WHO: "Ženy potrebujú presné informácie a podporu v dojčení."

Na tlačovej konferencii prestížneho vedeckého časopisu Lancet Nigel Rollins ako zástupca WHO vo februári 2015 uviedol: "Máme narastajúci väčší počet vedeckých dôkazov o dojčení a zároveň je z nášho výskumu zjavné, že ženy, ktoré chcú dojčiť, nedostávajú podporu, ktorú často potrebujú. Nedostatky v poznatkoch a v zručnostiach poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti často spôsobujú, že sú ženy ponechané bez prístupu k presným informáciám a podpore..."

"... Rodinné, spoločenské a kultúrne tradície nie vždy podporujú dojčenie. Obmedzená alebo neexistujúca ochrana matky bráni mnohým ženám optimálne dojčiť. A investície na podporu dojčenia sú okrajové a zďaleka nepostačujú."

"Je  možné dosiahnuť zmenu a podniknúť kroky na zlepšenie dojčenia, ktoré sa musia vykonať v zdravotníctve, u matiek doma a na celospoločenskej úrovni. Dopad týchto zmien je veľký, keď sú zásahy uskutočnené všetky zároveň."

"Dojčenie je právo detí a krajiny majú zákonnú povinnosť podporovať ho."

"Tu nejde o diskusiu o tom, či ide o úspech či neúspech jednotlivých matiek v dojčení. Nejde o to, ktorá lobistická skupina zvíťazí. Nehovorím o tom, čo je pre nás pohodlné, s čím sa dokážeme stotožniť alebo čo je v móde. Ide o prežitie a zdravie súčasných žien a detí ako aj budúcich generácií."

Nigel Collins, WHO, na konferencii vedeckého časopisu Lancet

Mamila.sk > Pre matky > DOJČENIE A ... > WHO: "Ženy potrebujú presné informácie a podporu v dojčení."