Polohy pri dojčení

Nerušený pôrod bez zásahov, kontakt koža na kožu po pôrode a samoprisatie bábätka po pôrode v čase, keď bábätko prejaví o dojčenie záujem (bez nútenia a tlačenia na prsník), sú niektoré z predpokladov pre to, aby dojčenie mohlo fungovať "automaticky", s ľahkosťou, bez premýšľania, bezbolestne, bez vynakladania vedomého úsilia. V takom prípade je dojčenie "intuitívne" a funguje samo od seba. Bábätko pri dojčení získava za "odmenu" mlieko a fakt, že sa bábätko dojčí, povzbudzuje ženu do ďalšieho dojčenia. 

Takýto jednoduchý začiatok dojčenia a jeho ľahké pokračovanie by mali byť samozrejmosťou. Z rozličných dôvodov to tak však nie je - priebeh pôrodu i dní po pôrode stavajú pred matky prekážky pre dojčenie do takej miery, že podľa štúdií 92 % z nich uvádza, že mali s dojčením ťažkosti už v prvých dňoch. Preto je dôležité zabezpečiť úspešný začiatok dojčenia, ktorý tvorí predpoklad pre to, aby si matka a bábätko mohli dojčenie užívať a tešiť sa zo vzťahu, ktorý dojčenie vytvára. V súčasnej dobe nie je neobvyklé, že si počas tehotenstva žena predstavuje krásne chvíle dojčenia (čo je úplne samozrejmé a pochopiteľné) a následne zažije nesmierne sklamanie - a ťažkosti s dojčením.

SAMOPRISATIE

Samoprisatie nie je jednorazová udalosť, ktorá sa môže stať len po pôrode. Kontakt koža na kožu vedie bábätko k snahe hľadať prsník, cítiť jeho vôňu a k snahe prisať sa. Kontakt koža na kožu môžete využívať kedykoľvek, nie je obmedzený len na čas bezprostredne po pôrode. Ak ste ho po pôrode nezažili, vytvorte si teraz čas na to, aby ste si spokojné, nakŕmené bábätko položili na svoj hrudník a strávili spolu príjemný čas vzájomného spoznávania sa. Nenechávajte bábätko plakať. Ak po položení na hrudník plače, upokojte ho, nakŕmte ho (častým dôvodom na plač bábätka v tejto situácii je práve hlad bábätka) a uspite ho a spiace bábätko si položte na hrudník.

 


Bábätko sa v kontakte koža na kožu rozhodlo začať sa približovať k pravému prsníku.


Iný pohľad na to isté bábätko v kontakte koža na kožu. Kontakt koža na kožu môžete využívať čo najviac hodín počas dňa dlhodobo; ak chcete, môžete sa spoločne prikryť, môžete tento čas využívať na odpočinok. Ak potrebujete s dojčením pomôcť, môžete kontakt koža na kožu začať robiť ešte predtým, než sa stretnete s laktačnou poradkyňou.

V situácii, keď je potrebné zlepšiť dojčenie, prekonať ťažkosti, zabrániť problémom s dojčením, zabezpečiť, aby bábätko prijímalo dostatočné množstvo mlieka, aby dostatočne priberalo či prospievalo, aby matka nemala bolesti bradaviek, zápal prsníka, prípadne opakované zablokované mliekovody či aby sa bábätko začalo prisávať, začne byť dôležité správne prisatie bábätka, ktoré v týchto situáciách pomôže a umožní mu dostatočný príjem materského mlieka.

Správne prisatie je možné dosiahnuť v rozličných polohách. Je normálne, že sa bábätká dojčia v rozličných polohách, podľa toho, čo matke a bábätku vzájomne vyhovuje a čo pre nich predstavuje pohodlnú polohu. Čím sú deti staršie, tým viac sú ohľadne polohy flexibilnejšie a ich polohy sú niekedy veselé. Ak dojčenie funguje a bábätko prospieva, tak nie je potrebné do dojčenia zasahovať ani robiť zmeny v polohe.

