Záleží na tom, ako matka a dieťa prežijú prvé dni po pôrode

Ako by vyzeral môj život a život môjho dieťaťa, ak by dostalo do života pri narodení iný štart? Toto bola hlavná otázka, ktorá vzbudzovala množstvo emócií počas konferencie zorganizovanej MAMILOU v Žiline dňa 19. – 20. 11. 2016. Počas nej neurovedec a expert Nils Bergman zo Švédska vysvetľoval, ako veľmi záleží na tom, ako matka a dieťa prežijú prvé okamihy a dni po pôrode.

Prinášame vám rozhovor s Nilsom Bergmanom: 

 

Nils Bergman na konferencii krok po kroku, hormón po hormóne, štúdia po štúdii poskytol pohľad na to, aké zásadné zmeny v konfigurácii mozgu dieťaťa nastávajú, ak sa udeje alebo neudeje jeden základný krok – to, že matka a dieťa zostanú spolu v kontakte koža na kožu ihneď po narodení bez prerušenia. Aj napriek vonkajšiemu dojmu, že dieťa nič nevníma a je mu jedno, kde po narodení je, jeho mozog sa práve v okamihu narodenia nastavuje na celý ďalší život.

Na Slovensko Nilsa Bergmana pozvalo občianske združenie MAMILA, ktoré sa už od roku 2001 venuje podpore dojčenia a pomoci dojčiacim matkám. Konferencia s Nilsom Bergmanom bola určená špecificky lekárom, najmä pediatrom, neonatológom, gynekológom, sestrám, pôrodným asistentkám a všetkým, ktorí pracujú s novorodencami a špecificky predčasne narodenými deťmi.

Doktor Bergman je autor mnohých štúdií publikovaných v prestížnych vedeckých časopisoch. Predmetom jeho záujmu je vplyv separácie po pôrode na vyvíjajúci sa mozog novorodenca. Dlhoročným systematickým výskumom dospel k formulovaniu nenáročných postupov, ktoré majú podporiť rozvoj mozgu dieťaťa a vytváranie vzťahov medzi matkou a dieťaťom. Skúmal vplyv materskej starostlivosti klokankovaním aj predčasne narodených a chorých novorodencov. Materská starostlivosť klokankovaním je starostlivosť o novorodenca matkou v tesnom kontakte koža na kožu.

Takýto začiatok uľahčuje dojčenie a zvyšuje pravdepodobnosť, že dojčenie bude prebiehať bez problémov. Kontakt koža na kožu je dôležitou súčasťou podpory dojčenia.

Kontakt koža na kožu ihneď po pôrode predstavuje biologickú normu. Oddeľovanie novorodencov od matiek je vybočením z tejto normy, ktoré nezostáva bez následkov. Tie sa prejavujú mimo iného aj v podobe stresu a zvýšených hladín kortizolu, ktoré spôsobujú negatívne epigenetické zmeny v mozgu počas kritického obdobia po pôrode. Mozog dieťaťa, ktoré zažívalo počas prvých hodín po pôrode toxický stres, sa dostane do stavu neustálej ostražitosti. Bude očakávať, že svet nie je bezpečné miesto. Tieto zmeny v mozgu dieťaťa sú permanentné a dokázateľné prostredníctvom magnetickej rezonancie či EEG.

Okno príležitosti predstavuje relatívne krátky časový úsek po narodení, symbolicky vyjadrený počtom prvých 1000 minút života (čo je približne prvý deň života). V tomto dôležitom období by deti mali byť čo najviac v kontakte koža na kožu so svojou matkou, prípadne s otcom, ak to situácia neumožňuje. Posolstvo výskumu dr. Bergmana je teda myšlienka nulovej separácie bezprostredne po pôrode.

