivosti klokankovaním boli s bábätkami v kontakte a tak ich sledovali.

WHO na základe týchto výsledkov plánuje, že prehodnotí štandardné odporúčania pre prax tak, aby okamžitý kontakt koža na kožu bol súčasťou starostlivosti o predčasne narodené bábätká.

Keď sme v roku 2016 organizovali na Slovensku konferenciu s popredným neurovedcom dr. Nilsom Bergmanom, s nadšením sme počúvali o jeho zámere uskutočniť túto štúdiu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Cieľom bolo ukázať, že práve používanie inkubátorov spôsobujú predčasne narodeným bábätkám problémy a je zodpovedné za ich úmrtia. Že inkubátory nepomáhajú v starostlivosti o bábätká. Naopak, že predstavujú prekážku pre to, aby bábätká boli stabilizované.

V našej spoločnosti sa vnímajú inkubátory ako nástroje pre záchranu života bábätiek. A matky, ktoré požadujú po pôrode kontakt koža na kožu so svojimi zdravými bábätkami alebo dokonca s chorými alebo predčasne narodenými bábätkami, sú často označované za sebecké, pretože sa chcú „maznať“ s bábätkom na úkor jeho zdravia.

Teraz existuje dostatok vedeckých dôkazov, že zdravie bábätka závisí práve od toho, že bábätko (aj predčasne narodené) nepôjde do inkubátora a zostane s matkou.

V MAMILE sa téme pomoci predčasne narodeným bábätkám na princípe medicíny založenej na dôkazoch venujeme už mnoho rokov a ponúkame vám vedecké odpovede na časté otázky v našich článkoch.

Pre odbornú ale aj širokú verejnosť sme pred pár rokmi zabezpečili možnosť osobne sa stretnúť na konferencii MAMILY s popredným neurovedcom dr. Nilsom Bergmanom, ktorý sa celý život venuje podpore kontaktu koža na kožu bábätka s matkou a zachránil svojou prácou životy tisícok bábätiek. Záznam konferencie MAMILY s dr. Nilsom Bergmanom si môžete vypočuť za symbolický poplatok v tomto odkaze

Klokankovanie - je hovorový termín pre to, čo vedci pri predčasne narodených bábätkách nazvali Materská starostlivosť klokankovaním (Kangaroo Mother Care) – však v skutočnosti zachraňuje životy.

Štúdia WHO publikovaná v máji 2021 sledovala predčasne narodené bábätká s nízkou pôrodnou hmotnosťou (1 kg – 1,8 kg) narodené v piatich nemocniciach v rôznych krajinách sveta na dve skupiny: bábätká, ktoré zažívali kontakt koža na kožu s matkou hneď po narodení, a všetky potrebné opatrenia a zásahy sa vykonávali popri Materskej starostlivosti klokankovaním, teda v kontakte koža na kožu s matkou a na druhú skupinu, v ktorej bábätká zažívali Materskú starostlivosť kontaktovaním až po tom, čo boli stabilizované.

Všimnite si, že predčasne narodeným bábätkám s nízkou pôrodnou hmotnosťou na Slovensku či v Čechách nie je v drvivej väčšine prípadov umožnené byť v kontakte koža na kožu s matkou ani po tom, čo sú stabilizované. Občianske združenie MAMILA už mnohé roky upozorňuje na to, že rodičia predčasne narodených detí nemajú možnosť tráviť čas so svojimi bábätkami, nemajú možnosť s nimi celý deň a celú noc, nemajú možnosť poskytovať im viachodinový neprerušovaný kontakt koža na kožu a s dojčením začínajú niekedy až týždne po narodení. Pandémia koronavírusu túto situáciu ešte zhoršila.

O "klokankovaní" pretrvávajú nesprávne predstavy, ktoré si vysvetľujú "klokankovanie" ako 5-minútovú či polhodinovú, prípadne maximálne hodinovú záležitosť, na ktorú si matka s dieťaťom potrebujú postupne zvykať. Naopak, čím viac neprerušovaného času strávi bábätko v kontakte koža na kožu s matkou, tým lepšie. Materská starostlivosť klokankovaním, teda kontakt koža na kožu, je pre bábätko to správne miesto, kde sa bábätko cíti bezpečne. Z hľadiska všetkých parametrov je kontakt koža na kožu lepší ako akýkoľvek iný spôsob starostlivosti, napríklad umiestnenie bábätka do inkubátora.

Pre Materskú starostlivosť klokankovaním neexistujú kontraindikácie, matky ani bábätká nemusia pre ňu spĺňať žiadne špeciálne kritériá ani nemusia byť špeciálne vyberané.

Zdroj: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2026486

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Veda a dojčenie > Prečo muselo WHO predčasne ukončiť štúdiu o tom, či je pre predčasniatka lepšia starostlivosť v inkubátoroch alebo „klokankovanie“