Je praktické, aby matka aj bábätko vedeli spoločne využívať viacero polôh pri dojčení tak, aby matka i bábätko mohli napríklad spoločne spať v posteli a aby pri tom boli uvoľnení a aby matku nebolel chrbát. A tiež je výhodné vedieť využiť polohy pri sedení či chodení tak, aby matka mala flexibilitu a mohla dojčiť, keď je hore alebo keď sa presúva.

Existujú situácie, keď je potrebné zlepšiť dojčenie, zmierniť bolesť pri dojčení, umožniť bábätku piť viac mlieka alebo vytvoriť podmienky na to, aby sa bábätko začalo prisávať. Vtedy môže byť správne prisatie rozhodujúce pre pokračovanie dojčenia. Prečítajte si, ako sa bábätko prisáva. Poloha aj prisatie sú len prostriedok (nie konečný cieľ) na to, aby bábätko mohlo získavať dostatok mlieka a dojčiť sa.

Pozrite si naše inštruktážne videá.

Správne prisatie bábätka je asymetrické (iným slovami bábätko nie je prisaté na "stred" dvorca, ale dolnou perou pokrýva väčšiu časť dvorca ako hornou perou) - bábätko má bradu zaborenú do prsníka a nos sa prsníka nedotýka:

Porovnajte si tieto príklady správneho a nesprávneho prisatia:


Správne prisatie: Brada sa prsníka dotýka, nos sa prsníka nedotýka, medzi nosom a prsníkom je medzera.Bábätko má hlavičku v miernom záklone, nie v predklone. Bábätko pokrýva odspodu dolnou perou väčšiu časť prsníka ako zvrchu hornou perou.


Nesprávne prisatie: Nos bábätka sa dotýka prsníka, bábätko má hlavičku v predklone.

Iné príklady nesprávneho prisatia:

Správne prisatie a pitie mlieka z prsníka závisí od vzájomnej polohy matky a bábätka pri dojčení. Prisatie je výsledkom polohy. Potešíme vás, na dojčenie a správnu polohu pri dojčení nie sú potrebné žiadne špeciálne pomôcky a "dojčiaci vankúš" nie je povinnou výbavou dojčiacej matky.

Ako dojčiť v ľahu?

Jednou z možností ako dojčiť v ľahu je, ak matka aj bábätko ležia vedľa seba na boku. Je dobré, aby vám detaily tejto polohy ukázala laktačná poradkyňa, pretože niektoré aspekty sa lepšie vysvetľujú v konkrétnej situácii a v osobnom kontakte. V ľahu začnite dojčiť vtedy, keď viete, ako má vyzerať asymetrické prisatie.

Dojčiť v ľahu je veľmi dobré na nočné dojčenie či počas odpočinku a denného spánku bábätka. Nájdite si teda pre seba takú polohu, aby ste si nemuseli podopierať hlavu a aby ste pri dojčení mohli zaspať.

Pár tipov pri tejto polohe:
1) Nepoužívajte zavinovačku. Látka, do ktorej je bábätko zabalené v zavinovačke, predstavuje prekážku pre to, aby sa bábätko dokázalo dostať dostatočne blízko k telu matku a k jej prsníku. 
2) Správnemu prisatiu pomáha kontakt koža na kožu. Vyzlečte teda bábätko do plienky a seba od pása hore. Ak je to potrebné, môžete sa spoločne prikryť (ľahkou prikrývkou, nie ťažkou perinou).
3) Ak chcete, za chrbátik bábätka môžete dať zrolovaný uterák alebo plienku (prípadne vankúšik).
4) Posuňte bábätko dostatočne nízko pod prsník tak, aby sa na prsník prisávalo "odspodu", aby sa pri prisatí brada od začiatku prsníka dotýkala a nos bol ďaleko od prsníka.
5) Vytvorte bábätku priestor v oblasti vášho bruška tým, že posuniete panvu čo najviac dozadu.