Dr. Bergman chce svojím výskumom prispieť k tomu, aby sa prestalo nazerať na kontakt koža na kožu ako na riešenie pre rozvojové krajiny: „Snažím sa odstrániť obraz „klokankovania“ ako riešenia z núdze. Snažím sa vytvoriť vedecky podložené, biologické zdôvodnenie. Máme dôvod povedať: ,Toto je tá najlepšia možná prax. Toto je veda.‘ Takže tento spôsob starostlivosti musí byť založený na vedeckých dôkazoch. Kontakt koža na kožu nie je iba pre rozvojové krajiny. Je pre každé jedno dieťa na svete.“

Nils Bergman zožal na záver konferencie ovácie v stoji a poslankyňa Simona Petrik, ktorá sa jej zúčastnila, uviedla: „Dnes som na konferencii so švédskym neurovedcom a neonatológom Nilsom Bergmanom, ktorú zorganizovala MAMILA. Ani neviem, čo z tejto úžasnej konferencie plnej fundovaných a pritom progresívnych poznatkov, vybrať. Tak zhrniem: včasný kontakt koža na kožu znamená silnejšie prepojenie budúcich väzieb matky a dieťaťa. Má výrazný vplyv na znižovanie popôrodných depresií a stresu matky a u dieťaťa významne podporuje a zvyšuje mieru sociálnej a emočnej inteligencie.“

Podľa prieskumu o podpore dojčenia v nemocniciach, ktorý vypracovalo občianske združenie MAMILA a Ženské kruhy, na Slovensku naďalej viac ako 75 % matiek a detí nemá možnosť byť spolu v kontakte koža na kožu po pôrode.

Záznam z konferencie

S nadšením pozývame všetkých záujemcov, aby sa ponorili do úžasného sveta bábätiek, fungovania ich mozgu, ich vzťahu s rodičmi a dojčenia, ktorý sme mali možnosť zažiť v roku 2016 na konferencii s mimoriadnym hosťom a svetovým odborníkom na kontakt koža na kožu a predčasne narodené deti dr. Nilsom Bergmanom. Teraz vám ponúkame video z tejto dvojdňovej konferencie, ktoré vám prináša o. z. MAMILA.

Autorka fotografií: Zuzana Vajdová

Štúdie, na ktorých sa Nils Bergman spolupodieľal:

Bergman N, Jurisoo A. The "kangaroo-method" for treating low birth weight babies in a developing country.Tropical Doctor, April 1994, 24: 57-60.

Kirsten GF, Bergman NJ, Hann FM. Kangaroo Mother Care in the Nursery.Pediatric Clinics of North America, 2001 Vol 48(2) 443 - 454

Moore ER, Anderson GC, Bergman N, Dowswell T. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2012;5:CD003519.

Bergman NJ. Neonatal stomach volume and physiology suggest feeding at 1-h intervals. Acta Paediatr 2013;102:773-777.

Bergman NJ. Proposal for mechanisms of protection of supine sleep against sudden infant death syndrome: an integrated mechanism review. Pediatr Res 2014;doi: 10.1038/pr.2014.140. [Epub ahead of print].

Bergman N. The neuroscience of birth - and the case for zero separation. Curationis 2014;37:1-4.

Bergman NJ, Linley LL, Fawcus SR. RCT of skin-to-skin contact from birth versus conventional incubator care for physiological stabilisation in 1200- and 2199-gram newborns. Acta Paediatrica 2004 Vol 93(6); 779-785

Aiano Cattaneo, Riccardo Davanzo, Nils Bergman Nathalie Charpak. Kangaroo mother care in low-income countries. Journal of Tropical Paediatrics 1998; 44: 279- 282.

Hann M, Malan A, Kronson M, Bergman N, Huskisson R. Kangaroo Mother Care. South African Medical Journal, 1999 Vol 89; 37-40

Bigelow AE, Littlejohn M, Bergman N, McDonald C. The relation between early mother-infant skin-to-skin contact and later maternal sensitivity in South African mothers of low birth weight infants. Infant Mental health Journal, 2010 Vol 31(3); 358-377

Morgan BE, Horn A, Bergman NJ. Should neonates sleep alone? Biological Psychiatry, 2011. doi:10.1016/j.biopsych.2011.06.018

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Rozhovor s dr. Nilsom Bergmanom