Čo urobila v USA organizácia, ktorá je najväčší nákupca umelého mlieka?

Americkou vládou zriadená organizácia WIC (Women, Infants and Children Nutrition Program) zameraná na výživu a verejné zdravie je v USA najväčší nákupca umelej výživy. Jej školiaca zložka s názvom NWA (The National WIC Association) urobila v roku 2019 zásadné rozhodnutie:

Vydala stanovisko, podľa ktorého na jej vzdelávacích aktivitách už nebude môcť byť propagovaná umelá výživa formou reklamy. Tento krok je v súlade s dávno prijatým Medzinárodným kódexom WHO o marketingu náhrad materského mlieka (1981), ktorý chráni dojčené aj nedojčené deti a ich rodičov pred agresívnym marketingom umelej výživy vnucujúcim umelú výživu v situáciách, keď nie je potrebná. Muselo prejsť takmer 40 rokov, aby rozličné organizácie začali ustanovenia kódexu WHO v praxi napĺňať. Podobný krok urobila týkajúci sa vzdelávacích podujatí začiatkom roku 2019 aj britská pediatrická spoločnosť a následne prestížny vedecký časopis zameraný na medicínu, The British Medical Journal (The BMJ), keď 18. marca 2019 oznámil, že odteraz nebude v časopise zverejňovať reklamy na umelé mlieko.

Tieto rozhodnutia v praxi znamenajú, že umelé mlieko bude používané vtedy, keď je na to príslušný dôvod, a nie preto, že firmy, ktoré vyrábajú umelé výživu, potrebujú predať viac výrobkov. Vládne, medicínske či vedecké organizácie by mali byť pri poskytovaní informácií o dojčení a o umelej výžive nezávislé od vplyvu výrobcov umelej výživy. To zaručuje, že ich informácie o umelej výžive budú vedecké a nezávislé. Vďaka tomu sa na tieto inštitúcie bude môcť verejnosť spoľahnúť pri hľadaní riešení o dojčení a pri rozhodovaní sa o dokrmovaní či kŕmení umelou výživou. 

 Ref.: https://www.nwica.org/blog/what-the-dissolution-of-relationships-with-infant-formula-manufacturers-means

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > Médiá a dojčenie > Čo urobila v USA organizácia, ktorá je najväčší nákupca umelého mlieka?