Poloha v ľahu môže vyzerať takto:


Toto bábätko na fotografii má 11 dní, hlavička bábätka je v miernom záklone


Celkový pohľad na polohu poležiačky, matka si posunie panvu čo najviac dozadu, aby pre bábätko vytvorila priestor


Detailný pohľad na prisatie bábätka, ktoré leží pri matke a je asymetricky prisaté - teda má bradu v prsníku a nos sa prsníka nedotýka.

Pri polohe v ľahu je dôležité vyhnúť sa týmto jej úskaliam:
a) Bábätko, ktoré je posunuté príliš vysoko k pazuche matky a tým pádom má nos zaborený do prsníka, hoci nos by sa prsníka dotýkať nemal. 
b) Bábätko nemá ležať na chrbáte, má ležať na boku; a nemá mať k prsníku otočenú len hlavičku, čo môže spôsobovať ťažkosti s pitím mlieka.

Ako dojčiť posediačky?

PRIEČNA POLOHA

Pri priečnej polohe podložíte celé telíčko bábätka svojím predlaktím a rukou. Takto máte možnosť aktívne pomôcť bábätku, aby sa prisalo asymetricky, aby ste vytvárali predpoklady pre zmiernenie bolesti bradaviek, aby ste mohli pozorovať pitie bábätka z prsníka a aby ste mohli zlepšiť spôsob, akým sa bábätko prisáva. Pri priečnej polohe vidíte obe očká bábätka, pretože je mierne nachýlené celým telíčkom nahor. Hlavička bábätka leží vo vašej dlani a je mierne zaklonená. Takýto mierny záklon ako dobrý podklad pre pitie si môžete vyskúšať aj sami na sebe, ak sa budete snažiť napiť napríklad z pohára. Pri miernom záklone sa pije lepšie ako pri predklone či pri otočení hlavy do boku.

Pár tipov pri tejto polohe nájdete v našom článku o tom, ako sa bábätko prisáva. Okem toho je dobré, aby:
a) Bábätko na predlaktí matky ležalo, nie aby bolo rukou matky tlačené.
b) Prsty matky majú byť pod líčkom bábätka a palec matkinej ruky má byť na opačnej strane.
c) Je dôležité, aby mal oporu aj zadoček bábätka a aby bol dostatočne podopretý lakťom matky. 
d) Horná pera bábätka má už od začiatku, ešte pred samotným prisatím, smerovať k bradavke matky.
e) Hornou perou bábätka môžete prejsť po bradavke tak, aby bábätko otvorilo ústočká.
f) Okamih, keď bábätko otvorí ústočká trvá pomerne krátko, prisuňte bábätko do prsníka čo najrýchlejšie.
g) Využívajte túto polohu obzvlášť pri bolestivých bradavkách, aby ste mali istotu, že sa bábätko prisaje, ako sa najlepšie dá.
i) Táto poloha umožňuje pozorovať pitie bábätka a vyhodnocovať jeho výdatnosť.
j) Ak potrebujete bábätko dokrmovať cievkou na prsníku, zaistite v tejto polohe najprv čo najlepšie prisatie, pretože správne prisatie je podmienkou pre to, aby cievka na prsníku fungovala čo najlepšie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie príklady priečnej polohy nájdete v našej fotogalérii.

BOČNÁ POLOHA (futbalová poloha)

Nie je jednoduché vyhnúť sa úskaliam bočnej polohy, hoci v niektorých situáciách (napríklad dvojičky) môže byť praktická. Asymetrické prisatie je v prípade tejto polohy výsledkom toho, že bábätko leží na predlaktí matky a matka mu rukou položí hlavičku tak, aby hlavička bábätka zostala v miernom záklone namiesto toho, aby išla do predklonu. Ak sa v tejto polohe rozhodnete pre podloženie svojho predlaktia vankúšom (vôbec nepotrebujete žiadny špeciálny vankúš, použite to, čo už máte doma), tak si vankúšom podložte ruku, nie bábätko. Bočná poloha si vyžaduje dostatok miesta za chrbtom matky, aby sa tam zmestilo telíčko bábätka.

DOJČENIE VO VZPRIAMENEJ POLOHE (vertikálna poloha)

Asymetrické prisatie v tejto polohe do veľkej miery závisí od anatomických pomerov matky a dieťaťa. Bábätko potrebuje byť dostatočne nízko pod prsníkom tak, aby pri prisávaní brada od začiatku smerovala k prsníku a medzi nosom a prsníkom bolo medzera. Telíčko bábätka by malo byť v jednej línii s telom matky a línia bábätka - zadoček-chrbát-hlava - by mala byť rovná. Ak toto anatomické pomery neumožňujú, bábätku môže pomôcť, ak je na bruchu matky čiastočne šikmo. Pri tejto polohe nie je jednoduché pozorovať pitie bábätka. Matka by mala byť uložená približne v 45° uhle, aby táto poloha dostatočne podporovala dýchanie bábätka.


Pri vzpriamenej polohe zabezpečte to, aby sa nos nedotýkal prsníka a brada bola do prsníka zaborená. Obe líčka majú byť vo vzťahu k prsníku symetrické - to znamená, že bábätko nemá byť nachýlené na pravú či ľavú stranu.


Bábätko má nos zaborený do prsníka a hlavičku má príliš zaklonenú. 

Pri vzpriamenej polohe je potrebné sa vyhnú týmto úskaliam:
a) Nos, ktorý je zaborený do prsníka.
b) Prílišný záklon hlavy (toto je spôsobované vzájomnými anatomickými pomermi).
c) Bábätko, ktoré je "vykrútené" na jednu stranu, ktorého chrbtica nie je v jednej línii so zadočkom a hlavičkou.
d) Nie je dôvod túto polohu označovať za "prirodzenú" polohu či za "cicavčiu" polohu. Cicavce sú natoľko rozmanité, že aj ich dojčenie, polohy pri dojčení ako aj zloženie ich mlieka je veľmi rôznorodé (porovnajte napríklad dojčenie slona, teliatka, delfína, mačky, morčaťa či šimpanza). Dokonca aj postavenie prsníkov rozličných cicavcov je odlišné. Anatomické pomery mláďat a matky rozličných cicavcov sú veľmi rozmanité. Fotografie dojčiacich goríl či šimpanzov nie sú návodom na dojčenie pre ľudí, pretože telesné rozmery týchto primátov (napríklad dĺžka od bradavky po lonovú kosť je pri šimpanzoch či gorilách iná ako pri ľuďoch). Cicavce taktiež dojčia rozličné počty mláďat naraz. Neexistuje jediný "prirodzený" spôsob, ktorým dojčí široká škála cicavcov, a rovnako aj ľudské bábätká sú dojčené v rozličných polohách, ich polohy sa menia s ich vekom a tým, čo je v danej chvíli možné či pohodlné.

Chcete vedieť, ako môžete dojčiť počas chôdze či aktívneho života?

Vyskúšajte dojčenie v šatke či nejakom nosiči. Toto vám umožní byť v kontakte s bábätkom, dojčiť ho a popritom nemusíte len ležať či sedieť. Môžete počas dojčenia aktívne niečo robiť.

Pozrite si aj video dojčenia popri zaväzovaní šatky s maličkým bábätkom

Prezrite si aj tieto elektronickú fotoknižku s názvom Aj s deťmi sa to dá od Veroniky Mihalskej, ktorá ukazuje život matky s dvomi maličkými deťmi, ktoré boli obe dojčené a nosené:
Aj s deťmi sa to dá 2

A pozrite si tiež túto fotogalériu z výstavy Dojčím a žijem aktívne.